Niedziela, 24 marca 2019 r.

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

 • Aneks do programu LPR

  Aneks do programu LPR

       1 maja br. przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, poprzedzonego ogólnonarodowym referendum (7/8 czerwca 2003 r.), w którym Polacy dość jednoznacznie (77,45 % - za, 22 ...

  10 marca 2019

 • ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

  ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

       Jako wykładowca historii Polski i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Koneczny bardzo interesował się cywilizacjami świata. Po przejściu na emeryturę w roku ...

  10 lutego 2019

 • CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

  CHWAŁA I CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM!

   
  Jego wybuch spowodowała zbiorowa wola Polaków zaboru pruskiego do zjednoczenia z - odzyskującą niepodległość, w wyniku niemieckiej klęski - Rzeczpospolitą.Bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia walk był entuzjazm spowodowany przyjazdem, przedstawiciela Komitetu ...

  27 grudnia 2018

 • BÓG się rodzi, moc truchleje

  BÓG się rodzi, moc truchleje

   
      Oby blask wiary, nadziei i miłości, bijący z Chrystusowego żłóbka, w pełni zdemaskował i rozgonił mgłę kłamstwa, usunął mrok obłudy i skruszył mur nienawiści, oraz uzbroił Polaków w ...

  24 grudnia 2018

Dziesięć najważniejszych punktów programowych KW LPR

Dziesięć najważniejszych punktów programowych KW LPR

Przedstawiamy propozycję dziesięciu punktów programowych, które będą prezentowane podczas kampanii wyborczej przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin.

Nasz Program dla Polski – Więcej pieniędzy w rodzinie!

 1. Za umocnieniem suwerenności naszego Państwa, a przeciw ratyfikacji euro-konstytucji, która ustanawia wyższość prawa unijnego nad prawem polskim i sądów unijnych nad sądami polskimi (PO, SLD i PIS są za euro-konstytucją!).
 2. Za utrzymaniem złotego jako waluty narodowej, a przeciw wprowadzeniu euro, co spowodowałoby m.in. dramatyczny wzrost cen (PO, SLD i PIS są za euro).
 3. Za natychmiastowym wycofaniem wojsk polskich z Iraku i Afganistanu (SLD, PO i PIS glosowały w sejmie za wysłaniem wojsk na zagraniczne wojny).
 4. Za kontynuowaniem polityki na rzecz polskich rodzin (zwłaszcza wyższe świadczenia rodzinne i dla kobiet).
 5. Za wysokimi nakładami na polską edukację – bogactwo Narodu rodzi się z mądrości i wiedzy.
 6. Za zniesieniem podatku od rent i emerytur (teraz to jest 19%), co pozwoli na realną podwyżkę rent i emerytur.
 7. Za zniesieniem podatku dochodowego od drobnych przedsiębiorców (PIT).
 8. Za zniesieniem obowiązkowego płacenia składki na otwarte fundusze emerytalne.
 9. Za stworzeniem takich podatkowych warunków rozwoju polskiej gospodarki, które zachęcą do powrotu do Polski tysięcy młodych ludzi z emigracji zarobkowej.
 10. Za materialną poprawą warunków życia polskich rodzin mieszkających na wsi.

  (Opracował: Wojciech Wierzejski)


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: