Poniedziałek, 24 września 2018 r.

 • ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

  ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

   
  Z cała mocą trzeba zaakcentować fakt, że opozycja polska musi solidarnie występować przeciw antykonstytucyjnym, szkodzącym Polsce i Polakom, działaniom PiS, ale nigdy przeciwko tradycji, kulturze, religii i moralności, z kt ...

  10 września 2018

 • ZG LPR w 250 rocznicę konfederacji barskiej

  ZG LPR w 250 rocznicę konfederacji barskiej

   
  Propagowane hasła i symbole oraz duch ożywiający konfederatów barskich w postaci Maryjnych sztandarów, noszonych krzyży i różańców oraz śpiewanych pieśni wskazywały, że wystąpienia miały raczej charakter ...

  10 września 2018

 • Święty Maksymilian Kolbe – wzór świętości i patriotyzmu

  Święty Maksymilian Kolbe – wzór świętości i patriotyzmu

   
  Szanowni Państwo, pragnę w tym miejscu – Niepokalanowie przybliżyć postać św. Ojca Maksymiliana Kolbego.
  Ojciec Maksymilian urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. Z ...

  26 sierpnia 2018

 • Szanse i zagrożenia dla odzyskania przez Polskę niepodległości, w 100 rocznicę osiągnięcia celu

  Szanse i zagrożenia dla odzyskania przez Polskę niepodległości, w 100 rocznicę osiągnięcia celu

   
  Szanse i zagrożenia dla odzyskania przez Polskę niepodległości, w 100 rocznicę osiągnięcia celu.
            Perspektywa 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości stwarza konieczność nie tylko głoszenia prawdy o powodach jej ...

  24 lipca 2018

 • Dmowskiego rozmowy z politykami

  Dmowskiego rozmowy z politykami

  Dmowskiego rozmowy z politykami.
  Rozmowa z Kodamą (Na bazie książki Mariusza Kułakowskiego [Józefa Zielińskiego] pt. „Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień”, tom I, Londyn 1968)
      W maju ...

  17 lipca 2018

Traktat do renegocjacji

Traktat do renegocjacji

Projekt uchwały w sprawie podjęcia renegocjacji postanowień Traktatu Akcesyjnego złożyła w czwartek na ręce Marszałka Sejmu Marka Borowskiego Liga Polskich Rodzin. Poseł Zygmunt Wrzodak wyraził nadzieję, że projekt LPR poprą wszystkie kluby parlamentarne.
Chodzi nam o ochronę wszystkich Polaków przed tym co czeka nas po pierwszym mają – mówił poseł Wrzodak. W najbliższym czasie upadnie ponad 1500 zakładów przetwórczych co odbije się zwiększonym bezrobociem.

Lider LPR podkreślił, że Stronnictwo zdaje sobie sprawę z trudności takich renegocjacji. Wyraził także opinię, iż Liga proponuje obniżkę podatków pośrednich, co jest zgodna z propozycjami programowymi m.in. Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.

Niżej podajemy propozycje działań w opisywanej uchwale:
- odłożenia w czasie decyzji Rady UE ustalających nowe stawki akcyzy na kosmetyki, artykuły dziecięce, wyroby tytoniowe, benzynę, olej napędowy, gaz ziemny, węgiel, koks i uzyskanie, 10-letniego, okresu przejściowego.
- powrotu do zasady 7 proc. stawki VAT w budownictwie,
- obniżenie stawki VAT za usługi internetowe, oraz możliwości dłuższego korzystania ze zredukowanych stawek VAT w tym na książki, żywność, do 2008 roku,
- usługi kulturalno-sportowe,
- wieloletniego okresu przejściowego dla unijnych norm kontroli żywności czyli przygotowania polskich rzeźni i mleczarni do wymogów zdrowia polskiego, oraz w zakresie kontroli weterynaryjno-sanitarnej,
- wydłużeniem okresu ochronnego polskiego rybołówstwa, oraz tzw. kwot połowowych,
- rezygnacji z próby nałożenia na Polskę dodatkowego dyskryminującego podatku tzw. „nadmiernych zapasów magazynowych” głównie produktów żywnościowych.
- wydłużenie okresu ochronnego dla polskich leków, oraz tzw. leków, odtwórczych co najmniej 7 lat,
- nowej interpretacji zapisów w zakresie wolności świadczenia usług przez polskie podmioty na rynkach UE raz obniżenia VAT-u na usługi,
- zniesienia kontroli granicznej i celnej z dniem 1 maja 2004 r. czyli włączenia Polski do układu z Schengen,
- ponownie renegocjować tzw. kwotę mleczną dla Polski czyli limitów produkcji mleka przyznanego Polsce,
- w kwestii rezygnacji ze strony UE wprowadzenia dla Polski ceł na import bananów na okres najbliższych 2 lat,
- w kwestii objęcia Polski specjalną klauzulą traktatu UE taką samą jak ta dająca większe możliwości udzielania pomocy państwa na terenie b. NRD,
- uzyskanie okresu przejściowego w zakresie pomocy publicznej dla polskich sektorów wrażliwych w tym stoczniowego i hutniczego,
- korzystnej dla Polskich rolników definicji gospodarstwa rolnego oraz równoprawnych dopłat dla polskich rolników,
- Uznania kwalifikacji polskich pielęgniarek;

Jacek Tomasiak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: