Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

 • Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

  Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

            W tym roku spotykamy się już po raz ósmy, w ramach VIII Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, ponownie w NIEPOKALANOWIE, co ma wyjątkową wymowę w 100 rocznicę podpisania ...

  16 czerwca 2019

 • ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

  ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

       Koalicja Europejska nie zdała egzaminu, nie osiągnęła zwycięstwa nad wielce szkodliwym dla Polski PiS, ponieważ dała sobie narzucić, a nawet sama prowokowała i wzniecała, taki ton debaty publicznej podczas kampanii ...

  11 czerwca 2019

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   

  Wyrażamy stanowcze przekonanie o konieczności uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak największej liczby rozsądnych i odpowiedzialnych Rodaków, stąd apelujemy o jak najszerszy i powszechny udział w jednym z ...

  13 maja 2019

 • Na nic straż, pieczęć i skała...

  Na nic straż, pieczęć i skała...

            Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność w kontekście, szczególnie ważnych, tegorocznych aktów wyborczych ...

  20 kwietnia 2019

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

Elżbieta Wilczyńska wiceministrem gospodarki

Elżbieta Wilczyńska wiceministrem gospodarki

Elżbieta Wilczyńska, z dniem 4 lipca 2006 r. odebrała z rąk ministra Piotra Woźniaka nominację na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Elżbieta Wilczyńska to dotychczasowa wicedyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W ministerstwie podlegać jej będzie m.in. obszar związany z funduszami unijnymi, w tym wdrażanie funduszy strukturalnych.

Nowomianowana wiceminister zapowiada, że dokona przeglądu obecnego stanu prawnego związanego z wdrażaniem funduszy tak, ażeby maksymalnie usprawnić i uprościć obowiązujące procedury. Zamierza także koncentrować się na stymulowaniu działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy.

„Mam nadzieję, iż moja działalność przyczyni się do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości a w konsekwencji także wzrostu gospodarczego” - powiedziała Wilczyńska.

Elżbieta Wilczyńska ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej uzyskując tytuł inżyniera mechanika, studia magisterskie w Instytucie Studiów nad Rodziną na Akademii Teologii Katolickiej (dzisiejsze UKSW), a także podyplomowe studia informatyki na Politechnice Łódzkiej.

Ma bogate doświadczenie w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. W ostatnim okresie jako wicedyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Pomocowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprawowała bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału ds. Wdrażania oraz Wydziału ds. Obsługi i Oceny Wniosków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Wcześniej pracowała m.in. jako Główny Specjalista w Biurze Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego a także Naczelnik Wydziału Ogólnego w Departamencie Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i Główny Specjalista w Departamencie Obsługi Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Posiada także bogate doświadczenie w biznesie, szczególnie w zakresie konsultingu, zintegrowanych systemów informatycznych, organizacji i zarządzania oraz selekcji i rekrutacji kadr.

aj

(06.07.2006 r.)

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: