Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

   
      W obliczu sytuacji w Kraju, gdzie rządy sprawuje ugrupowanie nawiązujące wprost do dyktatorskich rządów sanacji, co potwierdza deptaniem zasad Państwa prawa, łamaniem Konstytucji, zawłaszczaniem Państwa dla partii, dążeniem do ...

  5 lipca 2018

 • ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

  ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

   
  Z bolesną refleksją i wielkim żalem wspominamy, powracające, co pewien czas, konsekwencje skutecznego storpedowania przez PiS konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, które miało miejsce w ...

  19 kwietnia 2018

 • ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

  ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

        
  Efektem wieloletniej działalności uświadamiającej, formacyjnej i organizacyjnej wśród Polaków ponad kordonami zaborów, a następnie roztropnych i odpowiedzialnych działań dyplomatycznych oraz wspierających i potwierdzających je przedsięwzięć militarnych, było ...

  1 kwietnia 2018

 • Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

  Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

   
           Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność, budząc nadzieję na poprawę losów naszej Ojczyzny.
   
           Niech głos ...

  31 marca 2018

 • ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

  ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

      Do faktycznego storpedowania i zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, pozaprawnego przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, wielokrotnego i ewidentnego łamania Konstytucji w celu podporządkowania władzy sądowniczej partii rządzącej, co nazywa się konstytucyjnym zamachem stanu ...

  12 marca 2018

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska w Tychach na sesji 29 stycznia przyjęła budżet miasta na 2004 rok. Za projektem realizacji przychodów i wydatków przedstawionym przez prezydenta miasta Andrzeja Dziubę głosowało 19 radnych, 6 było przeciw. Poparcie wyrażone w głosowaniu przez wszystkie kluby, oprócz klubu SLD, wskazuje na silną pozycję prezydenta, który potrafił w sposób rzeczowy przekonać zdecydowaną większość radnych do własnej koncepcji gospodarowania finansami miejskimi w roku bieżącym.
Klub Ligi Polskich Rodzin ( trzech radnych ) poparł projekt uchwały budżetowej. „Kondycja samorządów lokalnych, w tym także tyskiego, na skutek ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, jest coraz trudniejsza” – powiedział Arkadiusz Gromek radny LPR. – „Zdajemy sobie w pełni sprawę z ograniczonych możliwości w pozyskiwaniu przez miasto pieniędzy, a co za tym idzie w wydatkowaniu ich na utrzymanie i rozwój Tychów”. Radnych Ligi szczególnie niepokoi dający się zauważyć od paru lat spadek nakładów na inwestycje miejskie. „W trakcie roku budżetowego LPR w Tychach poprzez swój klub radnych zgłosi projekty uchwał prorodzinnych, w tym m. in. projekt zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka” – mówi prezes oddziału powiatowego Ligi w Tychach, Stanisław Zapała – „Chcemy dać czytelny sygnał rodzinom tyskim, że w tych trudnych czasach jakie nas czekają, nie zapominamy o nich. Liczymy na przychylność i zrozumienie ze strony magistratu tyskiego, a w szczególności samego prezydenta, dla naszej propozycji”.

Planowane na 2004 r. dochody budżetu Tychów zamykają się kwotą ponad 254 milionów zł, a wydatki kwotą 265 milionów zł. Deficyt budżetowy przekraczający 10 milionów zł pokryty zostanie przez kredyty zaciągnięte przez miasto.

Dariusz Polniak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: