Poniedziałek, 17 czerwca 2019 r.

 • Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

  Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

            W tym roku spotykamy się już po raz ósmy, w ramach VIII Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, ponownie w NIEPOKALANOWIE, co ma wyjątkową wymowę w 100 rocznicę podpisania ...

  16 czerwca 2019

 • ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

  ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

       Koalicja Europejska nie zdała egzaminu, nie osiągnęła zwycięstwa nad wielce szkodliwym dla Polski PiS, ponieważ dała sobie narzucić, a nawet sama prowokowała i wzniecała, taki ton debaty publicznej podczas kampanii ...

  11 czerwca 2019

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   

  Wyrażamy stanowcze przekonanie o konieczności uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak największej liczby rozsądnych i odpowiedzialnych Rodaków, stąd apelujemy o jak najszerszy i powszechny udział w jednym z ...

  13 maja 2019

 • Na nic straż, pieczęć i skała...

  Na nic straż, pieczęć i skała...

            Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność w kontekście, szczególnie ważnych, tegorocznych aktów wyborczych ...

  20 kwietnia 2019

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

Dziesięć najważniejszych punktów programowych KW LPR

Dziesięć najważniejszych punktów programowych KW LPR

Przedstawiamy propozycję dziesięciu punktów programowych, które będą prezentowane podczas kampanii wyborczej przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin.

Nasz Program dla Polski – Więcej pieniędzy w rodzinie!

 1. Za umocnieniem suwerenności naszego Państwa, a przeciw ratyfikacji euro-konstytucji, która ustanawia wyższość prawa unijnego nad prawem polskim i sądów unijnych nad sądami polskimi (PO, SLD i PIS są za euro-konstytucją!).
 2. Za utrzymaniem złotego jako waluty narodowej, a przeciw wprowadzeniu euro, co spowodowałoby m.in. dramatyczny wzrost cen (PO, SLD i PIS są za euro).
 3. Za natychmiastowym wycofaniem wojsk polskich z Iraku i Afganistanu (SLD, PO i PIS glosowały w sejmie za wysłaniem wojsk na zagraniczne wojny).
 4. Za kontynuowaniem polityki na rzecz polskich rodzin (zwłaszcza wyższe świadczenia rodzinne i dla kobiet).
 5. Za wysokimi nakładami na polską edukację – bogactwo Narodu rodzi się z mądrości i wiedzy.
 6. Za zniesieniem podatku od rent i emerytur (teraz to jest 19%), co pozwoli na realną podwyżkę rent i emerytur.
 7. Za zniesieniem podatku dochodowego od drobnych przedsiębiorców (PIT).
 8. Za zniesieniem obowiązkowego płacenia składki na otwarte fundusze emerytalne.
 9. Za stworzeniem takich podatkowych warunków rozwoju polskiej gospodarki, które zachęcą do powrotu do Polski tysięcy młodych ludzi z emigracji zarobkowej.
 10. Za materialną poprawą warunków życia polskich rodzin mieszkających na wsi.

  (Opracował: Wojciech Wierzejski)


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: