Piątek, 19 stycznia 2018 r.

 • ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

  ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

      Wyrażamy głębokie oburzenie, że ostatnia, tak skrajna w założeniach i proponowanych skutkach, inicjatywa aborcyjna środowisk ultralewicowych, spotkała się z poparciem tak znaczącej liczby 58 posłów PiS, w tym faktycznego ...

  15 stycznia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

  ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

      Trzynasty punkt programu pokojowego Wilsona wyraźnie głosił, że: „Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp ...

  15 stycznia 2018

 • Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

  Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

      Niech blask wiary, nadziei i miłości bijący z betlejemskiej stajenki oraz perspektywa wypełnienia misji odkupienia człowieka przez Jezusa Chrystusa, będzie pocieszeniem i umocnieniem dla wszystkich Rodaków w trudnym czasie ...

  24 grudnia 2017

 • ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

  ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

      Tamtego dnia, na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, podpisanego m.in. przez Józefa Piłsudskiego – ówczesnego Premiera i Ministra Spraw Wojskowych, ale faktycznego dyktatora Państwa, zmieniono godło Polski ...

  13 grudnia 2017

 • ZG LPR w sprawie skandalu na Marszu Niepodległości

  ZG LPR w sprawie skandalu na Marszu Niepodległości

   
  Kategorycznie odrzucamy zupełnie błędne i obce dla myśli narodowej w Polsce pojęcie narodu w ujęciu rasistowskim. W cywilizacji łacińskiej, do której przynależy Polska, narody, to dobrowolne zrzeszenia cywilizacyjne, a ...

  19 listopada 2017

Liga wspiera alternatywne źródła pozyskiwania energii

Liga wspiera alternatywne źródła pozyskiwania energii

12.01.2004 r. w Tychach odbyło się FORUM GEOTERMALNE – TYCHY 2004. Zaprezentowano funkcjonowanie kilku zakładów geotermalnych w Polsce.
Jednym z nich jest Geotermia Podhalańska. Historia wykorzystania źródeł geotermalnych na Podhalu sięga 1862 r., kiedy rozpoczęto wykorzystywać energię cieplną do ogrzewania basenów kąpielowych na Jaszczurówce i Antałówce. W roku 1993 wybudowano Doświadczalny Zakład Geotermalny Bańska Niżna – Biały Dunajec i rozpoczęto ogrzewać kilka budynków w Bańskiej Niżnej z odwiertu na głębokości poniżej 2000 m. W kolejnych latach rozbudowano Zakład Geotermalny i budowano sieci ciepłownicze. Dzisiaj z wód geotermalnych ogrzewane są budynki w Bańskiej Niżnej, Białym Dunajcu i Zakopanem. Rozpoczęto budowę parku wodnego w Zakopanem. Podhalańskie wody geotermalne w całym obszarze swego występowania należą do wód o właściwościach leczniczych. Uznano je za nadające się również do celów kąpielowych i rekreacyjnych. Są one pomocne w profilaktyce i leczeniu m.in.: schorzeń reumatycznych, układu kostnego i chorób dermatologicznych.

„Geotermia Uniejów” w województwie łódzkim eksploatuje wody termalne z głębokości ok. 2000 m i wykorzystuje je w systemie grzewczym od 2001 roku. Zastąpienie tradycyjnego systemu grzewczego alternatywnym ciepłem wód termalnych, pozwoliło znacznie wyeliminować dotychczasowe zanieczyszczenia pyłowe i gazowe.

W Uniejowie mają plan wybudowanie ośrodka rekreacyjno-balneologicznego. Przeprowadzono badania, które wykazały skuteczność zabiegów leczniczych z zastosowaniem wód termalnych w chorobach krążenia, bólach reumatycznych, chorobach ortopedyczno-urazowych oraz chorobach układu nerwowego.

Obszar Górnośląskiego Zagłębia węglowego należy do najlepiej zbadanych rejonów w Polsce z punktu widzenia prowadzonych w tym rejonie badań geotermicznych. W latach 90. w obszarze miasta Tychy odwiercone zostały otwory w Urbanowicach (1951 m), Wygorzele (1708 m), Żwaków (1972 m) i Wyry (2037 m). Ze względów geologicznych i ekonomicznych do eksploatacji wód termalnych najbardziej nadaje się rejon Urbanowic. Pojawiły się dwie koncepcje tyczące budowy zakładu geotermalnego. Dr inż. Stanisław Nagy z Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie proponuje wykorzystać istniejący otwór badawczy w Urbanowicach i pogłębić go do 3300 m. Jest jednak ryzyko w jego odbezpieczeniu. Zespół prof. Sokołowskiego z POLGEOTERMII w Krakowie proponuje wywiercić nowy otwór eksploatacyjny w Urbanowicach co jest bardziej kosztowne jednak pewniejsze. Władze miasta skłaniają się ku pierwszej koncepcji. Obiecują, że wkrótce podejmą decyzję i że budowa zakładu geotermalnego ruszy w tym roku. Oczekuje się, że realizacja pilotowej w województwie śląskim ciepłowni geotermalnej zmniejszy zanieczyszczenia powietrza.

Stanisław Zapała /autor jest Przewodniczącym Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego/

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: