Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

   
      W obliczu sytuacji w Kraju, gdzie rządy sprawuje ugrupowanie nawiązujące wprost do dyktatorskich rządów sanacji, co potwierdza deptaniem zasad Państwa prawa, łamaniem Konstytucji, zawłaszczaniem Państwa dla partii, dążeniem do ...

  5 lipca 2018

 • ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

  ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

   
  Z bolesną refleksją i wielkim żalem wspominamy, powracające, co pewien czas, konsekwencje skutecznego storpedowania przez PiS konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, które miało miejsce w ...

  19 kwietnia 2018

 • ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

  ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

        
  Efektem wieloletniej działalności uświadamiającej, formacyjnej i organizacyjnej wśród Polaków ponad kordonami zaborów, a następnie roztropnych i odpowiedzialnych działań dyplomatycznych oraz wspierających i potwierdzających je przedsięwzięć militarnych, było ...

  1 kwietnia 2018

 • Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

  Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

   
           Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność, budząc nadzieję na poprawę losów naszej Ojczyzny.
   
           Niech głos ...

  31 marca 2018

 • ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

  ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

      Do faktycznego storpedowania i zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, pozaprawnego przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, wielokrotnego i ewidentnego łamania Konstytucji w celu podporządkowania władzy sądowniczej partii rządzącej, co nazywa się konstytucyjnym zamachem stanu ...

  12 marca 2018

Oświadczenie LPR w sprawie 15. rocznicy Okrągłego Stołu

Oświadczenie LPR w sprawie 15. rocznicy Okrągłego Stołu

Mija 15 rocznica obrad okrągłostołowych, które nie były niczym innym, jak porozumieniem się komunistów i tzw. pseudoopozycji demokratycznej wywodzącej się z PPR lub PZPR.
W chwili, kiedy towarzysze zasiadali do suto zastawionego stołu, doskonale wiedzieli, że komunizm lat osiemdziesiątych dawno już zbankrutował. Ów stół, przy którym przehandlowano Polskę miał być tylko przykrywką dla miękkiego lądowania komunistycznych oprawców. Negocjująca przy „okrąglaku” tzw. kosmopolityczna opozycja, która ukradła robotnikom szyld „Solidarności” szybko wykorzystała go dla własnych niecnych celów, aby zgodnie z „prawem” przehandlować narodowy majątek, wykluczyć Polaków z ich wspólnego dobra – dobra budowanego przez dziesięciolecia.

Twórcy tzw. „porozumienia ponad podziałami” sięgali do strategii politycznej wytyczonej jeszcze przez sowieckich mocodawców, przedstawioną przez Gomułkę w 1945 roku, a której główne motto wytyczone zostało przez stwierdzenie „Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”. Nikt nie zaprzeczy dzisiaj, że byli pierwsi sekretarze PZPR i współpracownicy z SB są dzisiaj reprezentantami kapitału spekulacyjnego, kapitału który kreuje ponurą rzeczywistość w naszym kraju.

Okrągły stół gwarantował bezpieczeństwo aparatczykom. Ustalono przy nim, że nie będzie lustracji ani dekomunizacji, a czerwone legitymacje PZPR dawnych działaczy zastąpione zostaną przez książeczki czekowe. Była nomenklatura komunistyczna udaje dzisiaj komunistów-liberałów sprzedając polskie interesy na rzecz nowego wielkiego brata tj. Unii Europejskiej, jak również na rzecz przeróżnych spekulantów, którzy mają swoje siedziby na wschodnim wybrzeżu Nowego Jorku.

Dzisiaj naród polski powinien zrobić wszystko, by uchronić nasz kraj przed ekonomicznymi rozbiorami. Aby dokonać tego należy odsunąć od władzy takie formacje jak SLD, UP, PO, UW czyli układ tzw. okrągłostołowy.

Przewodniczący Rady Politycznej
Ligi Polskich Rodzin
Zygmunt Wrzodak


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: