Niedziela, 16 grudnia 2018 r.

 • ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

   
      11 listopada 1918 r. kończyła się I wojna światowa – oto Niemcy kapitulowały przed państwami koalicji(Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, Włochy), wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie - aleprowadząca ...

  11 grudnia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

  11 listopada 1918 r. spełnił się zasadniczy cel polskiej polityki powzięty przed rozpoczęciem I wojny światowej - Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie, Polska ...

  11 listopada 2018

 • ZG LPR o dwóch ważnych krokach wyborczych

  ZG LPR o dwóch ważnych krokach wyborczych

   
      W pełni popieramy i utożsamiamy się z postulatem „nie głosowania na PiS”! Zachęcamy wszystkich do jak najpowszechniejszego udziału w jakże ważnym akcie wyborczym 21 października br.
     
      Zwracamy jednocześnie uwagę, że ...

  18 października 2018

 • ZG LPR w 90 rocznicę śmierci Generała Rozwadowskiego

  ZG LPR w 90 rocznicę śmierci Generała Rozwadowskiego

      Urodził się 19 maja 1866 r. w Babinie koło Stanisławowa w rodzinie ziemiańskiej, od pokoleń związanej z polską tradycją wojskową, sięgającą czasów przedrozbiorowych.
      Zanim został generałem polskim, był wybitnym ...

  18 października 2018

 • ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

  ZG LPR z ważnym apelem do opozycji

   
  Z cała mocą trzeba zaakcentować fakt, że opozycja polska musi solidarnie występować przeciw antykonstytucyjnym, szkodzącym Polsce i Polakom, działaniom PiS, ale nigdy przeciwko tradycji, kulturze, religii i moralności, z kt ...

  10 września 2018

ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

W związku z przypadającą, 11 listopada br., 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, oddajemy hołd narodowym przywódcom, z Romanem Dmowskim na czele, za sformułowanie suwerennej polityki polskiej i przygotowanie do niej narodu, co - w połączeniu z wytrwałą i konsekwentną działalnością na polu dyplomatycznym oraz jej potwierdzaniem na płaszczyźnie militarnej po stronie Ententy - doprowadziło do zjednoczenia i niepodległości Polski po 123 latach zaborów.


11 listopada 1918 r. spełnił się zasadniczy cel polskiej polityki powzięty przed rozpoczęciem I wojny światowej - Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie, Polska, stąd, tego właśnie dnia, obchodzimy Święto Niepodległości. Tamta niemiecka klęska, nasza obecność i działania po stronie zwycięskiej koalicji (Francja, Stany Zjednoczone, Anglia) w I wojnie światowej, zapewniły nam mandat do współdecydowania o losach powojennej Europy na konferencji paryskiej w czerwcu 1919 roku.
Pod Traktatem Wersalskim, przywracającym Polskę na mapę Europy, widnieją podpisy Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Bez niemieckiej klęski i bez suwerennej polityki polskiej po stronie zwycięskiej koalicji - utrzymanej zarówno przed, jak i po 11 listopada 1918 r., kiedy polityka niemiecka i jej wykonawcy próbowali pozbawić nas owoców zwycięstwa - nie byłoby autentycznie niepodległej, czyli zjednoczonej Polski.
    Z całą mocą należy podkreślić, że odbudowanie Polski w latach 1918/1919 stało się możliwe dzięki odrzuceniu ideologii powstańczej w narodzie polskim i niedopuszczeniu do, spodziewanych przez nieprzyjaciół polskiej sprawy, zrywów w latach 1904, 1905 i 1914, dzięki czemu doszło do sprzyjającej koniunktury geopolitycznej, to znaczy konfliktu między zaborcami i opowiedzenia się polskiego narodu po stronie antyniemieckiej koalicji. Polska zjednoczona i niepodległa, to owoc skutecznego i twórczego przeciwstawienia się polityce klęskowych powstań oraz geopolityce inspirowanej obcymi założeniami i celami.
Zbliża się też 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wywołanego we właściwym momencie, ze słusznym celem i zwycięskiego.

Oddajemy hołd Powstańcom Wielkopolskim!
    Wielkie dzieło Romana Dmowskiego wymaga twórczej kontynuacji w zmieniającej się rzeczywistości i nowych uwarunkowaniach, stanowiąc pewny fundament dla zjednoczenia polskich pragnień i dążeń. Jest ono własnością całego polskiego Narodu, bowiem realizowana polityka była wszechpolska, to znaczy odnosząca się do wszystkich stanów i dzielnic Polski, mająca na celu dobro wszystkich Polaków.
Apelujemy do wszystkich Rodaków, ludzi dobrej woli, organizacji i stowarzyszeń o uszanowanie powagi tego Święta i godne uczczenie polskiej niepodległości.


    Do historyków, polityków, duchowieństwa i wszystkich ludzi dobrej woli zwracamy się z apelem o głoszenie historycznej prawdy, ponieważ złudne jest budowanie przyszłości Polski na fałszywych mitach i legendach, które wcześniej, czy później i tak upadają.
Niech kalendarzowa klamra niepodległości – 11 listopada 2018 (100 rocznica odzyskania niepodległości) i 28 czerwca 2019 (100 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, czyli powrotu Polski na mapę Europy) - stanie się silną motywacją do konsekwentnego odrzucania tego wszystkiego, co Polskę niszczy, pogrąża, kieruje cywilizacyjnie na turański wschód, dzieli i kompromituje w oczach świata, oraz wybierania tego, co Polskę wzmacnia, łączy, buduje wewnątrz i pozytywnie eksponuje na zewnątrz w oparciu o zachodnie, łacińskie, wzorce cywilizacyjne.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
10 listopada 2018 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: