Piątek, 22 listopada 2019 r.

 • List do katolików świeckich

  List do katolików świeckich

   
  Prof. dr hab. Maciej Giertych
  Szanowni Państwo!
  Zbliżają się najważniejsze wybory od lat. Powodowany poczuciem obowiązku chciałbym przestrzec wszystkich moich Rodaków przed oddaniem w tych wyborach głosu na PiS ...

  11 września 2019

 • Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

  Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

            Szczególnie gorąco apelujemy do przywódców głównego ugrupowania opozycyjnego o wyciągnięcie wniosków z przegranej kampanii do Parlamentu Europejskiego, o rozsądek w medialnym doborze osób i ...

  3 lipca 2019

 • RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

  RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

   
  Rzeczą oczywistą jest, że to konferencje pokojowe ustalają powojenny porządek, w tym granice państw. Tak było w Wiedniu w 1815 r., w Poczdamie w 1945 r. i tak było w ...

  28 czerwca 2019

 • VIII Konferencja Wersalska - Referaty

  VIII Konferencja Wersalska - Referaty

   
  Referat Pana Profesora Macieja Giertycha "Sprawy niepolskie w Traktacie Wersalskim"
  https://docs.google.com/document/d/1Flh6NnzPHiXZhLbCZ_mJj1ECLNaIlWuvhH9nzOkjKkA/edit?usp=sharing
   
  Referat Pana Witolda Bałażaka "Dwa Wersale, dwie orientacje, dwa finały ...

  27 czerwca 2019

 • Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

  Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

            W tym roku spotykamy się już po raz ósmy, w ramach VIII Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, ponownie w NIEPOKALANOWIE, co ma wyjątkową wymowę w 100 rocznicę podpisania ...

  16 czerwca 2019

ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Miniona, w ubiegłym miesiącu, 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, powinna skłaniać, każdego odpowiedzialnego i zatroskanego o los naszej Ojczyzny Rodaka, do poważnej refleksji w kontekście bijącej w oczy indolencji obozu władzy z PiS, skutkującej całkowitym i wręcz skandalicznym nieprzygotowaniem obchodów tak wielkiego polskiego zwycięstwa, osiągniętego zarówno w wymiarze wewnętrznym, czyli społeczno-narodowym, jak zewnętrznym, czyli geopolitycznym.

 

    11 listopada 1918 r. kończyła się I wojna światowa – oto Niemcy kapitulowały przed państwami koalicji
(Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, Włochy), wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie - ale
prowadząca odpowiednią politykę, pod wodzą Romana Dmowskiego - Polska.
To zwycięstwo, które, w polskim przypadku, było przede wszystkim zwycięstwem dyplomatycznym,
otworzyło nam drogę na Konferencję Paryską, której skutkiem był Traktat Wersalski przywracający Polskę
na mapę Europy.

    Trudno, więc zrozumieć wielce lekceważący stosunek PiS do tak ważnej rocznicy i brak organizacji
uroczystości odpowiedniej rangi w Polsce, jej godnego upamiętnienia wybiegającego w przyszłość oraz, a
może przede wszystkim, wielce intrygującą, szkodliwą, fałszującą historię i źle rokującą na przyszłość,
nieobecność najwyższych władz Polski na międzynarodowych uroczystościach w Paryżu.
Przecież to, w szczególny sposób, polskie święto, Polska, bowiem, była nie tylko aktywnym uczestnikiem
alianckiej koalicji, ale bezsprzecznie największym beneficjentem tamtego zwycięstwa nad państwami
centralnymi, które dokonało się 11 listopada 1918 r., zaś sformalizowało się 28 czerwca 1919 r. w Wersalu.
Podczas gdy inni odzyskiwali tereny, zmianę granic i kolonialnych wpływów, my powracaliśmy na mapę
Europy, odzyskiwaliśmy państwowość dla podzielonego między zaborców narodu.

    Natomiast z aprobatą obserwowaliśmy rozliczne działania polskiego Kościoła Katolickiego z okazji
powyższego wydarzenia - bez tych działań prawie nie zauważylibyśmy tej ważnej rocznicy.

    Niczym domek z kart upada, głoszona, choćby ostatnio w Toruniu, pyszna retoryka PiS o sobie samych,
jako tych wyjątkowych, którzy bardziej od innych kochają Polskę. Czyny pokazują zupełnie odmienny
obraz, zaś niewątpliwa wyjątkowość obozu władzy związana jest z prezentowaną obłudą,
wykorzystywaniem Polski do własnych, partyjnych interesów, łamaniem Konstytucji, czyli podstaw
praworządności, zawłaszczaniem struktur Państwa przez partię, niszczeniem niezawisłości sądownictwa,
obniżaniem pozycji Polski w świecie oraz narażaniem na procesy i sankcje, próbami przejmowania
instytucji państwowych, a nawet prywatnych, jak banki czy media, przez partyjny aparat, postępującą
korupcją i nepotyzmem.

    Jeżeli można się doszukiwać pewnej logiki w powyższym zachowaniu PiS, ignorującym wielkie polskie
zwycięstwo - dzień odzyskania niepodległości, to jest nią fakt, że to ugrupowanie specjalizuje się w
czczeniu i upamiętnianiu wyłącznie polskich klęsk, które usiłuje gloryfikować i świętować, a nawet
kontynuować, narzucając Polakom kult klęsk, prowadzący do narodowych kompleksów oraz braku
odpowiedzialnego i racjonalnego podchodzenia do uprawiania polityki.

    Warto przypomnieć - a przy okazji każdych następnych aktów wyborczych wyegzekwować to na PiS -
że polityka, to roztropna troska o dobro wspólne, czyli polskie, ogólnonarodowe, a nie partyjne,
partykularne, czy prywatne.
Najwyższy czas, aby odseparować od władzy tych, którzy tylko myślą, co by jeszcze z Polski, lub Jej
kosztem, wyciągnąć, uzyskać dla siebie, swoich bliskich i znajomych.
Czas na ludzi, którzy chcą działać w służbie dla Polski, dając to, co najlepsze – własną pracę, wysiłek,
zdolności i kompetencje, z myślą o przyszłych pokoleniach Polaków i dobru Ojczyzny.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
8 grudnia 2018 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: