Niedziela, 4 października 2015 r.

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie referendum

  Stanowisko ZG LPR w sprawie referendum

  1. Opowiadamy się przeciwko wprowadzeniu jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w wyborach do Sejmu. Jest to metoda wyboru, według której zwycięzca jest tylko jeden, „bierze wszystko”, a pozostali uczestnicy ...

  24 sierpnia 2015

 • 95 rocznica Cudu nad Wisłą

  95 rocznica Cudu nad Wisłą

      Wyrażamy wdzięczność wszystkim żołnierzom, często nieletnim ochotnikom, za odważną obronę świeżo odzyskanej niepodległości, a ludowi polskiemu wszystkich stanów za gorące modlitwy w intencji Ojczyzny.    Z wdzięcznością wspominamy oficerów ...

  10 sierpnia 2015

 • Śląsk Cieszyński- Zaolzie

  Śląsk Cieszyński- Zaolzie

  Obszar Zaolzia wynosi 805 km², a w 1938 roku po przyłączeniu regionu do Polski populacja liczyła 227 400 mieszkańców.Latem 1920 podczas ofensywy Tuchaczewskiego na Warszawę, czeski minister spraw ...

  7 lipca 2015

 • Zewnętrzne i wewnętrzne fundamenty polskiego zwycięstwa w Wersalu

  Zewnętrzne i wewnętrzne fundamenty polskiego zwycięstwa w Wersalu

            Spotykamy się, już po raz czwarty, w Częstochowie, aby wspominać i rozważać nasze wielkie, dziejowe osiągnięcie, jakim był Traktat Wersalski, na mocy postanowień którego, Polska wracała na mapę Europy ...

  29 czerwca 2015

 • WYKUWANIE GRANIC

  WYKUWANIE GRANIC

   
  Linia Dmowskiego
  Dmowski zdawał sobie z tego sprawę, że nie ma powrotu do granic sprzed roku 1772. Historii przekreślić się nie da. Znając ją i znając złowrogą rolę Niemiec w ...

  22 czerwca 2015

Stanowisko ZG LPR w sprawie referendum

W związku z planowanym referendum, zarządzonym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego na dzień 6 września br., Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin zajął następujące stanowisko:

Czytaj dalej

95 rocznica Cudu nad Wisłą

W związku z, przypadającą 15 sierpnia, 95 rocznicą Cudu nad Wisłą, Liga Polskich Rodzin składa hołd i dziękczynienie bohaterom Bitwy Warszawskiej – architektom i wykonawcom wielkiego polskiego zwycięstwa, które uchroniło nie tylko Polskę, ale i całą Europę przed bolszewizmem.

Czytaj dalej

Śląsk Cieszyński- Zaolzie

położony na pograniczu polsko czeskim który według lokalnego porozumienia z dnia 5 listopada 1918 roku pomiędzy Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego a Zemským Národním Výborem pro Slezsko miał należeć do Polski, a na Konferencji w Spa w 1920 roku, po podziale Śląska Cieszyńskiego między Polskę i Czechosłowację, został przez mocarstwa przyznany Czechosłowacji Zaolzie było zamieszkane głównie przez Polaków (123 tysięcy na Zaolziu; 139 tys. w całej czeskiej części Śląska Cieszyńskiego) z mniejszościami czeską (32 tys.) i niemiecką (22 tys.)

Czytaj dalej

Zewnętrzne i wewnętrzne fundamenty polskiego zwycięstwa w Wersalu

„w chwili, gdy się zarysowała możliwość starcia zbrojnego między Rosją a Niemcami, naród nasz nie zrobił fałszywego kroku, który by zastraszył Rosję niebezpieczeństwem polskim i na powrót ją – jak to było przed rokiem 1863 – ze współzawodnikiem zbliżył. Dlatego, gdy wybuchła wojna, my, idąc z Rosją przeciw Niemcom, mieliśmy ogromną większość społeczeństwa za sobą”. Roman Dmowski „Polityka polska i odbudowanie państwa”, tom 2, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, str. 187.

Czytaj dalej

WYKUWANIE GRANIC

Do jakich granic winna była Polska dążyć z okazji I wojny światowej? Czego się domagać? Jaki winien być program terytorialny? Niełatwe to pytania. Pokolenie Dmowskiego i Piłsudskiego musiało na nie znaleźć odpowiedź. Musiało tę odpowiedź uzasadnić. Musiało za swój program odpowiadać, wobec swoich, wobec obcych i wobec historii.

Czytaj dalej


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul Żurawia 32/34
Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: