Poniedziałek, 26 października 2020 r.

 • LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

  LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

   
      Ubolewamy nad faktycznym brakiem zainteresowania rządzących rocznicą tego wielkiego polskiego tryumfu oraz godnego zorganizowania obchodów i upamiętnienia Bohaterów, na co mieli przecież 5 lat! Zamiast tego, PiS propaguje ...

  14 sierpnia 2020

 • LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  - Obecna władza jest szkodliwa. Fundamentalnym tematem sporu, toczonego w Polsce od pięciu lat, jest łamanie trójpodziału władz przez PiS, które, używając władzy ustawodawczej i wykonawczej, konsekwentnie zmierza do ...

  4 lipca 2020

 • Na kogo głosować?

  Na kogo głosować?

  Śmiem twierdzić, że dla przeważającej większości zwolenników opozycji nie jest ważne, który z tej trójki zostanie Prezydentem, ale ważne jest, aby nie był nim Andrzej Duda. I ...

  17 maja 2020

 • Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

  Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Odkupiciela człowieka nad śmiercią, piekłem i szatanem uzbroi wszystkich Polaków w pewny oręż wiary i rozumu, w moc optymizmu opartego na fundamencie Drogi, Prawdy i Życia ...

  11 kwietnia 2020

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów w obliczu koronawirusa

  Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów w obliczu koronawirusa

  Jakże budujące, wspaniałe, a nawet bohaterskie są postawy i zachowania osób i służb będących napierwszej linii frontu walki z epidemią (szeroko pojęta służba zdrowia) oraz tych szczególnie narażonych ...

  3 kwietnia 2020

Traktat do renegocjacji

Traktat do renegocjacji

Projekt uchwały w sprawie podjęcia renegocjacji postanowień Traktatu Akcesyjnego złożyła w czwartek na ręce Marszałka Sejmu Marka Borowskiego Liga Polskich Rodzin. Poseł Zygmunt Wrzodak wyraził nadzieję, że projekt LPR poprą wszystkie kluby parlamentarne.
Chodzi nam o ochronę wszystkich Polaków przed tym co czeka nas po pierwszym mają – mówił poseł Wrzodak. W najbliższym czasie upadnie ponad 1500 zakładów przetwórczych co odbije się zwiększonym bezrobociem.

Lider LPR podkreślił, że Stronnictwo zdaje sobie sprawę z trudności takich renegocjacji. Wyraził także opinię, iż Liga proponuje obniżkę podatków pośrednich, co jest zgodna z propozycjami programowymi m.in. Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.

Niżej podajemy propozycje działań w opisywanej uchwale:
- odłożenia w czasie decyzji Rady UE ustalających nowe stawki akcyzy na kosmetyki, artykuły dziecięce, wyroby tytoniowe, benzynę, olej napędowy, gaz ziemny, węgiel, koks i uzyskanie, 10-letniego, okresu przejściowego.
- powrotu do zasady 7 proc. stawki VAT w budownictwie,
- obniżenie stawki VAT za usługi internetowe, oraz możliwości dłuższego korzystania ze zredukowanych stawek VAT w tym na książki, żywność, do 2008 roku,
- usługi kulturalno-sportowe,
- wieloletniego okresu przejściowego dla unijnych norm kontroli żywności czyli przygotowania polskich rzeźni i mleczarni do wymogów zdrowia polskiego, oraz w zakresie kontroli weterynaryjno-sanitarnej,
- wydłużeniem okresu ochronnego polskiego rybołówstwa, oraz tzw. kwot połowowych,
- rezygnacji z próby nałożenia na Polskę dodatkowego dyskryminującego podatku tzw. „nadmiernych zapasów magazynowych” głównie produktów żywnościowych.
- wydłużenie okresu ochronnego dla polskich leków, oraz tzw. leków, odtwórczych co najmniej 7 lat,
- nowej interpretacji zapisów w zakresie wolności świadczenia usług przez polskie podmioty na rynkach UE raz obniżenia VAT-u na usługi,
- zniesienia kontroli granicznej i celnej z dniem 1 maja 2004 r. czyli włączenia Polski do układu z Schengen,
- ponownie renegocjować tzw. kwotę mleczną dla Polski czyli limitów produkcji mleka przyznanego Polsce,
- w kwestii rezygnacji ze strony UE wprowadzenia dla Polski ceł na import bananów na okres najbliższych 2 lat,
- w kwestii objęcia Polski specjalną klauzulą traktatu UE taką samą jak ta dająca większe możliwości udzielania pomocy państwa na terenie b. NRD,
- uzyskanie okresu przejściowego w zakresie pomocy publicznej dla polskich sektorów wrażliwych w tym stoczniowego i hutniczego,
- korzystnej dla Polskich rolników definicji gospodarstwa rolnego oraz równoprawnych dopłat dla polskich rolników,
- Uznania kwalifikacji polskich pielęgniarek;

Jacek Tomasiak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: