Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

   
      W obliczu sytuacji w Kraju, gdzie rządy sprawuje ugrupowanie nawiązujące wprost do dyktatorskich rządów sanacji, co potwierdza deptaniem zasad Państwa prawa, łamaniem Konstytucji, zawłaszczaniem Państwa dla partii, dążeniem do ...

  5 lipca 2018

 • ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

  ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

   
  Z bolesną refleksją i wielkim żalem wspominamy, powracające, co pewien czas, konsekwencje skutecznego storpedowania przez PiS konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, które miało miejsce w ...

  19 kwietnia 2018

 • ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

  ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

        
  Efektem wieloletniej działalności uświadamiającej, formacyjnej i organizacyjnej wśród Polaków ponad kordonami zaborów, a następnie roztropnych i odpowiedzialnych działań dyplomatycznych oraz wspierających i potwierdzających je przedsięwzięć militarnych, było ...

  1 kwietnia 2018

 • Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

  Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

   
           Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność, budząc nadzieję na poprawę losów naszej Ojczyzny.
   
           Niech głos ...

  31 marca 2018

 • ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

  ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

      Do faktycznego storpedowania i zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, pozaprawnego przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, wielokrotnego i ewidentnego łamania Konstytucji w celu podporządkowania władzy sądowniczej partii rządzącej, co nazywa się konstytucyjnym zamachem stanu ...

  12 marca 2018

Traktat do renegocjacji

Traktat do renegocjacji

Projekt uchwały w sprawie podjęcia renegocjacji postanowień Traktatu Akcesyjnego złożyła w czwartek na ręce Marszałka Sejmu Marka Borowskiego Liga Polskich Rodzin. Poseł Zygmunt Wrzodak wyraził nadzieję, że projekt LPR poprą wszystkie kluby parlamentarne.
Chodzi nam o ochronę wszystkich Polaków przed tym co czeka nas po pierwszym mają – mówił poseł Wrzodak. W najbliższym czasie upadnie ponad 1500 zakładów przetwórczych co odbije się zwiększonym bezrobociem.

Lider LPR podkreślił, że Stronnictwo zdaje sobie sprawę z trudności takich renegocjacji. Wyraził także opinię, iż Liga proponuje obniżkę podatków pośrednich, co jest zgodna z propozycjami programowymi m.in. Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.

Niżej podajemy propozycje działań w opisywanej uchwale:
- odłożenia w czasie decyzji Rady UE ustalających nowe stawki akcyzy na kosmetyki, artykuły dziecięce, wyroby tytoniowe, benzynę, olej napędowy, gaz ziemny, węgiel, koks i uzyskanie, 10-letniego, okresu przejściowego.
- powrotu do zasady 7 proc. stawki VAT w budownictwie,
- obniżenie stawki VAT za usługi internetowe, oraz możliwości dłuższego korzystania ze zredukowanych stawek VAT w tym na książki, żywność, do 2008 roku,
- usługi kulturalno-sportowe,
- wieloletniego okresu przejściowego dla unijnych norm kontroli żywności czyli przygotowania polskich rzeźni i mleczarni do wymogów zdrowia polskiego, oraz w zakresie kontroli weterynaryjno-sanitarnej,
- wydłużeniem okresu ochronnego polskiego rybołówstwa, oraz tzw. kwot połowowych,
- rezygnacji z próby nałożenia na Polskę dodatkowego dyskryminującego podatku tzw. „nadmiernych zapasów magazynowych” głównie produktów żywnościowych.
- wydłużenie okresu ochronnego dla polskich leków, oraz tzw. leków, odtwórczych co najmniej 7 lat,
- nowej interpretacji zapisów w zakresie wolności świadczenia usług przez polskie podmioty na rynkach UE raz obniżenia VAT-u na usługi,
- zniesienia kontroli granicznej i celnej z dniem 1 maja 2004 r. czyli włączenia Polski do układu z Schengen,
- ponownie renegocjować tzw. kwotę mleczną dla Polski czyli limitów produkcji mleka przyznanego Polsce,
- w kwestii rezygnacji ze strony UE wprowadzenia dla Polski ceł na import bananów na okres najbliższych 2 lat,
- w kwestii objęcia Polski specjalną klauzulą traktatu UE taką samą jak ta dająca większe możliwości udzielania pomocy państwa na terenie b. NRD,
- uzyskanie okresu przejściowego w zakresie pomocy publicznej dla polskich sektorów wrażliwych w tym stoczniowego i hutniczego,
- korzystnej dla Polskich rolników definicji gospodarstwa rolnego oraz równoprawnych dopłat dla polskich rolników,
- Uznania kwalifikacji polskich pielęgniarek;

Jacek Tomasiak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: