Wtorek, 11 grudnia 2018 r.

 • ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  11 listopada 1918 r. spełnił się zasadniczy cel polskiej polityki powzięty przed rozpoczęciem I wojny światowej - Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie, Polska ...

  11 listopada 2018

 • ZG LPR o dwóch ważnych krokach wyborczych

  ZG LPR o dwóch ważnych krokach wyborczych

   
      W pełni popieramy i utożsamiamy się z postulatem „nie głosowania na PiS”! Zachęcamy wszystkich do jak najpowszechniejszego udziału w jakże ważnym akcie wyborczym 21 października br.
     
      Zwracamy jednocześnie uwagę, że ...

  18 października 2018

 • ZG LPR w 90 rocznicę śmierci Generała Rozwadowskiego

  ZG LPR w 90 rocznicę śmierci Generała Rozwadowskiego

      Urodził się 19 maja 1866 r. w Babinie koło Stanisławowa w rodzinie ziemiańskiej, od pokoleń związanej z polską tradycją wojskową, sięgającą czasów przedrozbiorowych.
      Zanim został generałem polskim, był wybitnym ...

  18 października 2018

 • ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

  ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

   
  Z cała mocą trzeba zaakcentować fakt, że opozycja polska musi solidarnie występować przeciw antykonstytucyjnym, szkodzącym Polsce i Polakom, działaniom PiS, ale nigdy przeciwko tradycji, kulturze, religii i moralności, z kt ...

  10 września 2018

 • ZG LPR w 250 rocznicę konfederacji barskiej

  ZG LPR w 250 rocznicę konfederacji barskiej

   
  Propagowane hasła i symbole oraz duch ożywiający konfederatów barskich w postaci Maryjnych sztandarów, noszonych krzyży i różańców oraz śpiewanych pieśni wskazywały, że wystąpienia miały raczej charakter ...

  10 września 2018

Prof. Anna Raźny przewodniczącą Rady Politycznej LPR

Prof. Anna Raźny przewodniczącą Rady Politycznej LPR

W siedzibie Ligi Polskich Rodzin w Warszawie w sobotę 25 października odbyło się posiedzenie Rady Politycznej LPR. Głównym jego celem było uporządkowanie spraw organizacyjnych. Dokonane zmiany umożliwiają sprawną działalność statutowych organów Ligi Polskich Rodzin do czasu zwołania Kongresu LPR i wyboru władz partii.

W związku z rezygnacjami kilku członków Rady Politycznej uzupełniono jej skład. W tajnym głosowaniu, nowymi członkami Rady Politycznej, wybrani zostali: Wojciech Bosak, Mirosław Ciechanowski, Iwona Klimczak, Roman Pająk, Anna Raźny, Maria Sendecka, Jan Waliszewski, Elżbieta Wilczyńska, Edmund Zając i Mieczysława Zalewska.

Rada Polityczna wybrała nowego przewodniczącego. Godność tę powierzono prof. Annie Raźny.

Rada Polityczna powierzyła też funkcję p.o. prezesa Zarządu Głównego LPR Mirosławowi Orzechowskiemu, przewodniczącemu Kongresu Ligi Polskich Rodzin.

Uzupełniono też skład Zarządu Głównego. Rada Polityczna wybrała do Zarządu: Witolda Bałażaka, Wojciecha Bosaka, Antoniego Sosnowskiego, Elżbietę Wilczyńską i Mieczysławę Zalewską. Do Zarządu Głównego weszła też, z racji funkcji pełnionej w Radzie Politycznej, prof. Anna Raźny.

Rada Polityczna i Zarząd Główny zdeklarowały również jak najszybsze zwołanie Kongresu Ligi Polskich Rodzin. Rada Polityczna zobowiązała też Zarząd Główny do podjęcia energicznych działań, przygotowujących Stronnictwo do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W drugiej części posiedzenia prof. Anna Raźny, prof. Maciej Giertych i Mirosław Orzechowski omówili aktualną sytuację polityczną w Polsce i na świecie. Spotkanie zakończyło się ożywioną i niezwykle owocną dyskusją.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: