Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

 • Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

  Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

            W tym roku spotykamy się już po raz ósmy, w ramach VIII Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, ponownie w NIEPOKALANOWIE, co ma wyjątkową wymowę w 100 rocznicę podpisania ...

  16 czerwca 2019

 • ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

  ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

       Koalicja Europejska nie zdała egzaminu, nie osiągnęła zwycięstwa nad wielce szkodliwym dla Polski PiS, ponieważ dała sobie narzucić, a nawet sama prowokowała i wzniecała, taki ton debaty publicznej podczas kampanii ...

  11 czerwca 2019

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   

  Wyrażamy stanowcze przekonanie o konieczności uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak największej liczby rozsądnych i odpowiedzialnych Rodaków, stąd apelujemy o jak najszerszy i powszechny udział w jednym z ...

  13 maja 2019

 • Na nic straż, pieczęć i skała...

  Na nic straż, pieczęć i skała...

            Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność w kontekście, szczególnie ważnych, tegorocznych aktów wyborczych ...

  20 kwietnia 2019

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

W związku z wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyraźną porażką, popieranej przez nas, Koalicji Europejskiej, najwyższy czas na wyciągnięcie szybkich i trafnych wniosków przed najważniejszą rozgrywką wyborczą, jaką będą jesienne wybory parlamentarne w Polsce.


     Koalicja Europejska nie zdała egzaminu, nie osiągnęła zwycięstwa nad wielce szkodliwym dla Polski PiS, ponieważ dała sobie narzucić, a nawet sama prowokowała i wzniecała, taki ton debaty publicznej podczas kampanii wyborczej (ostry skręt w lewo), który w oczywisty sposób był korzystny, czy wręcz wymarzony dla ugrupowania Kaczyńskiego.
Zamiast merytorycznej dyskusji nad potrzebą wzmacniania pozycji Polski w UE, nad tak licznymi aferami z udziałem partii rządzącej, łamaniem prawa z Konstytucją na czele, niszczeniem niezależności sądownictwa, czy zawłaszczaniem Państwa przez partię, mieliśmy do czynienia z wielce szkodliwymi postawami i wystąpieniami zupełnie wyalienowanymi z polskiej rzeczywistości, a więc skazanymi na porażkę.

     Wielokrotnie podkreślaliśmy w naszych oświadczeniach i zajmowanych stanowiskach, że potrzebna i konieczna zjednoczona opozycja wobec wielce szkodliwych rządów PiS, nie może oznaczać opozycyjności wobec cywilizacji, kultury, tradycji, czy religii zdecydowanej większości Polaków, konstytuujących nasze miejsce w Europie, naszą tożsamość oraz wyznaczających optymistyczne i bezpieczne widoki na przyszłość.
Nie można, zatem wygrać wyborów w Polsce ignorując, czy atakując najważniejsze i najświętsze dla Polaków wartości!

     Dlatego z wielką radością i nadzieją odbieramy inicjatywę Polskiego Stronnictwa Ludowego o tworzeniu Koalicji Polskiej, w której, według słów Prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza: „zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, ludowe, demokratyczne i narodowe”.
W pełni utożsamiamy się z przesłaniem Prezesa PSL i deklarujemy współpracę w ramach zarysowanej inicjatywy.

     Gorąco wierzymy, że powyższa inicjatywa Koalicji Polskiej, bądź, jako część całej opozycji, bądź, jako jej oddzielny podmiot, wniesie istotny i decydujący wkład w pokonanie i odsunięcie od władzy dzisiejszych spadkobierców sanacji wraz z przystawkami, czego owocem będzie powrót do przestrzegania Konstytucji, zasad Państwa prawa, niezależności sądownictwa i podstaw cywilizacji zachodniej (łacińskiej).

     Zdając sobie w pełni sprawę z powagi sytuacji oraz wagi jesiennych wyborów parlamentarnych, zarówno dla Polski, jak dla polskich rodzin oraz każdej Polki i Polaka, zachęcamy do aktywności, włączania się do pracy w ramach Koalicji Polskiej, przekonywania Rodaków podczas spotkań i rozmów, apelujemy o rozsądek, roztropność i odpowiedzialność. Kategorycznie odrzućmy motto, które zdaje się wyznawać i ochoczo realizować obóz rządzący: „Po nas, choćby potop!”.

     Pamiętajmy, że decydujemy o przyszłości i losach naszej Ojczyzny, dlatego obowiązkiem nas wszystkich jest dbanie nie tylko o prywatny i chwilowy interes (program - mój interes +), ale przede wszystkim troska o los przyszłych pokoleń Polaków, których sytuacja (program - zadłużenie +) zależy w dużej mierze od naszej postawy w konkretnych, dzisiejszych wyborach i decyzjach. Obyśmy zasłużyli na wdzięczne wspomnienie Rodaków, którzy przyjdą po nas!


Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 8 czerwca 2019 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: