Wtorek, 18 grudnia 2018 r.

 • ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

   
      11 listopada 1918 r. kończyła się I wojna światowa – oto Niemcy kapitulowały przed państwami koalicji(Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, Włochy), wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie - aleprowadząca ...

  11 grudnia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  11 listopada 1918 r. spełnił się zasadniczy cel polskiej polityki powzięty przed rozpoczęciem I wojny światowej - Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie, Polska ...

  11 listopada 2018

 • ZG LPR o dwóch ważnych krokach wyborczych

  ZG LPR o dwóch ważnych krokach wyborczych

   
      W pełni popieramy i utożsamiamy się z postulatem „nie głosowania na PiS”! Zachęcamy wszystkich do jak najpowszechniejszego udziału w jakże ważnym akcie wyborczym 21 października br.
     
      Zwracamy jednocześnie uwagę, że ...

  18 października 2018

 • ZG LPR w 90 rocznicę śmierci Generała Rozwadowskiego

  ZG LPR w 90 rocznicę śmierci Generała Rozwadowskiego

      Urodził się 19 maja 1866 r. w Babinie koło Stanisławowa w rodzinie ziemiańskiej, od pokoleń związanej z polską tradycją wojskową, sięgającą czasów przedrozbiorowych.
      Zanim został generałem polskim, był wybitnym ...

  18 października 2018

 • ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

  ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

   
  Z cała mocą trzeba zaakcentować fakt, że opozycja polska musi solidarnie występować przeciw antykonstytucyjnym, szkodzącym Polsce i Polakom, działaniom PiS, ale nigdy przeciwko tradycji, kulturze, religii i moralności, z kt ...

  10 września 2018

Traktat do renegocjacji

Traktat do renegocjacji

Projekt uchwały w sprawie podjęcia renegocjacji postanowień Traktatu Akcesyjnego złożyła w czwartek na ręce Marszałka Sejmu Marka Borowskiego Liga Polskich Rodzin. Poseł Zygmunt Wrzodak wyraził nadzieję, że projekt LPR poprą wszystkie kluby parlamentarne.
Chodzi nam o ochronę wszystkich Polaków przed tym co czeka nas po pierwszym mają – mówił poseł Wrzodak. W najbliższym czasie upadnie ponad 1500 zakładów przetwórczych co odbije się zwiększonym bezrobociem.

Lider LPR podkreślił, że Stronnictwo zdaje sobie sprawę z trudności takich renegocjacji. Wyraził także opinię, iż Liga proponuje obniżkę podatków pośrednich, co jest zgodna z propozycjami programowymi m.in. Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.

Niżej podajemy propozycje działań w opisywanej uchwale:
- odłożenia w czasie decyzji Rady UE ustalających nowe stawki akcyzy na kosmetyki, artykuły dziecięce, wyroby tytoniowe, benzynę, olej napędowy, gaz ziemny, węgiel, koks i uzyskanie, 10-letniego, okresu przejściowego.
- powrotu do zasady 7 proc. stawki VAT w budownictwie,
- obniżenie stawki VAT za usługi internetowe, oraz możliwości dłuższego korzystania ze zredukowanych stawek VAT w tym na książki, żywność, do 2008 roku,
- usługi kulturalno-sportowe,
- wieloletniego okresu przejściowego dla unijnych norm kontroli żywności czyli przygotowania polskich rzeźni i mleczarni do wymogów zdrowia polskiego, oraz w zakresie kontroli weterynaryjno-sanitarnej,
- wydłużeniem okresu ochronnego polskiego rybołówstwa, oraz tzw. kwot połowowych,
- rezygnacji z próby nałożenia na Polskę dodatkowego dyskryminującego podatku tzw. „nadmiernych zapasów magazynowych” głównie produktów żywnościowych.
- wydłużenie okresu ochronnego dla polskich leków, oraz tzw. leków, odtwórczych co najmniej 7 lat,
- nowej interpretacji zapisów w zakresie wolności świadczenia usług przez polskie podmioty na rynkach UE raz obniżenia VAT-u na usługi,
- zniesienia kontroli granicznej i celnej z dniem 1 maja 2004 r. czyli włączenia Polski do układu z Schengen,
- ponownie renegocjować tzw. kwotę mleczną dla Polski czyli limitów produkcji mleka przyznanego Polsce,
- w kwestii rezygnacji ze strony UE wprowadzenia dla Polski ceł na import bananów na okres najbliższych 2 lat,
- w kwestii objęcia Polski specjalną klauzulą traktatu UE taką samą jak ta dająca większe możliwości udzielania pomocy państwa na terenie b. NRD,
- uzyskanie okresu przejściowego w zakresie pomocy publicznej dla polskich sektorów wrażliwych w tym stoczniowego i hutniczego,
- korzystnej dla Polskich rolników definicji gospodarstwa rolnego oraz równoprawnych dopłat dla polskich rolników,
- Uznania kwalifikacji polskich pielęgniarek;

Jacek Tomasiak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: