Poniedziałek, 14 października 2019 r.

 • List do katolików świeckich

  List do katolików świeckich

   
  Prof. dr hab. Maciej Giertych
  Szanowni Państwo!
  Zbliżają się najważniejsze wybory od lat. Powodowany poczuciem obowiązku chciałbym przestrzec wszystkich moich Rodaków przed oddaniem w tych wyborach głosu na PiS ...

  11 września 2019

 • Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

  Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

            Szczególnie gorąco apelujemy do przywódców głównego ugrupowania opozycyjnego o wyciągnięcie wniosków z przegranej kampanii do Parlamentu Europejskiego, o rozsądek w medialnym doborze osób i ...

  3 lipca 2019

 • RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

  RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

   
  Rzeczą oczywistą jest, że to konferencje pokojowe ustalają powojenny porządek, w tym granice państw. Tak było w Wiedniu w 1815 r., w Poczdamie w 1945 r. i tak było w ...

  28 czerwca 2019

 • VIII Konferencja Wersalska - Referaty

  VIII Konferencja Wersalska - Referaty

   
  Referat Pana Profesora Macieja Giertycha "Sprawy niepolskie w Traktacie Wersalskim"
  https://docs.google.com/document/d/1Flh6NnzPHiXZhLbCZ_mJj1ECLNaIlWuvhH9nzOkjKkA/edit?usp=sharing
   
  Referat Pana Witolda Bałażaka "Dwa Wersale, dwie orientacje, dwa finały ...

  27 czerwca 2019

 • Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

  Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

            W tym roku spotykamy się już po raz ósmy, w ramach VIII Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, ponownie w NIEPOKALANOWIE, co ma wyjątkową wymowę w 100 rocznicę podpisania ...

  16 czerwca 2019

Roman Giertych na pogrzebie ks. Krolla

Roman Giertych na pogrzebie ks. Krolla

22 maja br. w Żalnie k. Tucholi odbył się pogrzeb zamordowanego 14 maja proboszcza, ks. Henryka Krolla. "Kapłan zginął z powodów ideowych" - powiedział obecny na uroczystościach pogrzebowych wicepremier Roman Giertych.
Zamordowany 14 maja ks. Henryk Kroll był proboszczem parafii w Żalnie k. Tucholi przez 23 lata. 20 maja obchodziłby 39. rocznicę święceń kapłańskich. Proboszcza znaleziono w łóżku. Miał skrępowane nogi i ręce. Usta były zawiązane taśmą. Przyczyną zgonu było uduszenie. Zamordowany kapłan miał 63 lata.

"Każde morderstwo to zamach na godność człowieka, jest przy tym samym uzurpacją praw samego Boga, który jest Panem Życia i Śmierci" - powiedział w homilii biskup pelpliński Jan Szlaga.

Na uroczystość przybył także dawny kolega ks. Krolla, jeszcze z pracy jako wikariusz w Sierakowicach, obecny biskup włocławski Wiesław Mering. W pogrzebie wziął udział również wicepremier Roman Giertych.

Ks. Henryk Kroll stał się ostatnio znaną postacią, gdy publicznie zaproponował wprowadzenie ograniczeń tak, by w określonych godzinach dzieciom i młodzieży nie wolno byłoby się poruszać bez opieki dorosłych. Znany był jako zdeklarowany antykomunista a także z artykułów pisanych do lokalnej prasy katolickiej, własnej strony internetowej, głoszonych kazań.

- Piętnował komunizm obecny do dziś w różnych obszarach życia - mówił wicepremier Giertych. - Grozili mu, że zginie jak Popiełuszko. Nie trzeba było długo czekać. Zginął.

Giertych podkreślił także, że kapłan zginął 13 maja - w 25. rocznicę nieudanego zamachu na Papieża, za którym stali komuniści, dlatego też już sam wybór ofiary ma wymiar symboliczny.

Giertych w swoim przemówieniu mówił także o pracy pedagogicznej zmarłego księdza, który zasłynął m.in. jak pomysłodawca wprowadzenia godziny policyjnej dla młodzieży.

Kościół w Żalnie, koło Tucholi oraz teren przylegający szczelnie wypełnili wierni, licznie zebrani kapłani i różne delegacje.


KAI/GW/aj

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: