Środa, 20 marca 2019 r.

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

 • Aneks do programu LPR

  Aneks do programu LPR

       1 maja br. przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, poprzedzonego ogólnonarodowym referendum (7/8 czerwca 2003 r.), w którym Polacy dość jednoznacznie (77,45 % - za, 22 ...

  10 marca 2019

 • ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

  ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

       Jako wykładowca historii Polski i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Koneczny bardzo interesował się cywilizacjami świata. Po przejściu na emeryturę w roku ...

  10 lutego 2019

 • CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

  CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

   
  Jego wybuch spowodowała zbiorowa wola Polaków zaboru pruskiego do zjednoczenia z - odzyskującą niepodległość, w wyniku niemieckiej klęski - Rzeczpospolitą.Bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia walk był entuzjazm spowodowany przyjazdem, przedstawiciela Komitetu ...

  27 grudnia 2018

 • BÓG się rodzi, moc truchleje

  BÓG się rodzi, moc truchleje

   
      Oby blask wiary, nadziei i miłości, bijący z Chrystusowego żłóbka, w pełni zdemaskował i rozgonił mgłę kłamstwa, usunął mrok obłudy i skruszył mur nienawiści, oraz uzbroił Polaków w ...

  24 grudnia 2018

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska w Tychach na sesji 29 stycznia przyjęła budżet miasta na 2004 rok. Za projektem realizacji przychodów i wydatków przedstawionym przez prezydenta miasta Andrzeja Dziubę głosowało 19 radnych, 6 było przeciw. Poparcie wyrażone w głosowaniu przez wszystkie kluby, oprócz klubu SLD, wskazuje na silną pozycję prezydenta, który potrafił w sposób rzeczowy przekonać zdecydowaną większość radnych do własnej koncepcji gospodarowania finansami miejskimi w roku bieżącym.
Klub Ligi Polskich Rodzin ( trzech radnych ) poparł projekt uchwały budżetowej. „Kondycja samorządów lokalnych, w tym także tyskiego, na skutek ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, jest coraz trudniejsza” – powiedział Arkadiusz Gromek radny LPR. – „Zdajemy sobie w pełni sprawę z ograniczonych możliwości w pozyskiwaniu przez miasto pieniędzy, a co za tym idzie w wydatkowaniu ich na utrzymanie i rozwój Tychów”. Radnych Ligi szczególnie niepokoi dający się zauważyć od paru lat spadek nakładów na inwestycje miejskie. „W trakcie roku budżetowego LPR w Tychach poprzez swój klub radnych zgłosi projekty uchwał prorodzinnych, w tym m. in. projekt zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka” – mówi prezes oddziału powiatowego Ligi w Tychach, Stanisław Zapała – „Chcemy dać czytelny sygnał rodzinom tyskim, że w tych trudnych czasach jakie nas czekają, nie zapominamy o nich. Liczymy na przychylność i zrozumienie ze strony magistratu tyskiego, a w szczególności samego prezydenta, dla naszej propozycji”.

Planowane na 2004 r. dochody budżetu Tychów zamykają się kwotą ponad 254 milionów zł, a wydatki kwotą 265 milionów zł. Deficyt budżetowy przekraczający 10 milionów zł pokryty zostanie przez kredyty zaciągnięte przez miasto.

Dariusz Polniak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: