Piątek, 28 kwietnia 2017 r.

 • „Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała…”

  „Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała…”

   
            Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność, budząc nadzieję na poprawę losów naszej Ojczyzny.
   
            Niech głos ...

  15 kwietnia 2017

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie obrony niezawisłości sądów

  Stanowisko ZG LPR w sprawie obrony niezawisłości sądów

   
            Po sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego - poprzez nie zaprzysiężenie przez Prezydenta legalnie wybranych sędziów i zaprzysiężenie niekonstytucyjnie wybranych, bezprawny wybór i powołanie przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego z użyciem niekonstytucyjnej formuły „pełniącej ...

  11 kwietnia 2017

 • Arogancja PiS

  Arogancja PiS

   
              Ubezwłasnowolnienie Trybunału Konstytucyjnego stało się faktem: mamy niejasny skład TK i nie wiadomo, czy legalną panią prezes. SN ma oceniać legalność wyboru nowej prezes TK. Prezes SN – sędzia Małgorzata Gersdorf ...

  3 kwietnia 2017

 • Ostatnie pożegnanie śp. Zenona Mroczkowskiego

  Ostatnie pożegnanie śp. Zenona Mroczkowskiego

   
  „Pogrążona w smutku Rodzino ś. p. Zenona, czcigodny Księże, Bliscy, Przyjaciele i wszyscy, których gromadzi dzisiejsza uroczystość pogrzebowa.
  Przypadło mi w udziale jakże smutne, ale jednocześnie zaszczytne zadanie –pożegnanie ...

  28 marca 2017

 • Żegnamy wspaniałego Kolegę, Narodowca, Polaka

  Żegnamy wspaniałego Kolegę, Narodowca, Polaka

   
  Powszechne uznanie i autorytet, jakim się cieszył w narodowym środowisku sprawiały, że konsekwentnie zostawał wybierany do władz naczelnych Ligi Polskich Rodzin – na Przewodniczącego Rady Politycznej, członka Zarządu Głównego i ...

  20 marca 2017

Arogancja PiS

Arogancja PiS

Rząd się skompromitował i ośmieszył Polskę na arenie międzynarodowej proponując Jacka Saryusz-Wolskiego zamiast Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Wszystkie kraje, z wyjątkiem Polski, poparły Tuska i przedłużyły mu mandat na następne 2,5 roku. Kaczyński uznał to za sukces polskiej niezależności – gloria victis! Kochamy klęski. Polska znalazła się w totalnej izolacji – z powodu osobistej nienawiści Kaczyńskiego do Tuska.

 

            Ubezwłasnowolnienie Trybunału Konstytucyjnego stało się faktem: mamy niejasny skład TK i nie wiadomo, czy legalną panią prezes. SN ma oceniać legalność wyboru nowej prezes TK. Prezes SN – sędzia Małgorzata Gersdorf już miała wypowiedź negatywną o PiS. Wobec tego PiS wymyślił zakwestionowanie wyboru prezes SN – rzekomo były przy tym jakieś nieregularności, które dziś ma ocenić TK. Taki wniosek do TK wniosła grupa posłów z Arkadiuszem Mularczykiem na czele. A więc SN będzie oceniał legalność prezes TK, a TK legalność prezes SN. Trzymał Kozak Tatarzyna. Sądownictwo ma być albo PiS-owskie, albo sparaliżowane.

            PiS gwałtownie zajmuje się obroną posła Stanisława Piotrowicza, który najenergiczniej walczył o paraliż TK. Jego przeszłość, jako prokuratora w stanie wojennym, PiS-owi nie przeszkadza. Również nie przeszkadza współpraca z SB ambasadora w Berlinie, byłego TW, męża obecnej prezes TK. Poza własnymi szeregami taka przeszłość byłaby uznana przez PiS za dyskwalifikującą.

            W lutym 2016 z hukiem zwolniono dyrektora stadniny w Michałowie, Jerzego Białoboka (pochodzącego z Kórnika, syna dyrektora Instytutu Dendrologii PAN, w którym pracowałem) pod zarzutem niegospodarności. Przeprowadzony audyt nie potwierdził zarzutów. Wyniki były już znane w czerwcu, ale nie ujawniono ich. (http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,20667172,stadnina-koni-arabskich-w-michalowie-byla-prawidlowo-zarzadzana.html). Białoboka nadal nie przywrócono do pracy.

            Odebrano należne emerytury byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Oceniam tę decyzję bardzo negatywnie. Pacta sunt servanda. Skoro pracowali na takich zasadach i robiono im z pensji odpisy na emeryturę, to ta emerytura się należy. Można ich indywidualnie ścigać za konkretne przewinienia, nawet karać śmiercią za najpoważniejsze, ale emerytura im się należy według umowy. Warto też pamiętać, że przeprowadziliśmy transformację bez przelewu krwi – czym się szczycimy. Komuniści oddali władzę pokojowo, bez walki, którą mogli prowadzić, ale odbyło się to na zasadzie „grubej kreski”. Nie zapominajmy o tym.

            Mamy teraz awanse i degradacje trupów. Kukliński pośmiertnie został awansowany na generała. Mówi się o degradacji Jaruzelskiego i Kiszczaka. W rezultacie niektórzy sugerują, by pozbawić Stanisława Augusta tytułu króla, a nadać go Lechowi Kaczyńskiemu.

            Zostały wprowadzone ograniczenia demonstracji ulicznych. Teraz potrzebne są zezwolenia nie od władz lokalnych, ale od wojewodów (mianowanych przez PiS).

            Ma być mianowanie (zamiast konkursu) dyrektorów sądów, przez ministra sprawiedliwości. Dyrektorzy nadzorują finanse sądów i pracę innych pracowników niż sędziowie. Pojawił się projekt, by wybory do Krajowej Rady Sądownictwa były dokonywane przez Sejm, Senat i Prezydenta, czyli przez PiS, a nie przez sędziów.

            Wprowadzono ustawowe ograniczenie działalności mediów w Sejmie. Totalne wykluczenie mediów z Sejmu nastąpiło, gdy, decyzją marszałka, zebranie klubu PiS w sali kolumnowej przekształcił on w Sejm głosujący nad budżetem.

            PiS stale zajmuje się straszeniem opozycji karami, czy to regulaminowymi w Sejmie, czy finansowymi dla partii za koszta dodatkowej ochrony w czasie protestów, czy wreszcie sądowymi wobec ludzi manifestujących na ulicy (opublikowano zdjęcia rzekomo winnych buntu). To przypomina procesy brzeskie za sanacji. Prezydent Mościcki rozwiązał Sejm, posłowie utracili immunitety, zostali aresztowani (w tym Witos i Korfanty), osadzeni w twierdzy brzeskiej i poddani procesom pod zarzutem planowania obalenia rządu. Każda opozycja dąży do obalenia rządu – to nie grzech. Wina zaczyna się, gdy łamane jest prawo, a to dzisiaj PiS łamie prawo, pozbawiając opozycję normalnej płaszczyzny walki politycznej, czyli w Sejmie i Senacie.

            W sposób oczywisty PiS planuje w tym roku zmienić ordynację wyborczą, by była bardziej przyjazna PiS-owi. Tą drogą chce opanować samorządy w następnych wyborach i zredukować opozycję do ulicznego awanturnictwa. W tym celu powiększa się Warszawę, by PiS-owskie miejscowości podwarszawskie zdominowały Warszawę. Radni chcieli referendum w tej sprawie, ale PiS-owski wojewoda uniemożliwił to.

            Zezwolono na wycinkę drzew na terenach prywatnych. To popieram. Ale dokonano tego błyskawicznie, bez potrzebnej dyskusji. Zaraz potem zapowiedziano ograniczenie tego zezwolenia. Sama ta zapowiedź, tym razem bez szybkiego uchwalenia, spowodowała niepotrzebną wycinkę wyprzedzającą. Tak się nie robi!

            Błyskawiczne uchwalanie coraz to nowych ustaw bez większej dyskusji stało się wizytówką PiS-u. Takie ustawotwórstwo, to jest psucie państwa.

            W ramach reformy edukacji ma być zamiana finansowania. Na razie pieniądze idą za dzieckiem, czyli niezależnie od tego, do jakiej szkoły dane dziecko chodzi. Ma być finansowanie szkół, czyli będzie można różnicować finansowanie szkół publicznych i prywatnych. Nauczanie domowe ma być zlikwidowane, poprzez wprowadzenie wymogu kontroli przez lokalną szkołę, a nie przez szkołę wybraną przez rodziców (którzy zwykle podejmują nauczanie domowe z powodu niezadowolenia z lokalnej szkoły).

            Do szkól średnich wprowadza się edukację seksualną (http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/315-pis-przeznaczyl-9-mln-zl-na-seksedukatorow-w-szkolach) zgodnie z wymogami płynącymi z Rady Europy i od środowisk LGBTI. 19 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ostatecznie zatwierdziło minimalną większością głosów (84 do 77) decyzję o utworzeniu mandatu Niezależnego Eksperta ONZ ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na „orientację seksualną i tożsamość genderową”. Polska była za tą decyzją. W ten sposób dokonano po raz pierwszy w historii ONZ instytucjonalizacji agendy LGBT. Oto jak katolicki rząd PiS reprezentuje Polskę na forum ONZ. Gdy w marcu 2017 w ONZ przygotowywano sesję Komisji ds. Statusu Kobiet, która ma się zakończyć przyjęciem dokumentu końcowego, Polska poparła poprawkę forsowaną przez UE mającą ograniczyć prawa rodzicielskie, a promującą seksualizację dzieci i aborcje. (http://www.m.pch24.pl/polska-popiera-gender-i-aborcje-wsrod-nieletnich--cicha-akceptacja-rzadu-dla-chorej-ideologii,50100,i.html). Wszystko to bez publicznej dyskusji. To w takich sprawach Polska winna, choćby sama jedna, postawić się Unii. Wtedy byłoby czym się chlubić.

 

Prof. Maciej Giertych „OPOKA w Kraju” 93(114) kwiecień 2017


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: