Wtorek, 21 maja 2019 r.

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   

  Wyrażamy stanowcze przekonanie o konieczności uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak największej liczby rozsądnych i odpowiedzialnych Rodaków, stąd apelujemy o jak najszerszy i powszechny udział w jednym z ...

  13 maja 2019

 • Na nic straż, pieczęć i skała...

  Na nic straż, pieczęć i skała...

            Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność w kontekście, szczególnie ważnych, tegorocznych aktów wyborczych ...

  20 kwietnia 2019

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

 • Aneks do programu LPR

  Aneks do programu LPR

       1 maja br. przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, poprzedzonego ogólnonarodowym referendum (7/8 czerwca 2003 r.), w którym Polacy dość jednoznacznie (77,45 % - za, 22 ...

  10 marca 2019

 • ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

  ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

       Jako wykładowca historii Polski i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Koneczny bardzo interesował się cywilizacjami świata. Po przejściu na emeryturę w roku ...

  10 lutego 2019

ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

ZG LPR o indolencji PiS w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

Miniona, w ubiegłym miesiącu, 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, powinna skłaniać, każdego odpowiedzialnego i zatroskanego o los naszej Ojczyzny Rodaka, do poważnej refleksji w kontekście bijącej w oczy indolencji obozu władzy z PiS, skutkującej całkowitym i wręcz skandalicznym nieprzygotowaniem obchodów tak wielkiego polskiego zwycięstwa, osiągniętego zarówno w wymiarze wewnętrznym, czyli społeczno-narodowym, jak zewnętrznym, czyli geopolitycznym.

 

    11 listopada 1918 r. kończyła się I wojna światowa – oto Niemcy kapitulowały przed państwami koalicji
(Stany Zjednoczone, Francja, Anglia, Włochy), wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie - ale
prowadząca odpowiednią politykę, pod wodzą Romana Dmowskiego - Polska.
To zwycięstwo, które, w polskim przypadku, było przede wszystkim zwycięstwem dyplomatycznym,
otworzyło nam drogę na Konferencję Paryską, której skutkiem był Traktat Wersalski przywracający Polskę
na mapę Europy.

    Trudno, więc zrozumieć wielce lekceważący stosunek PiS do tak ważnej rocznicy i brak organizacji
uroczystości odpowiedniej rangi w Polsce, jej godnego upamiętnienia wybiegającego w przyszłość oraz, a
może przede wszystkim, wielce intrygującą, szkodliwą, fałszującą historię i źle rokującą na przyszłość,
nieobecność najwyższych władz Polski na międzynarodowych uroczystościach w Paryżu.
Przecież to, w szczególny sposób, polskie święto, Polska, bowiem, była nie tylko aktywnym uczestnikiem
alianckiej koalicji, ale bezsprzecznie największym beneficjentem tamtego zwycięstwa nad państwami
centralnymi, które dokonało się 11 listopada 1918 r., zaś sformalizowało się 28 czerwca 1919 r. w Wersalu.
Podczas gdy inni odzyskiwali tereny, zmianę granic i kolonialnych wpływów, my powracaliśmy na mapę
Europy, odzyskiwaliśmy państwowość dla podzielonego między zaborców narodu.

    Natomiast z aprobatą obserwowaliśmy rozliczne działania polskiego Kościoła Katolickiego z okazji
powyższego wydarzenia - bez tych działań prawie nie zauważylibyśmy tej ważnej rocznicy.

    Niczym domek z kart upada, głoszona, choćby ostatnio w Toruniu, pyszna retoryka PiS o sobie samych,
jako tych wyjątkowych, którzy bardziej od innych kochają Polskę. Czyny pokazują zupełnie odmienny
obraz, zaś niewątpliwa wyjątkowość obozu władzy związana jest z prezentowaną obłudą,
wykorzystywaniem Polski do własnych, partyjnych interesów, łamaniem Konstytucji, czyli podstaw
praworządności, zawłaszczaniem struktur Państwa przez partię, niszczeniem niezawisłości sądownictwa,
obniżaniem pozycji Polski w świecie oraz narażaniem na procesy i sankcje, próbami przejmowania
instytucji państwowych, a nawet prywatnych, jak banki czy media, przez partyjny aparat, postępującą
korupcją i nepotyzmem.

    Jeżeli można się doszukiwać pewnej logiki w powyższym zachowaniu PiS, ignorującym wielkie polskie
zwycięstwo - dzień odzyskania niepodległości, to jest nią fakt, że to ugrupowanie specjalizuje się w
czczeniu i upamiętnianiu wyłącznie polskich klęsk, które usiłuje gloryfikować i świętować, a nawet
kontynuować, narzucając Polakom kult klęsk, prowadzący do narodowych kompleksów oraz braku
odpowiedzialnego i racjonalnego podchodzenia do uprawiania polityki.

    Warto przypomnieć - a przy okazji każdych następnych aktów wyborczych wyegzekwować to na PiS -
że polityka, to roztropna troska o dobro wspólne, czyli polskie, ogólnonarodowe, a nie partyjne,
partykularne, czy prywatne.
Najwyższy czas, aby odseparować od władzy tych, którzy tylko myślą, co by jeszcze z Polski, lub Jej
kosztem, wyciągnąć, uzyskać dla siebie, swoich bliskich i znajomych.
Czas na ludzi, którzy chcą działać w służbie dla Polski, dając to, co najlepsze – własną pracę, wysiłek,
zdolności i kompetencje, z myślą o przyszłych pokoleniach Polaków i dobru Ojczyzny.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
8 grudnia 2018 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: