Piątek, 19 stycznia 2018 r.

 • ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

  ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

      Wyrażamy głębokie oburzenie, że ostatnia, tak skrajna w założeniach i proponowanych skutkach, inicjatywa aborcyjna środowisk ultralewicowych, spotkała się z poparciem tak znaczącej liczby 58 posłów PiS, w tym faktycznego ...

  15 stycznia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

  ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

      Trzynasty punkt programu pokojowego Wilsona wyraźnie głosił, że: „Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp ...

  15 stycznia 2018

 • Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

  Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

      Niech blask wiary, nadziei i miłości bijący z betlejemskiej stajenki oraz perspektywa wypełnienia misji odkupienia człowieka przez Jezusa Chrystusa, będzie pocieszeniem i umocnieniem dla wszystkich Rodaków w trudnym czasie ...

  24 grudnia 2017

 • ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

  ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

      Tamtego dnia, na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, podpisanego m.in. przez Józefa Piłsudskiego – ówczesnego Premiera i Ministra Spraw Wojskowych, ale faktycznego dyktatora Państwa, zmieniono godło Polski ...

  13 grudnia 2017

 • ZG LPR w sprawie skandalu na Marszu Niepodległości

  ZG LPR w sprawie skandalu na Marszu Niepodległości

   
  Kategorycznie odrzucamy zupełnie błędne i obce dla myśli narodowej w Polsce pojęcie narodu w ujęciu rasistowskim. W cywilizacji łacińskiej, do której przynależy Polska, narody, to dobrowolne zrzeszenia cywilizacyjne, a ...

  19 listopada 2017

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska przyjęła budżet w Tychach - silna pozycja prezydenta

Rada Miejska w Tychach na sesji 29 stycznia przyjęła budżet miasta na 2004 rok. Za projektem realizacji przychodów i wydatków przedstawionym przez prezydenta miasta Andrzeja Dziubę głosowało 19 radnych, 6 było przeciw. Poparcie wyrażone w głosowaniu przez wszystkie kluby, oprócz klubu SLD, wskazuje na silną pozycję prezydenta, który potrafił w sposób rzeczowy przekonać zdecydowaną większość radnych do własnej koncepcji gospodarowania finansami miejskimi w roku bieżącym.
Klub Ligi Polskich Rodzin ( trzech radnych ) poparł projekt uchwały budżetowej. „Kondycja samorządów lokalnych, w tym także tyskiego, na skutek ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, jest coraz trudniejsza” – powiedział Arkadiusz Gromek radny LPR. – „Zdajemy sobie w pełni sprawę z ograniczonych możliwości w pozyskiwaniu przez miasto pieniędzy, a co za tym idzie w wydatkowaniu ich na utrzymanie i rozwój Tychów”. Radnych Ligi szczególnie niepokoi dający się zauważyć od paru lat spadek nakładów na inwestycje miejskie. „W trakcie roku budżetowego LPR w Tychach poprzez swój klub radnych zgłosi projekty uchwał prorodzinnych, w tym m. in. projekt zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka” – mówi prezes oddziału powiatowego Ligi w Tychach, Stanisław Zapała – „Chcemy dać czytelny sygnał rodzinom tyskim, że w tych trudnych czasach jakie nas czekają, nie zapominamy o nich. Liczymy na przychylność i zrozumienie ze strony magistratu tyskiego, a w szczególności samego prezydenta, dla naszej propozycji”.

Planowane na 2004 r. dochody budżetu Tychów zamykają się kwotą ponad 254 milionów zł, a wydatki kwotą 265 milionów zł. Deficyt budżetowy przekraczający 10 milionów zł pokryty zostanie przez kredyty zaciągnięte przez miasto.

Dariusz Polniak

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: