Niedziela, 24 marca 2019 r.

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

 • Aneks do programu LPR

  Aneks do programu LPR

       1 maja br. przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, poprzedzonego ogólnonarodowym referendum (7/8 czerwca 2003 r.), w którym Polacy dość jednoznacznie (77,45 % - za, 22 ...

  10 marca 2019

 • ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

  ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

       Jako wykładowca historii Polski i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Koneczny bardzo interesował się cywilizacjami świata. Po przejściu na emeryturę w roku ...

  10 lutego 2019

 • CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

  CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

   
  Jego wybuch spowodowała zbiorowa wola Polaków zaboru pruskiego do zjednoczenia z - odzyskującą niepodległość, w wyniku niemieckiej klęski - Rzeczpospolitą.Bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia walk był entuzjazm spowodowany przyjazdem, przedstawiciela Komitetu ...

  27 grudnia 2018

 • BÓG się rodzi, moc truchleje

  BÓG się rodzi, moc truchleje

   
      Oby blask wiary, nadziei i miłości, bijący z Chrystusowego żłóbka, w pełni zdemaskował i rozgonił mgłę kłamstwa, usunął mrok obłudy i skruszył mur nienawiści, oraz uzbroił Polaków w ...

  24 grudnia 2018

Roman Giertych na pogrzebie ks. Krolla

Roman Giertych na pogrzebie ks. Krolla

22 maja br. w Żalnie k. Tucholi odbył się pogrzeb zamordowanego 14 maja proboszcza, ks. Henryka Krolla. "Kapłan zginął z powodów ideowych" - powiedział obecny na uroczystościach pogrzebowych wicepremier Roman Giertych.
Zamordowany 14 maja ks. Henryk Kroll był proboszczem parafii w Żalnie k. Tucholi przez 23 lata. 20 maja obchodziłby 39. rocznicę święceń kapłańskich. Proboszcza znaleziono w łóżku. Miał skrępowane nogi i ręce. Usta były zawiązane taśmą. Przyczyną zgonu było uduszenie. Zamordowany kapłan miał 63 lata.

"Każde morderstwo to zamach na godność człowieka, jest przy tym samym uzurpacją praw samego Boga, który jest Panem Życia i Śmierci" - powiedział w homilii biskup pelpliński Jan Szlaga.

Na uroczystość przybył także dawny kolega ks. Krolla, jeszcze z pracy jako wikariusz w Sierakowicach, obecny biskup włocławski Wiesław Mering. W pogrzebie wziął udział również wicepremier Roman Giertych.

Ks. Henryk Kroll stał się ostatnio znaną postacią, gdy publicznie zaproponował wprowadzenie ograniczeń tak, by w określonych godzinach dzieciom i młodzieży nie wolno byłoby się poruszać bez opieki dorosłych. Znany był jako zdeklarowany antykomunista a także z artykułów pisanych do lokalnej prasy katolickiej, własnej strony internetowej, głoszonych kazań.

- Piętnował komunizm obecny do dziś w różnych obszarach życia - mówił wicepremier Giertych. - Grozili mu, że zginie jak Popiełuszko. Nie trzeba było długo czekać. Zginął.

Giertych podkreślił także, że kapłan zginął 13 maja - w 25. rocznicę nieudanego zamachu na Papieża, za którym stali komuniści, dlatego też już sam wybór ofiary ma wymiar symboliczny.

Giertych w swoim przemówieniu mówił także o pracy pedagogicznej zmarłego księdza, który zasłynął m.in. jak pomysłodawca wprowadzenia godziny policyjnej dla młodzieży.

Kościół w Żalnie, koło Tucholi oraz teren przylegający szczelnie wypełnili wierni, licznie zebrani kapłani i różne delegacje.


KAI/GW/aj

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: