Sobota, 24 marca 2018 r.

 • ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

  ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

      Do faktycznego storpedowania i zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, pozaprawnego przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, wielokrotnego i ewidentnego łamania Konstytucji w celu podporządkowania władzy sądowniczej partii rządzącej, co nazywa się konstytucyjnym zamachem stanu ...

  12 marca 2018

 • ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

  ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

      Wyrażamy głębokie oburzenie, że ostatnia, tak skrajna w założeniach i proponowanych skutkach, inicjatywa aborcyjna środowisk ultralewicowych, spotkała się z poparciem tak znaczącej liczby 58 posłów PiS, w tym faktycznego ...

  15 stycznia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

  ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

      Trzynasty punkt programu pokojowego Wilsona wyraźnie głosił, że: „Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp ...

  15 stycznia 2018

 • Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

  Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

      Niech blask wiary, nadziei i miłości bijący z betlejemskiej stajenki oraz perspektywa wypełnienia misji odkupienia człowieka przez Jezusa Chrystusa, będzie pocieszeniem i umocnieniem dla wszystkich Rodaków w trudnym czasie ...

  24 grudnia 2017

 • ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

  ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

      Tamtego dnia, na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, podpisanego m.in. przez Józefa Piłsudskiego – ówczesnego Premiera i Ministra Spraw Wojskowych, ale faktycznego dyktatora Państwa, zmieniono godło Polski ...

  13 grudnia 2017

Zachęta obraża uczucia religijne katolików

Zachęta obraża uczucia religijne katolików

Wiceprzewodniczacy Zarządu Głównego LPR, Sylwester Chruszcz, zwrócił się do dyrektor Narodowej Galerii Współczesnej Zachęta w Warszawie o wykluczenie ich z aktualnej wystawy prac autorstwa Borre Larsena, pt. „Pomocna dłoń” oraz “Wybacz mi”. Wg. Chruszcza prace te obrażają uczucia religijne osób praktykujących Wiarę katolicką, a tego zabrania Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i Kodeks Karny.
W przypadku nie podjęcia odpowiednich kroków przez dyrektor Zachęty, Chruszcz zapowiedział złożenie w Prokuraturze Rejonowej w Warszawie wniosek o popełnieniu przestępstwa.

Dyrektor Zachęty, Agnieszka Morawińska, otrzymała od wiceprzewodniczacego następujący apel:

„Szanowny Pani Dyrektor,

Zwracam się do Pani w związku z rozpoczętą w dniu 14.02. br. w Narodowej Galerii Współczesnej Zachęta w Warszawie wystawą „W norweskim lesie. Norweska sztuka ostatniej dekady”.

Jako architekt i wielbiciel sztuki współczesnej jestem pełen podziwu dla inicjatywy przedstawienia przez Galerię dokonań norweskich artystów. Z wielkim zaciekawieniem obserwowałem również rozwój cyklicznego projektu wystaw prezentujących dokonania narodowych artystów z Japonii, Austrii, Rosji czy ostatnio z Chin. Jednak jako obywatel Rzeczpospolitej Polski, wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin, osoba praktykująca Wiarę katolicką, oburzony jestem prezentowanymi podczas aktualnej wystawy pracami autorstwa Børre Larsena, pt. „Pomocna dłoń” oraz “Wybacz mi”.

Powołując się na Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kodeks Karny obowiązujący w naszym kraju stwierdzam, że prace te głęboko obrażają moje uczucia religijne. W związku z powyższym proszę o wykluczenie ich z wystawy. Informuję, że w wypadku nie podjęcia odpowiednich kroków, zmuszony będę złożyć w Prokuraturze Rejonowej w Warszawie wniosek o popełnieniu przestępstwa.”

O incydencie w Zachęcie poinformowane zostały ogólnopolskie media.
Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: