Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

   
      W obliczu sytuacji w Kraju, gdzie rządy sprawuje ugrupowanie nawiązujące wprost do dyktatorskich rządów sanacji, co potwierdza deptaniem zasad Państwa prawa, łamaniem Konstytucji, zawłaszczaniem Państwa dla partii, dążeniem do ...

  5 lipca 2018

 • ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

  ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

   
  Z bolesną refleksją i wielkim żalem wspominamy, powracające, co pewien czas, konsekwencje skutecznego storpedowania przez PiS konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, które miało miejsce w ...

  19 kwietnia 2018

 • ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

  ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

        
  Efektem wieloletniej działalności uświadamiającej, formacyjnej i organizacyjnej wśród Polaków ponad kordonami zaborów, a następnie roztropnych i odpowiedzialnych działań dyplomatycznych oraz wspierających i potwierdzających je przedsięwzięć militarnych, było ...

  1 kwietnia 2018

 • Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

  Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

   
           Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność, budząc nadzieję na poprawę losów naszej Ojczyzny.
   
           Niech głos ...

  31 marca 2018

 • ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

  ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

      Do faktycznego storpedowania i zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, pozaprawnego przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, wielokrotnego i ewidentnego łamania Konstytucji w celu podporządkowania władzy sądowniczej partii rządzącej, co nazywa się konstytucyjnym zamachem stanu ...

  12 marca 2018

Liga wspiera alternatywne źródła pozyskiwania energii

Liga wspiera alternatywne źródła pozyskiwania energii

12.01.2004 r. w Tychach odbyło się FORUM GEOTERMALNE – TYCHY 2004. Zaprezentowano funkcjonowanie kilku zakładów geotermalnych w Polsce.
Jednym z nich jest Geotermia Podhalańska. Historia wykorzystania źródeł geotermalnych na Podhalu sięga 1862 r., kiedy rozpoczęto wykorzystywać energię cieplną do ogrzewania basenów kąpielowych na Jaszczurówce i Antałówce. W roku 1993 wybudowano Doświadczalny Zakład Geotermalny Bańska Niżna – Biały Dunajec i rozpoczęto ogrzewać kilka budynków w Bańskiej Niżnej z odwiertu na głębokości poniżej 2000 m. W kolejnych latach rozbudowano Zakład Geotermalny i budowano sieci ciepłownicze. Dzisiaj z wód geotermalnych ogrzewane są budynki w Bańskiej Niżnej, Białym Dunajcu i Zakopanem. Rozpoczęto budowę parku wodnego w Zakopanem. Podhalańskie wody geotermalne w całym obszarze swego występowania należą do wód o właściwościach leczniczych. Uznano je za nadające się również do celów kąpielowych i rekreacyjnych. Są one pomocne w profilaktyce i leczeniu m.in.: schorzeń reumatycznych, układu kostnego i chorób dermatologicznych.

„Geotermia Uniejów” w województwie łódzkim eksploatuje wody termalne z głębokości ok. 2000 m i wykorzystuje je w systemie grzewczym od 2001 roku. Zastąpienie tradycyjnego systemu grzewczego alternatywnym ciepłem wód termalnych, pozwoliło znacznie wyeliminować dotychczasowe zanieczyszczenia pyłowe i gazowe.

W Uniejowie mają plan wybudowanie ośrodka rekreacyjno-balneologicznego. Przeprowadzono badania, które wykazały skuteczność zabiegów leczniczych z zastosowaniem wód termalnych w chorobach krążenia, bólach reumatycznych, chorobach ortopedyczno-urazowych oraz chorobach układu nerwowego.

Obszar Górnośląskiego Zagłębia węglowego należy do najlepiej zbadanych rejonów w Polsce z punktu widzenia prowadzonych w tym rejonie badań geotermicznych. W latach 90. w obszarze miasta Tychy odwiercone zostały otwory w Urbanowicach (1951 m), Wygorzele (1708 m), Żwaków (1972 m) i Wyry (2037 m). Ze względów geologicznych i ekonomicznych do eksploatacji wód termalnych najbardziej nadaje się rejon Urbanowic. Pojawiły się dwie koncepcje tyczące budowy zakładu geotermalnego. Dr inż. Stanisław Nagy z Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie proponuje wykorzystać istniejący otwór badawczy w Urbanowicach i pogłębić go do 3300 m. Jest jednak ryzyko w jego odbezpieczeniu. Zespół prof. Sokołowskiego z POLGEOTERMII w Krakowie proponuje wywiercić nowy otwór eksploatacyjny w Urbanowicach co jest bardziej kosztowne jednak pewniejsze. Władze miasta skłaniają się ku pierwszej koncepcji. Obiecują, że wkrótce podejmą decyzję i że budowa zakładu geotermalnego ruszy w tym roku. Oczekuje się, że realizacja pilotowej w województwie śląskim ciepłowni geotermalnej zmniejszy zanieczyszczenia powietrza.

Stanisław Zapała /autor jest Przewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego/

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: