Piątek, 19 stycznia 2018 r.

 • ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

  ZG LPR w sprawie cynicznej gry życiem bezbronnych

      Wyrażamy głębokie oburzenie, że ostatnia, tak skrajna w założeniach i proponowanych skutkach, inicjatywa aborcyjna środowisk ultralewicowych, spotkała się z poparciem tak znaczącej liczby 58 posłów PiS, w tym faktycznego ...

  15 stycznia 2018

 • ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

  ZG LPR w 100 rocznicę programu pokojowego Wilsona

      Trzynasty punkt programu pokojowego Wilsona wyraźnie głosił, że: „Powinno być utworzone niepodległe państwo polskie, które winno obejmować ziemie zamieszkałe przez ludność bezspornie polską, mieć zapewniony wolny i bezpieczny dostęp ...

  15 stycznia 2018

 • Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

  Przecież On wkrótce ludzi oswobodzi

      Niech blask wiary, nadziei i miłości bijący z betlejemskiej stajenki oraz perspektywa wypełnienia misji odkupienia człowieka przez Jezusa Chrystusa, będzie pocieszeniem i umocnieniem dla wszystkich Rodaków w trudnym czasie ...

  24 grudnia 2017

 • ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

  ZG LPR w 90 rocznicę zmiany godła Polski

      Tamtego dnia, na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, podpisanego m.in. przez Józefa Piłsudskiego – ówczesnego Premiera i Ministra Spraw Wojskowych, ale faktycznego dyktatora Państwa, zmieniono godło Polski ...

  13 grudnia 2017

 • ZG LPR w sprawie skandalu na Marszu Niepodległości

  ZG LPR w sprawie skandalu na Marszu Niepodległości

   
  Kategorycznie odrzucamy zupełnie błędne i obce dla myśli narodowej w Polsce pojęcie narodu w ujęciu rasistowskim. W cywilizacji łacińskiej, do której przynależy Polska, narody, to dobrowolne zrzeszenia cywilizacyjne, a ...

  19 listopada 2017

Oświadczenie LPR w sprawie 15. rocznicy Okrągłego Stołu

Oświadczenie LPR w sprawie 15. rocznicy Okrągłego Stołu

Mija 15 rocznica obrad okrągłostołowych, które nie były niczym innym, jak porozumieniem się komunistów i tzw. pseudoopozycji demokratycznej wywodzącej się z PPR lub PZPR.
W chwili, kiedy towarzysze zasiadali do suto zastawionego stołu, doskonale wiedzieli, że komunizm lat osiemdziesiątych dawno już zbankrutował. Ów stół, przy którym przehandlowano Polskę miał być tylko przykrywką dla miękkiego lądowania komunistycznych oprawców. Negocjująca przy „okrąglaku” tzw. kosmopolityczna opozycja, która ukradła robotnikom szyld „Solidarności” szybko wykorzystała go dla własnych niecnych celów, aby zgodnie z „prawem” przehandlować narodowy majątek, wykluczyć Polaków z ich wspólnego dobra – dobra budowanego przez dziesięciolecia.

Twórcy tzw. „porozumienia ponad podziałami” sięgali do strategii politycznej wytyczonej jeszcze przez sowieckich mocodawców, przedstawioną przez Gomułkę w 1945 roku, a której główne motto wytyczone zostało przez stwierdzenie „Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”. Nikt nie zaprzeczy dzisiaj, że byli pierwsi sekretarze PZPR i współpracownicy z SB są dzisiaj reprezentantami kapitału spekulacyjnego, kapitału który kreuje ponurą rzeczywistość w naszym kraju.

Okrągły stół gwarantował bezpieczeństwo aparatczykom. Ustalono przy nim, że nie będzie lustracji ani dekomunizacji, a czerwone legitymacje PZPR dawnych działaczy zastąpione zostaną przez książeczki czekowe. Była nomenklatura komunistyczna udaje dzisiaj komunistów-liberałów sprzedając polskie interesy na rzecz nowego wielkiego brata tj. Unii Europejskiej, jak również na rzecz przeróżnych spekulantów, którzy mają swoje siedziby na wschodnim wybrzeżu Nowego Jorku.

Dzisiaj naród polski powinien zrobić wszystko, by uchronić nasz kraj przed ekonomicznymi rozbiorami. Aby dokonać tego należy odsunąć od władzy takie formacje jak SLD, UP, PO, UW czyli układ tzw. okrągłostołowy.

Przewodniczący Rady Politycznej
Ligi Polskich Rodzin
Zygmunt Wrzodak


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: