Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych

   
      W obliczu sytuacji w Kraju, gdzie rządy sprawuje ugrupowanie nawiązujące wprost do dyktatorskich rządów sanacji, co potwierdza deptaniem zasad Państwa prawa, łamaniem Konstytucji, zawłaszczaniem Państwa dla partii, dążeniem do ...

  5 lipca 2018

 • ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

  ZG LPR w sprawie konsekwentnego sprzeciwu PiS wobec ochrony niewinnego życia ludzkiego

   
  Z bolesną refleksją i wielkim żalem wspominamy, powracające, co pewien czas, konsekwencje skutecznego storpedowania przez PiS konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, które miało miejsce w ...

  19 kwietnia 2018

 • ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

  ZG LPR w 125 rocznicę powołania Ligi Narodowej

        
  Efektem wieloletniej działalności uświadamiającej, formacyjnej i organizacyjnej wśród Polaków ponad kordonami zaborów, a następnie roztropnych i odpowiedzialnych działań dyplomatycznych oraz wspierających i potwierdzających je przedsięwzięć militarnych, było ...

  1 kwietnia 2018

 • Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

  Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota…

   
           Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność, budząc nadzieję na poprawę losów naszej Ojczyzny.
   
           Niech głos ...

  31 marca 2018

 • ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

  ZG LPR o wielkim zagrożeniu Polski w stulecie niepodległości

      Do faktycznego storpedowania i zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, pozaprawnego przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, wielokrotnego i ewidentnego łamania Konstytucji w celu podporządkowania władzy sądowniczej partii rządzącej, co nazywa się konstytucyjnym zamachem stanu ...

  12 marca 2018

Dziękujemy, Panie Profesorze!

Dziękujemy, Panie Profesorze!

Kiedy w gronie narodowców mówi się o Profesorze, powszechnie wiadomo, że chodzio Pana Profesora Macieja Giertycha. Ten tytuł nie jest wyłącznie konsekwencją naukowych dokonań Pana Profesora, ale również, a może przede wszystkim, dowodem niepodważalnego i pewnego autorytetu - Polaka i katolika, człowieka wielkiej wiedzy, wzorcowej kultury, autentycznej wiary. Można powiedzieć, że w przypadku Pana Profesora, to nie stopień naukowy nobilituje człowieka, ale odwrotnie – to Pan Profesor swoją osobą, postawą, usposobieniem i przykładem życia nobilituje stopień naukowy profesora.


    W związku z minioną, 24 marca br., 80 rocznicą urodzin Pana Profesora, składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Królowej Polski, dla Pana Profesora i całej Rodziny, na dalsze lata życia oraz działalności w służbie dla Ojczyzny i Kościoła.

 Wyrażamy jednocześnie głębokie i szczere  podziękowania:

- za podjęcie niełatwego, odpowiedzialnego i osobiście kosztownego wyzwania stworzenia, wraz z Seniorami Stronnictwa Narodowego, rzeczywistej alternatywy dla powstającego w Polsce układu komunistycznej władzy i koncesjonowanej opozycji, w obliczu przemian ustrojowych lat 80 i 90 ubiegłego wieku,

- za odbudowę i kształtowanie autentycznego Ruchu Narodowego, czyli ideowego i politycznego spadkobiercę wielkiego dzieła Romana Dmowskiego, najpierw jako Stronnictwo Narodowe, a potem jako Liga Polskich Rodzin,

- za utrzymanie tradycyjnej, narodowej linii politycznej, narażonej na różne ataki oraz wypaczenia, poprzez kompleksową, czyli zespoloną i całościową, oraz komplementarną, czyli dopełniającą i uzupełniającą się, wykładnię idei narodowej w dzisiejszych czasach i obecnych uwarunkowaniach,

- za „Opokę w Kraju”, która już od 23 lat i 90 wydanych numerów, kontynuując dzieło śp. Jędrzeja Giertycha, uświadamia i kształtuje Polaków w nurcie idei narodowej, cywilizacji łacińskiej oraz wierności nauce Kościoła,

- za odszukiwanie, odzyskiwanie, drukowanie, kolportaż nieocenionej spuścizny wielkiego polskiego historiozofa Feliksa Konecznego, za promowanie nauki o cywilizacjach, prawdy i ładu w historii, polskiego logos a ethos, nie tylko wśród Polaków w Kraju i na obczyźnie, ale także wśród innych narodów świata i Europy, poprzez liczne tłumaczenia dzieł tego wielkiego polskiego uczonego,

- za godne, wspaniałe i wiarygodne reprezentowanie Polski zawsze wiernej oraz chrześcijańskiej i tradycyjnej Europy na forach licznych spotkań i konferencji międzynarodowych, oraz na forum Parlamentu Europejskiego, zarówno w wystąpieniach parlamentarnych i publicznych spotkaniach, jak poprzez drukowanie, przetłumaczonych na języki obce, książek i broszur,

- za wielce budujący autentyzm postawy narodowca i katolika, z czego wynika bezsprzeczny szacunek dla Pana Profesora wśród wszystkich świadomych i rozumnych Polaków dobrej woli odwołujących się do idei Boga i Ojczyzny, oraz respekt, znamionujący apostolskie owoce na przyszłość, wśród tych rozumnych i dobrej woli, którzy, póki co, mają inne przekonania i wyznawane wartości,

- dziękujemy za Rodzinę, za Romana, który wykonuje tak wielką pracę na rzecz Polski i Kościoła, wobec czego, śmiało można powiedzieć, że Pan Profesor i Roman Giertychowie są dziś opoką tego stanowiska, tej narodowo-demokratycznej myśli i działań wyrażonych słowami „Bóg i Ojczyzna”, pewnikiem i fundamentem tego, że wielkiej spuścizny ideowo - politycznej Romana Dmowskiego oraz Obozu Narodowego nie uda się zawęzić i zinstrumentalizować, wypaczyć i skompromitować, zepchnąć na margines, czy zamknąć w politycznym skansenie,      

- dziękujemy Opatrzności za otrzymaną możliwość znajomości i współpracy z Panem Profesorem,  Synem, a więc jednym z dziewięciorga Dzieci śp. Jędrzeja, do którego tak pisał swego czasu Prymas Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński [24.X.1975 r. ]wyrażając radość, że syn Wojciech (obecnie Teolog Domu Papieskiego) wstąpił do Zakonu Ojców Dominikanów w Poznaniu]: „Zaiste te Dzieci są godne swego Ojca, znakomitego wychowawcy młodzieży polskiej i harcerskiej.

Niech więc Rodzina Pańska widzi swój wzór w Rodzinie Świętych Bazylego Wielkiego i Rodzinach naszych Odrowążów i Ledóchowskich.
Aby spełniały się te piękne zamiary, oddaję Rodzinę Szanownego Pana w macierzyńskie Dłonie Pani Jasnogórskiej, Matki Kościoła i Królowej Polski, życzę coraz obfitszych Łask Świateł, Mocy, Miłości i Radości Bożych w ofiarnej służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, oraz wszystkim całym sercem błogosławię”.

Szczęść Boże, Panie Profesorze!!!

Słowa życzeń i podziękowań skierowanych do Pana Profesora Macieja Giertycha, w związku z minioną 80 rocznicą Jego urodzin, na posiedzeniu Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w dniu 9 kwietnia 2016 r. w Warszawie.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: