Wtorek, 21 maja 2019 r.

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   

  Wyrażamy stanowcze przekonanie o konieczności uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak największej liczby rozsądnych i odpowiedzialnych Rodaków, stąd apelujemy o jak najszerszy i powszechny udział w jednym z ...

  13 maja 2019

 • Na nic straż, pieczęć i skała...

  Na nic straż, pieczęć i skała...

            Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność w kontekście, szczególnie ważnych, tegorocznych aktów wyborczych ...

  20 kwietnia 2019

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

 • Aneks do programu LPR

  Aneks do programu LPR

       1 maja br. przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, poprzedzonego ogólnonarodowym referendum (7/8 czerwca 2003 r.), w którym Polacy dość jednoznacznie (77,45 % - za, 22 ...

  10 marca 2019

 • ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

  ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

       Jako wykładowca historii Polski i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Koneczny bardzo interesował się cywilizacjami świata. Po przejściu na emeryturę w roku ...

  10 lutego 2019

Prof. Anna Raźny przewodniczącą Rady Politycznej LPR

Prof. Anna Raźny przewodniczącą Rady Politycznej LPR

W siedzibie Ligi Polskich Rodzin w Warszawie w sobotę 25 października odbyło się posiedzenie Rady Politycznej LPR. Głównym jego celem było uporządkowanie spraw organizacyjnych. Dokonane zmiany umożliwiają sprawną działalność statutowych organów Ligi Polskich Rodzin do czasu zwołania Kongresu LPR i wyboru władz partii.

W związku z rezygnacjami kilku członków Rady Politycznej uzupełniono jej skład. W tajnym głosowaniu, nowymi członkami Rady Politycznej, wybrani zostali: Wojciech Bosak, Mirosław Ciechanowski, Iwona Klimczak, Roman Pająk, Anna Raźny, Maria Sendecka, Jan Waliszewski, Elżbieta Wilczyńska, Edmund Zając i Mieczysława Zalewska.

Rada Polityczna wybrała nowego przewodniczącego. Godność tę powierzono prof. Annie Raźny.

Rada Polityczna powierzyła też funkcję p.o. prezesa Zarządu Głównego LPR Mirosławowi Orzechowskiemu, przewodniczącemu Kongresu Ligi Polskich Rodzin.

Uzupełniono też skład Zarządu Głównego. Rada Polityczna wybrała do Zarządu: Witolda Bałażaka, Wojciecha Bosaka, Antoniego Sosnowskiego, Elżbietę Wilczyńską i Mieczysławę Zalewską. Do Zarządu Głównego weszła też, z racji funkcji pełnionej w Radzie Politycznej, prof. Anna Raźny.

Rada Polityczna i Zarząd Główny zdeklarowały również jak najszybsze zwołanie Kongresu Ligi Polskich Rodzin. Rada Polityczna zobowiązała też Zarząd Główny do podjęcia energicznych działań, przygotowujących Stronnictwo do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W drugiej części posiedzenia prof. Anna Raźny, prof. Maciej Giertych i Mirosław Orzechowski omówili aktualną sytuację polityczną w Polsce i na świecie. Spotkanie zakończyło się ożywioną i niezwykle owocną dyskusją.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: