Niedziela, 16 lutego 2020 r.

 • ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  - Wypowiadanie tego typu twierdzeń, sprzecznych nie tylko z historycznymi faktami, ale również z wcześniejszymi wypowiedziami i gestami Putina – oddającymi hołd obrońcom Westerplatte, czy pochylaniem głowy nad grobami oficerów ...

  15 stycznia 2020

 • Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

  Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

   
  Jest dla mnie oczywiste, że Prezydent Rosji testuje w ten sposób, kto stanie po stronie Polski w sprawie, która wydaje się z pozoru oczywista. I dlatego posuwa się ...

  30 grudnia 2019

 • Wyznajemy BOGA w Tobie

  Wyznajemy BOGA w Tobie

      Oby cudowny blask odkupienia człowieka, bijący z Chrystusowego żłóbka, umacniał w nas wiarę, nadzieję i miłość do Pana Boga, powodował wyrazy naszego dziękczynienia oraz uzbrajał w oręż rozumnej, roztropnej ...

  24 grudnia 2019

 • LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

  LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

       Pierwszym i podstawowym obowiązkiem patriotycznym każdego uczciwego Polaka - niezależnie od poglądów politycznych, pozycji społecznej i światopoglądu - jest, zatem odrzucenie możliwości powierzenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na drugą kadencję, osobie ...

  18 grudnia 2019

 • List do katolików świeckich

  List do katolików świeckich

   
  Prof. dr hab. Maciej Giertych
  Szanowni Państwo!
  Zbliżają się najważniejsze wybory od lat. Powodowany poczuciem obowiązku chciałbym przestrzec wszystkich moich Rodaków przed oddaniem w tych wyborach głosu na PiS ...

  11 września 2019

ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Miniona, w ubiegłym miesiącu, 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, powinna skłaniać, każdego odpowiedzialnego i zatroskanego o los naszej Ojczyzny Rodaka, do poważnej refleksji w kontekście bijącej w oczy indolencji obozu władzy z PiS, skutkującej całkowitym i wręcz skandalicznym nieprzygotowaniem obchodów tak wielkiego polskiego zwycięstwa, osiągniętego zarówno w wymiarze wewnętrznym, czyli społeczno-narodowym, jak zewnętrznym, czyli geopolitycznym.

 

    11 listopada 1918 r. kończyła się I wojna światowa – oto Niemcy kapitulowały przed państwami koalicji
(Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, Włochy), wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie - ale
prowadząca odpowiednią politykę, pod wodzą Romana Dmowskiego - Polska.
To zwycięstwo, które, w polskim przypadku, było przede wszystkim zwycięstwem dyplomatycznym,
otworzyło nam drogę na Konferencję Paryską, której skutkiem był Traktat Wersalski przywracający Polskę
na mapę Europy.

    Trudno, więc zrozumieć wielce lekceważący stosunek PiS do tak ważnej rocznicy i brak organizacji
uroczystości odpowiedniej rangi w Polsce, jej godnego upamiętnienia wybiegającego w przyszłość oraz, a
może przede wszystkim, wielce intrygującą, szkodliwą, fałszującą historię i źle rokującą na przyszłość,
nieobecność najwyższych władz Polski na międzynarodowych uroczystościach w Paryżu.
Przecież to, w szczególny sposób, polskie święto, Polska, bowiem, była nie tylko aktywnym uczestnikiem
alianckiej koalicji, ale bezsprzecznie największym beneficjentem tamtego zwycięstwa nad państwami
centralnymi, które dokonało się 11 listopada 1918 r., zaś sformalizowało się 28 czerwca 1919 r. w Wersalu.
Podczas gdy inni odzyskiwali tereny, zmianę granic i kolonialnych wpływów, my powracaliśmy na mapę
Europy, odzyskiwaliśmy państwowość dla podzielonego między zaborców narodu.

    Natomiast z aprobatą obserwowaliśmy rozliczne działania polskiego Kościoła Katolickiego z okazji
powyższego wydarzenia - bez tych działań prawie nie zauważylibyśmy tej ważnej rocznicy.

    Niczym domek z kart upada, głoszona, choćby ostatnio w Toruniu, pyszna retoryka PiS o sobie samych,
jako tych wyjątkowych, którzy bardziej od innych kochają Polskę. Czyny pokazują zupełnie odmienny
obraz, zaś niewątpliwa wyjątkowość obozu władzy związana jest z prezentowaną obłudą,
wykorzystywaniem Polski do własnych, partyjnych interesów, łamaniem Konstytucji, czyli podstaw
praworządności, zawłaszczaniem struktur Państwa przez partię, niszczeniem niezawisłości sądownictwa,
obniżaniem pozycji Polski w świecie oraz narażaniem na procesy i sankcje, próbami przejmowania
instytucji państwowych, a nawet prywatnych, jak banki czy media, przez partyjny aparat, postępującą
korupcją i nepotyzmem.

    Jeżeli można się doszukiwać pewnej logiki w powyższym zachowaniu PiS, ignorującym wielkie polskie
zwycięstwo - dzień odzyskania niepodległości, to jest nią fakt, że to ugrupowanie specjalizuje się w
czczeniu i upamiętnianiu wyłącznie polskich klęsk, które usiłuje gloryfikować i świętować, a nawet
kontynuować, narzucając Polakom kult klęsk, prowadzący do narodowych kompleksów oraz braku
odpowiedzialnego i racjonalnego podchodzenia do uprawiania polityki.

    Warto przypomnieć - a przy okazji każdych następnych aktów wyborczych wyegzekwować to na PiS -
że polityka, to roztropna troska o dobro wspólne, czyli polskie, ogólnonarodowe, a nie partyjne,
partykularne, czy prywatne.
Najwyższy czas, aby odseparować od władzy tych, którzy tylko myślą, co by jeszcze z Polski, lub Jej
kosztem, wyciągnąć, uzyskać dla siebie, swoich bliskich i znajomych.
Czas na ludzi, którzy chcą działać w służbie dla Polski, dając to, co najlepsze – własną pracę, wysiłek,
zdolności i kompetencje, z myślą o przyszłych pokoleniach Polaków i dobru Ojczyzny.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
8 grudnia 2018 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: