Środa, 12 grudnia 2018 r.

 • ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

   
      11 listopada 1918 r. kończyła się I wojna światowa – oto Niemcy kapitulowały przed państwami koalicji(Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, Włochy), wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie - aleprowadząca ...

  11 grudnia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  11 listopada 1918 r. spełnił się zasadniczy cel polskiej polityki powzięty przed rozpoczęciem I wojny światowej - Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie, Polska ...

  11 listopada 2018

 • ZG LPR o dwóch ważnych krokach wyborczych

  ZG LPR o dwóch ważnych krokach wyborczych

   
      W pełni popieramy i utożsamiamy się z postulatem „nie głosowania na PiS”! Zachęcamy wszystkich do jak najpowszechniejszego udziału w jakże ważnym akcie wyborczym 21 października br.
     
      Zwracamy jednocześnie uwagę, że ...

  18 października 2018

 • ZG LPR w 90 rocznicę śmierci Generała Rozwadowskiego

  ZG LPR w 90 rocznicę śmierci Generała Rozwadowskiego

      Urodził się 19 maja 1866 r. w Babinie koło Stanisławowa w rodzinie ziemiańskiej, od pokoleń związanej z polską tradycją wojskową, sięgającą czasów przedrozbiorowych.
      Zanim został generałem polskim, był wybitnym ...

  18 października 2018

 • ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

  ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

   
  Z cała mocą trzeba zaakcentować fakt, że opozycja polska musi solidarnie występować przeciw antykonstytucyjnym, szkodzącym Polsce i Polakom, działaniom PiS, ale nigdy przeciwko tradycji, kulturze, religii i moralności, z kt ...

  10 września 2018

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska w Tychach na sesji 29 stycznia przyjęła budżet miasta na 2004 rok. Za projektem realizacji przychodów i wydatków przedstawionym przez prezydenta miasta Andrzeja Dziubę głosowało 19 radnych, 6 było przeciw. Poparcie wyrażone w głosowaniu przez wszystkie kluby, oprócz klubu SLD, wskazuje na silną pozycję prezydenta, który potrafił w sposób rzeczowy przekonać zdecydowaną większość radnych do własnej koncepcji gospodarowania finansami miejskimi w roku bieżącym.
Klub Ligi Polskich Rodzin ( trzech radnych ) poparł projekt uchwały budżetowej. „Kondycja samorządów lokalnych, w tym także tyskiego, na skutek ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, jest coraz trudniejsza” – powiedział Arkadiusz Gromek radny LPR. – „Zdajemy sobie w pełni sprawę z ograniczonych możliwości w pozyskiwaniu przez miasto pieniędzy, a co za tym idzie w wydatkowaniu ich na utrzymanie i rozwój Tychów”. Radnych Ligi szczególnie niepokoi dający się zauważyć od paru lat spadek nakładów na inwestycje miejskie. „W trakcie roku budżetowego LPR w Tychach poprzez swój klub radnych zgłosi projekty uchwał prorodzinnych, w tym m. in. projekt zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka” – mówi prezes oddziału powiatowego Ligi w Tychach, Stanisław Zapała – „Chcemy dać czytelny sygnał rodzinom tyskim, że w tych trudnych czasach jakie nas czekają, nie zapominamy o nich. Liczymy na przychylność i zrozumienie ze strony magistratu tyskiego, a w szczególności samego prezydenta, dla naszej propozycji”.

Planowane na 2004 r. dochody budżetu Tychów zamykają się kwotą ponad 254 milionów zł, a wydatki kwotą 265 milionów zł. Deficyt budżetowy przekraczający 10 milionów zł pokryty zostanie przez kredyty zaciągnięte przez miasto.

Dariusz Polniak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: