Środa, 20 lutego 2019 r.

 • ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

  ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

       Jako wykładowca historii Polski i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Koneczny bardzo interesował się cywilizacjami świata. Po przejściu na emeryturę w roku ...

  10 lutego 2019

 • CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

  CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

   
  Jego wybuch spowodowała zbiorowa wola Polaków zaboru pruskiego do zjednoczenia z - odzyskującą niepodległość, w wyniku niemieckiej klęski - Rzeczpospolitą.Bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia walk był entuzjazm spowodowany przyjazdem, przedstawiciela Komitetu ...

  27 grudnia 2018

 • BÓG się rodzi, moc truchleje

  BÓG się rodzi, moc truchleje

   
      Oby blask wiary, nadziei i miłości, bijący z Chrystusowego żłóbka, w pełni zdemaskował i rozgonił mgłę kłamstwa, usunął mrok obłudy i skruszył mur nienawiści, oraz uzbroił Polaków w ...

  24 grudnia 2018

 • ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

   
      11 listopada 1918 r. kończyła się I wojna światowa – oto Niemcy kapitulowały przed państwami koalicji(Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, Włochy), wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie - aleprowadząca ...

  11 grudnia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  11 listopada 1918 r. spełnił się zasadniczy cel polskiej polityki powzięty przed rozpoczęciem I wojny światowej - Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie, Polska ...

  11 listopada 2018

Prof. Anna Raźny przewodniczącą Rady Politycznej LPR

Prof. Anna Raźny przewodniczącą Rady Politycznej LPR

W siedzibie Ligi Polskich Rodzin w Warszawie w sobotę 25 października odbyło się posiedzenie Rady Politycznej LPR. Głównym jego celem było uporządkowanie spraw organizacyjnych. Dokonane zmiany umożliwiają sprawną działalność statutowych organów Ligi Polskich Rodzin do czasu zwołania Kongresu LPR i wyboru władz partii.

W związku z rezygnacjami kilku członków Rady Politycznej uzupełniono jej skład. W tajnym głosowaniu, nowymi członkami Rady Politycznej, wybrani zostali: Wojciech Bosak, Mirosław Ciechanowski, Iwona Klimczak, Roman Pająk, Anna Raźny, Maria Sendecka, Jan Waliszewski, Elżbieta Wilczyńska, Edmund Zając i Mieczysława Zalewska.

Rada Polityczna wybrała nowego przewodniczącego. Godność tę powierzono prof. Annie Raźny.

Rada Polityczna powierzyła też funkcję p.o. prezesa Zarządu Głównego LPR Mirosławowi Orzechowskiemu, przewodniczącemu Kongresu Ligi Polskich Rodzin.

Uzupełniono też skład Zarządu Głównego. Rada Polityczna wybrała do Zarządu: Witolda Bałażaka, Wojciecha Bosaka, Antoniego Sosnowskiego, Elżbietę Wilczyńską i Mieczysławę Zalewską. Do Zarządu Głównego weszła też, z racji funkcji pełnionej w Radzie Politycznej, prof. Anna Raźny.

Rada Polityczna i Zarząd Główny zdeklarowały również jak najszybsze zwołanie Kongresu Ligi Polskich Rodzin. Rada Polityczna zobowiązała też Zarząd Główny do podjęcia energicznych działań, przygotowujących Stronnictwo do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W drugiej części posiedzenia prof. Anna Raźny, prof. Maciej Giertych i Mirosław Orzechowski omówili aktualną sytuację polityczną w Polsce i na świecie. Spotkanie zakończyło się ożywioną i niezwykle owocną dyskusją.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: