Niedziela, 24 marca 2019 r.

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

 • Aneks do programu LPR

  Aneks do programu LPR

       1 maja br. przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, poprzedzonego ogólnonarodowym referendum (7/8 czerwca 2003 r.), w którym Polacy dość jednoznacznie (77,45 % - za, 22 ...

  10 marca 2019

 • ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

  ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

       Jako wykładowca historii Polski i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Koneczny bardzo interesował się cywilizacjami świata. Po przejściu na emeryturę w roku ...

  10 lutego 2019

 • CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

  CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

   
  Jego wybuch spowodowała zbiorowa wola Polaków zaboru pruskiego do zjednoczenia z - odzyskującą niepodległość, w wyniku niemieckiej klęski - Rzeczpospolitą.Bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia walk był entuzjazm spowodowany przyjazdem, przedstawiciela Komitetu ...

  27 grudnia 2018

 • BÓG się rodzi, moc truchleje

  BÓG się rodzi, moc truchleje

   
      Oby blask wiary, nadziei i miłości, bijący z Chrystusowego żłóbka, w pełni zdemaskował i rozgonił mgłę kłamstwa, usunął mrok obłudy i skruszył mur nienawiści, oraz uzbroił Polaków w ...

  24 grudnia 2018

Elżbieta Wilczyńska wiceministrem gospodarki

Elżbieta Wilczyńska wiceministrem gospodarki

Elżbieta Wilczyńska, z dniem 4 lipca 2006 r. odebrała z rąk ministra Piotra Woźniaka nominację na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki.
Elżbieta Wilczyńska to dotychczasowa wicedyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W ministerstwie podlegać jej będzie m.in. obszar związany z funduszami unijnymi, w tym wdrażanie funduszy strukturalnych.

Nowomianowana wiceminister zapowiada, że dokona przeglądu obecnego stanu prawnego związanego z wdrażaniem funduszy tak, ażeby maksymalnie usprawnić i uprościć obowiązujące procedury. Zamierza także koncentrować się na stymulowaniu działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy.

„Mam nadzieję, iż moja działalność przyczyni się do stworzenia lepszych warunków dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości a w konsekwencji także wzrostu gospodarczego” - powiedziała Wilczyńska.

Elżbieta Wilczyńska ukończyła studia na Politechnice Łódzkiej uzyskując tytuł inżyniera mechanika, studia magisterskie w Instytucie Studiów nad Rodziną na Akademii Teologii Katolickiej (dzisiejsze UKSW), a także podyplomowe studia informatyki na Politechnice Łódzkiej.

Ma bogate doświadczenie w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej. W ostatnim okresie jako wicedyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Pomocowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprawowała bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału ds. Wdrażania oraz Wydziału ds. Obsługi i Oceny Wniosków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Wcześniej pracowała m.in. jako Główny Specjalista w Biurze Kadr, Szkolenia i Rozwoju Zawodowego a także Naczelnik Wydziału Ogólnego w Departamencie Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie i Główny Specjalista w Departamencie Obsługi Klienta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Posiada także bogate doświadczenie w biznesie, szczególnie w zakresie konsultingu, zintegrowanych systemów informatycznych, organizacji i zarządzania oraz selekcji i rekrutacji kadr.

aj

(06.07.2006 r.)

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: