Niedziela, 25 października 2020 r.

 • LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

  LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

   
      Ubolewamy nad faktycznym brakiem zainteresowania rządzących rocznicą tego wielkiego polskiego tryumfu oraz godnego zorganizowania obchodów i upamiętnienia Bohaterów, na co mieli przecież 5 lat! Zamiast tego, PiS propaguje ...

  14 sierpnia 2020

 • LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  - Obecna władza jest szkodliwa. Fundamentalnym tematem sporu, toczonego w Polsce od pięciu lat, jest łamanie trójpodziału władz przez PiS, które, używając władzy ustawodawczej i wykonawczej, konsekwentnie zmierza do ...

  4 lipca 2020

 • Na kogo głosować?

  Na kogo głosować?

  Śmiem twierdzić, że dla przeważającej większości zwolenników opozycji nie jest ważne, który z tej trójki zostanie Prezydentem, ale ważne jest, aby nie był nim Andrzej Duda. I ...

  17 maja 2020

 • Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

  Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Odkupiciela człowieka nad śmiercią, piekłem i szatanem uzbroi wszystkich Polaków w pewny oręż wiary i rozumu, w moc optymizmu opartego na fundamencie Drogi, Prawdy i Życia ...

  11 kwietnia 2020

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów w obliczu koronawirusa

  Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów w obliczu koronawirusa

  Jakże budujące, wspaniałe, a nawet bohaterskie są postawy i zachowania osób i służb będących napierwszej linii frontu walki z epidemią (szeroko pojęta służba zdrowia) oraz tych szczególnie narażonych ...

  3 kwietnia 2020

Forum Samorządowe LPR

Forum Samorządowe LPR

Dnia 17 stycznia w warszawskim kinie "Praha" odbyła się I Konferencja Samorządowa "Forum Samorządowe Ligi Polskich Rodzin". Na spotkanie przybyło ponad 500 samorządowców i działaczy z całej Polski. Poruszona tematyka obejmowała zarys działalności samorządowców z LPR.
Idea Forum

Działalność Forum Samorządowego LPR została zainicjowana podczas konferencji Ligi Polskich Rodzin w Sejmie 29 listopada ubiegłego roku. Konferencję prowadził wówczas Jacek Kurski, a wystąpienie polityczne wygłosił między innymi poseł Roman Giertych. 29 listopada powołano Sekretariat Forum i 6 grup roboczych: oświaty (pod kierownictwem Wicestarosta Otwockiego Janusza Krupy), infrastruktury (Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Bogusław Kowalski), służby zdrowia i pomocy społecznej (radny Sejmiku Województwa kujawsko-pomorskiego Andrzej Dorszewski), funduszy strukturalnych i integracji z UE (specjalista ds. funduszy strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w województwie pomorskim Piotr Zwara), rolnictwa i ochrony środowiska (radny Sejmiku Województwa dolnośląskiego Radosław Parda), polityki mieszkaniowej (radny Miasta Stołecznego Warszawa Antoni Gut), finansów, budżetu i uwłaszczenia (radna Sejmiku województwa zachodniopomorskiego Urszula Kostuch).
Zebrani podjęli stanowisko dotyczące zobowiązania zarządów województw do regularnego prezentowania stanu przygotowań do absorpcji środków unijnych, stanowisko w sprawie oszacowania strat wojennych spowodowanych przez Niemcy, stanowisko w sprawie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Honorowym organizatorem FS LPR został Wojciech Wierzejski - Wicemarszałek województwa mazowieckiego, Skarbnik Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin.
Idea Forum ma być oparta na wymianie wspólnych doświadczeń i uwag dotyczących zagadnień samorządu terytorialnego.


Wygrajmy samorząd dla Polski

W Forum Samorządowym LPR wzięli udział członkowie władz naczelnych stronnictwa. Byli to m.in. poseł Roman Giertych, senator Adam Biela, wicemarszałkowie województwa mazowieckiego Wojciech Wierzejski i Bogusław Kowalski, członkowie Zarządu Głównego LPR: Sylwester Chruszcz, Maciej Eckardt, Paweł Sulowski oraz Piotr Ślusarczyk prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Spotkanie poprowadził Paweł Sulowski.

Na początku głos zabrał lider Ligi Polskich Rodzin - Przewodniczący Kongresu LPR Roman Giertych. Przybliżył on zgromadzonym najbliższe wyzwania i cele jakie stoją przed całym stronnictwem. Przewodniczący Giertych zwrócił szczególną uwagę na budowanie struktur lokalnych poczynając od kół gminnych. Potępił działania tzw. narodowych partii w szczególności KPN i ZChN, które w kampaniach wyborczych głosiły szlachetne hasła, ale po wejściu do Parlamentu czy do koalicji rządowych zdradziły swoich wyborców. Poseł Giertych bezwzględnie podkreślił, że Liga Polskich Rodzin nigdy nie odejdzie nawet od swojego programu politycznego. Kolejnym wyzwaniem stają się wybory do Parlamentu Europejskiego oraz ewentualne referendum o konstytucję Unii Europejskiej. Liga Polskich Rodzin - jak mówił Giertych - zobowiązana jest bronić polskich interesów w samorządzie terytorialnym, w polskim parlamencie, a teraz również na forum europejskim. Zaznaczył, że Liga Polskich Rodzin wystawi swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego by ukazać Polakom całą prawdę o UE oraz przeciwstawić się największym zagrożeniom jakie płyną z UE: aborcji, związkom homoseksualnym i eutanazji. Reprezentanci LPR będą bronić wreszcie polskich interesów gospodarczych i ekonomicznych we wspólnocie europejskiej.
Do głównych zadań polskich samorządów prezes Giertych zaliczył sprzeciwianie się wejściu kapitału spekulacyjnego oraz wyprzedaży przedsiębiorstw komunalnych za bezcen. W sposób szczególny pokreślił potrzebę powstrzymania tzw. hipermarketów, które doprowadzają do lawinowego wzrostu bezrobocia w gminach.
Poseł zaznaczył, że poprzez tworzenie struktur LPR będziemy chcieli doprowadzić do odbudowy całego Narodu Polskiego tak wyniszczonego przez hitlerowców i sowietów podczas II wojny światowej oraz w kaźniach komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Przewodniczący Giertych zaznaczył, że to praca na kilka, a może nawet kilkanaście lat. Podkreślił jednocześnie, że aby to osiągnąć musimy podjąć sprawne i systematyczne działania w celu pobudzenia świadomości, zwłaszcza w lokalnych społecznościach. Na koniec wystąpienia zgromadzeni samorządowcy i działacze Ligi Polskich Rodzin odśpiewali gromkie "Sto lat...".


Sukcesy i wyzwania

Po wystąpieniu posła Romana Giertycha dalsza część konferencji została poświęcona zagadnieniom merytorycznym, związanym z działalnością w samorządach.
Wojciech Wierzejski
Cykl wykładów o samorządzie rozpoczął wicemarszałek Wojciech Wierzejski, przybliżając problematykę służby zdrowa. Marszałek skrytykował działania Narodowego Funduszu Zdrowia, który w uregulowaniach prawnych wykreślił ważne świadczenia i ustalił bardzo niski koszt świadczeń zdrowotnych. Ponadto NFZ zdecydowanie zbyt późno ogłosił konkurs ofert i dzięki temu placówki służby zdrowia nie były w stanie w czasie zgłosić swoich ofert. Kolejnymi zagrożeniami dla służby zdrowia ma być, zdaniem Marszałka Wierzejskiego, zmiana statusu prawnego szpitali, które mają stać się spółkami prawa handlowego. Może spowodować to sytuację, gdy dłużnicy będą mogli żądać likwidacji i sprzedaży mienia zakładów opieki zdrowotnej. Przy obecnym stanie zadłużenia spowoduje to zniknięcie z rynku usług medycznych prawie wszystkich szpitali, a skutki tych ewentualnych decyzji odczują w szczególności pacjenci. Kolejnym niebezpieczeństwem są likwidacja zakładów transportu medycznego i przejmowanie usług z tego zakresu przez spółki z obcym kapitałem.

Bogusław Kowalski
Marszałek Kowalski odpowiedzialny w województwie mazowieckim za infrastrukturę omówił kwestie związane z transportem i ochroną środowiska. Na początku Bogusław Kowalski zaprezentował wszystkie działy, które są związane z szeroko pojętą infrastrukturą od dróg i kolei poczynając, przez wały przeciwpowodziowe i meliorację, kończąc na polityce zagospodarowania ścieków i odpadów. Do sukcesów marszałka należy zaliczyć wzrost nakładów na mazowieckie drogi o ponad 15% oraz wykorzystanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi gminne wokół Radomia i Ostrołęki, gdzie infrastruktura drogowa jest w najgorszym stanie. Marszałek Kowalski zaproponował także zarys planu restrukturyzacji kolei regionalnych. Miałoby się to opierać na komunalizacji spółek regionalnych PKP. Za duże osiągnięcie marszałka należy uznać wstrzymanie sprzedaży w ręce obcego kapitału Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

Jacek Kurski
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jacek Kurski podsumował pięć lat reformy samorządowej oraz cały ustrój samorządu terytorialnego. Za jedyny sukces można uznać powołanie samorządu gminnego w 1990 roku. Reformy z roku 1998 należy uznać za przeprowadzone bez żadnej koncepcji. Po pierwsze ilość województw i powiatów jest zbyt duża. Przewodniczący Kurski uznał, że dla takiego kraju jak Polska system samorządowy powinien być oparty o około 12 województw i 100-120 powiatów. Jednostki dzięki temu byłyby silniejsze i mogły w sposób bardziej realny wykonywać swoje ustawowe zadania.

Prof. Adam Biela
Senator Adam Biela w swojej prelekcji przedstawił kwestie uwłaszczenia, którą zajmuje się już od kilku lat. Jak zaznaczył jest ona tym bardziej ważna, gdyż od 1 maja Polska będzie członkiem Unii Europejskiej. Senator apelował oto, aby kwestia własności była częściej poruszana na różnorodnym forum gdyż: "Bez własności nie ma polskości!"

Jan Maria Jackowski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy omówił kwestie odszkodowań należnych samorządom za szkody wyrządzone przez Niemcy w czasie II Wojny Światowej.

Maciej Eckardt
Maciej Eckardt Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podzielił się swoimi doświadczeniami w walce z bezrobociem jako jednym z zadań samorządu terytorialnego. Na końcu przedstawił stanowisko Ligi Polskich Rodzin w sprawie sfery ubóstwa w Polsce.

Sylwester Chruszcz
Wiceprezes ZG LPR, Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaprezentował referat: "Co samorząd terytorialny może zrobić dla środowiska?" Przedstawił w nim nowe wyzwania i rozwiązania w tej dziedzinie. Pierwsze z nich to odnawialne źródła energii np. biomasa, elektrownie wodne, elektrownie słoneczne. Drugie zaś to selektywna gospodarka odpadami, przy której samorządy mogą wykorzystać wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, ale tylko i wyłącznie z polskim kapitałem.

Pozostałe prelekcje wygłosili: Piotr Zwara - "Ryzyko niewykorzystania funduszy strukturalnych przez samorządy", Starosta Otwocki Janusz Krupa i Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkowski Woj. Mazowieckiego - kwestie powiązania samorządu i oświaty.

Zorganizowaną konferencję należy uznać za udaną. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że następne będą równie pożyteczne i ciekawe..

Radny Semjku Województwa Mazowieckiego
Mariusz G. Zalewski

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: