Poniedziałek, 24 września 2018 r.

 • ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

  ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

   
  Z cała mocą trzeba zaakcentować fakt, że opozycja polska musi solidarnie występować przeciw antykonstytucyjnym, szkodzącym Polsce i Polakom, działaniom PiS, ale nigdy przeciwko tradycji, kulturze, religii i moralności, z kt ...

  10 września 2018

 • ZG LPR w 250 rocznicę konfederacji barskiej

  ZG LPR w 250 rocznicę konfederacji barskiej

   
  Propagowane hasła i symbole oraz duch ożywiający konfederatów barskich w postaci Maryjnych sztandarów, noszonych krzyży i różańców oraz śpiewanych pieśni wskazywały, że wystąpienia miały raczej charakter ...

  10 września 2018

 • Święty Maksymilian Kolbe – wzór świętości i patriotyzmu

  Święty Maksymilian Kolbe – wzór świętości i patriotyzmu

   
  Szanowni Państwo, pragnę w tym miejscu – Niepokalanowie przybliżyć postać św. Ojca Maksymiliana Kolbego.
  Ojciec Maksymilian urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. Z ...

  26 sierpnia 2018

 • Szanse i zagrożenia dla odzyskania przez Polskę niepodległości, w 100 rocznicę osiągnięcia celu

  Szanse i zagrożenia dla odzyskania przez Polskę niepodległości, w 100 rocznicę osiągnięcia celu

   
  Szanse i zagrożenia dla odzyskania przez Polskę niepodległości, w 100 rocznicę osiągnięcia celu.
            Perspektywa 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości stwarza konieczność nie tylko głoszenia prawdy o powodach jej ...

  24 lipca 2018

 • Dmowskiego rozmowy z politykami

  Dmowskiego rozmowy z politykami

  Dmowskiego rozmowy z politykami.
  Rozmowa z Kodamą (Na bazie książki Mariusza Kułakowskiego [Józefa Zielińskiego] pt. „Roman Dmowski w świetle listów i wspomnień”, tom I, Londyn 1968)
      W maju ...

  17 lipca 2018

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska w Tychach na sesji 29 stycznia przyjęła budżet miasta na 2004 rok. Za projektem realizacji przychodów i wydatków przedstawionym przez prezydenta miasta Andrzeja Dziubę głosowało 19 radnych, 6 było przeciw. Poparcie wyrażone w głosowaniu przez wszystkie kluby, oprócz klubu SLD, wskazuje na silną pozycję prezydenta, który potrafił w sposób rzeczowy przekonać zdecydowaną większość radnych do własnej koncepcji gospodarowania finansami miejskimi w roku bieżącym.
Klub Ligi Polskich Rodzin ( trzech radnych ) poparł projekt uchwały budżetowej. „Kondycja samorządów lokalnych, w tym także tyskiego, na skutek ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, jest coraz trudniejsza” – powiedział Arkadiusz Gromek radny LPR. – „Zdajemy sobie w pełni sprawę z ograniczonych możliwości w pozyskiwaniu przez miasto pieniędzy, a co za tym idzie w wydatkowaniu ich na utrzymanie i rozwój Tychów”. Radnych Ligi szczególnie niepokoi dający się zauważyć od paru lat spadek nakładów na inwestycje miejskie. „W trakcie roku budżetowego LPR w Tychach poprzez swój klub radnych zgłosi projekty uchwał prorodzinnych, w tym m. in. projekt zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka” – mówi prezes oddziału powiatowego Ligi w Tychach, Stanisław Zapała – „Chcemy dać czytelny sygnał rodzinom tyskim, że w tych trudnych czasach jakie nas czekają, nie zapominamy o nich. Liczymy na przychylność i zrozumienie ze strony magistratu tyskiego, a w szczególności samego prezydenta, dla naszej propozycji”.

Planowane na 2004 r. dochody budżetu Tychów zamykają się kwotą ponad 254 milionów zł, a wydatki kwotą 265 milionów zł. Deficyt budżetowy przekraczający 10 milionów zł pokryty zostanie przez kredyty zaciągnięte przez miasto.

Dariusz Polniak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: