Piątek, 19 stycznia 2018 r.

 • ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

  ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

      Wyrażamy głębokie oburzenie, że ostatnia, tak skrajna w założeniach i proponowanych skutkach, inicjatywa aborcyjna środowisk ultralewicowych, spotkała się z poparciem tak znaczącej liczby 58 posłów PiS, w tym faktycznego ...

  15 stycznia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

  ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

      Trzynasty punkt programu pokojowego Wilsona wyraźnie głosił, że: „Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp ...

  15 stycznia 2018

 • Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

  Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

      Niech blask wiary, nadziei i miłości bijący z betlejemskiej stajenki oraz perspektywa wypełnienia misji odkupienia człowieka przez Jezusa Chrystusa, będzie pocieszeniem i umocnieniem dla wszystkich Rodaków w trudnym czasie ...

  24 grudnia 2017

 • ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

  ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

      Tamtego dnia, na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, podpisanego m.in. przez Józefa Piłsudskiego – ówczesnego Premiera i Ministra Spraw Wojskowych, ale faktycznego dyktatora Państwa, zmieniono godło Polski ...

  13 grudnia 2017

 • ZG LPR w sprawie skandalu na Marszu Niepodległości

  ZG LPR w sprawie skandalu na Marszu Niepodległości

   
  Kategorycznie odrzucamy zupełnie błędne i obce dla myśli narodowej w Polsce pojęcie narodu w ujęciu rasistowskim. W cywilizacji łacińskiej, do której przynależy Polska, narody, to dobrowolne zrzeszenia cywilizacyjne, a ...

  19 listopada 2017

Traktat do renegocjacji

Traktat do renegocjacji

Projekt uchwały w sprawie podjęcia renegocjacji postanowień Traktatu Akcesyjnego złożyła w czwartek na ręce Marszałka Sejmu Marka Borowskiego Liga Polskich Rodzin. Poseł Zygmunt Wrzodak wyraził nadzieję, że projekt LPR poprą wszystkie kluby parlamentarne.
Chodzi nam o ochronę wszystkich Polaków przed tym co czeka nas po pierwszym mają – mówił poseł Wrzodak. W najbliższym czasie upadnie ponad 1500 zakładów przetwórczych co odbije się zwiększonym bezrobociem.

Lider LPR podkreślił, że Stronnictwo zdaje sobie sprawę z trudności takich renegocjacji. Wyraził także opinię, iż Liga proponuje obniżkę podatków pośrednich, co jest zgodna z propozycjami programowymi m.in. Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.

Niżej podajemy propozycje działań w opisywanej uchwale:
- odłożenia w czasie decyzji Rady UE ustalających nowe stawki akcyzy na kosmetyki, artykuły dziecięce, wyroby tytoniowe, benzynę, olej napędowy, gaz ziemny, węgiel, koks i uzyskanie, 10-letniego, okresu przejściowego.
- powrotu do zasady 7 proc. stawki VAT w budownictwie,
- obniżenie stawki VAT za usługi internetowe, oraz możliwości dłuższego korzystania ze zredukowanych stawek VAT w tym na książki, żywność, do 2008 roku,
- usługi kulturalno-sportowe,
- wieloletniego okresu przejściowego dla unijnych norm kontroli żywności czyli przygotowania polskich rzeźni i mleczarni do wymogów zdrowia polskiego, oraz w zakresie kontroli weterynaryjno-sanitarnej,
- wydłużeniem okresu ochronnego polskiego rybołówstwa, oraz tzw. kwot połowowych,
- rezygnacji z próby nałożenia na Polskę dodatkowego dyskryminującego podatku tzw. „nadmiernych zapasów magazynowych” głównie produktów żywnościowych.
- wydłużenie okresu ochronnego dla polskich leków, oraz tzw. leków, odtwórczych co najmniej 7 lat,
- nowej interpretacji zapisów w zakresie wolności świadczenia usług przez polskie podmioty na rynkach UE raz obniżenia VAT-u na usługi,
- zniesienia kontroli granicznej i celnej z dniem 1 maja 2004 r. czyli włączenia Polski do układu z Schengen,
- ponownie renegocjować tzw. kwotę mleczną dla Polski czyli limitów produkcji mleka przyznanego Polsce,
- w kwestii rezygnacji ze strony UE wprowadzenia dla Polski ceł na import bananów na okres najbliższych 2 lat,
- w kwestii objęcia Polski specjalną klauzulą traktatu UE taką samą jak ta dająca większe możliwości udzielania pomocy państwa na terenie b. NRD,
- uzyskanie okresu przejściowego w zakresie pomocy publicznej dla polskich sektorów wrażliwych w tym stoczniowego i hutniczego,
- korzystnej dla Polskich rolników definicji gospodarstwa rolnego oraz równoprawnych dopłat dla polskich rolników,
- Uznania kwalifikacji polskich pielęgniarek;

Jacek Tomasiak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: