Sobota, 24 marca 2018 r.

 • ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

  ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

      Do faktycznego storpedowania i zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, pozaprawnego przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, wielokrotnego i ewidentnego łamania Konstytucji w celu podporządkowania władzy sądowniczej partii rządzącej, co nazywa się konstytucyjnym zamachem stanu ...

  12 marca 2018

 • ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

  ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

      Wyrażamy głębokie oburzenie, że ostatnia, tak skrajna w założeniach i proponowanych skutkach, inicjatywa aborcyjna środowisk ultralewicowych, spotkała się z poparciem tak znaczącej liczby 58 posłów PiS, w tym faktycznego ...

  15 stycznia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

  ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

      Trzynasty punkt programu pokojowego Wilsona wyraźnie głosił, że: „Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp ...

  15 stycznia 2018

 • Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

  Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

      Niech blask wiary, nadziei i miłości bijący z betlejemskiej stajenki oraz perspektywa wypełnienia misji odkupienia człowieka przez Jezusa Chrystusa, będzie pocieszeniem i umocnieniem dla wszystkich Rodaków w trudnym czasie ...

  24 grudnia 2017

 • ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

  ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

      Tamtego dnia, na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, podpisanego m.in. przez Józefa Piłsudskiego – ówczesnego Premiera i Ministra Spraw Wojskowych, ale faktycznego dyktatora Państwa, zmieniono godło Polski ...

  13 grudnia 2017

Europejska demokracja zagrożona

Europejska demokracja zagrożona

Przewodniczący eurosceptycznej Grupy na Rzecz Europy Demokracji i Różnorodności w Parlamencie Europejskim Jens Peter Bonde był gościem specjalnym Ligi Polskich Rodzin w ostatni wtorek. Eurodeputowany przestrzegł polskich parlamentarzystów, że demokracja w Europie jest zagrożona.
Zdaniem Bonde największym zagrożeniem jest obecnie Traktat Konstytucyjny przygotowany przez zwolenników państwa federalnego, który zakłada radykalną reformę dzisiejszej Unii Europejskiej. TK, według przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, marginalizacje państwa narodowe na rzecz rządu internacjonalistycznego. Zgodnie z zapisami, jak to określił Bonde, przemyconymi do projektu Konstytucji za plecami narodów europejskich, wszystkie decyzje w UE będą zapadały kwalifikowaną większością głosów. Oznacza to, że jeżeli 18 państw członków UE dogada się, to każdy projekt zmian w prawie, choćby był najbardziej absurdalny, będzie mógł być przyjęty. Nie będzie się liczył sprzeciw pozostałych państw.

Z prelekcji przedstawionej przez przywódcę eurosceptycznych deputowanych wynikało, że do zmian dążą nieliczni, którzy chcę decydować za narody europejskie o ich przyszłości.

- Należy przekazać wszystkim obywatelom Europy, że za zmiany w UE, które są korzystne dla nielicznych zapłacą wszyscy mieszkańcy naszego kontynentu – mówił Bonde. – Najbardziej niebezpieczne jest to, że te zmiany odsuną suwerenne narody od wpływu na proces legislacyjny w organizmie jakim jest Unia. Grozi to deficytem demokracji – podkreślał.

Ów deficyt to między innymi brak wpływu rządzonych na to co robić będą rządzący. Bonde zwrócił uwagę, że taki plan jest możliwy do zrealizowania, ale tylko wówczas jeżeli kontynent byłby reprezentowany przez naród europejski co jest czystą abstrakcją. Alternatywą dla tak niebezpiecznych zabiegów ma być forsowany przez siły eurosceptyczne pomysł budowy Europy Demokracji, gdzie reprezentanci państw narodowych w rządzie europejskim odpowiadali za swoje czyny przed narodami, które ich desygnowały do Brukseli.

Zgodnie z tym projektem reprezentant państwa narodowego powinien być częścią sceny politycznej w swoim państwie. Ten sam projekt zakłada, że projekty tworzenia prawa przygotowywane byłyby w parlamentach narodowych, a nie jak to się dzisiaj dzieje w Brukseli.

Poseł Marek Kotlinowski zwrócił uwagę, że LPR od początku wskazywało na wszystkie zagrożenia jakie niesie z sobą UE.
- Stronnictwo nasze uważa, że projekt Traktatu Konstytucyjnego powinien trafić do kosza – mówił. – Nie godzimy się na udział w zbiurokratyzowanym organizmie i mamy nadzieję, że swoje zdanie wyrazi na ten temat także naród w referendum – podkreślił.

- Musimy przygotować się na walkę z naszymi przeciwnikami w Unii – zauważył Roman Giertych. Przedstawił także ofertę zbudowania na bazie doświadczeń polskich eurosceptyków wielkiej antyuropejskiej formacji.

Jacek Tomasiak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: