Niedziela, 16 lutego 2020 r.

 • ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  ZG LPR w sprawie wypowiedzi Prezydenta Putina

  - Wypowiadanie tego typu twierdzeń, sprzecznych nie tylko z historycznymi faktami, ale również z wcześniejszymi wypowiedziami i gestami Putina – oddającymi hołd obrońcom Westerplatte, czy pochylaniem głowy nad grobami oficerów ...

  15 stycznia 2020

 • Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

  Nie byliśmy w tak słabej geopolitycznie sytuacji od wiosny 1939

   
  Jest dla mnie oczywiste, że Prezydent Rosji testuje w ten sposób, kto stanie po stronie Polski w sprawie, która wydaje się z pozoru oczywista. I dlatego posuwa się ...

  30 grudnia 2019

 • Wyznajemy BOGA w Tobie

  Wyznajemy BOGA w Tobie

      Oby cudowny blask odkupienia człowieka, bijący z Chrystusowego żłóbka, umacniał w nas wiarę, nadzieję i miłość do Pana Boga, powodował wyrazy naszego dziękczynienia oraz uzbrajał w oręż rozumnej, roztropnej ...

  24 grudnia 2019

 • LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

  LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

       Pierwszym i podstawowym obowiązkiem patriotycznym każdego uczciwego Polaka - niezależnie od poglądów politycznych, pozycji społecznej i światopoglądu - jest, zatem odrzucenie możliwości powierzenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na drugą kadencję, osobie ...

  18 grudnia 2019

 • List do katolików świeckich

  List do katolików świeckich

   
  Prof. dr hab. Maciej Giertych
  Szanowni Państwo!
  Zbliżają się najważniejsze wybory od lat. Powodowany poczuciem obowiązku chciałbym przestrzec wszystkich moich Rodaków przed oddaniem w tych wyborach głosu na PiS ...

  11 września 2019

ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

W związku z przypadającą, 11 listopada br., 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, oddajemy hołd narodowym przywódcom, z Romanem Dmowskim na czele, za sformułowanie suwerennej polityki polskiej i przygotowanie do niej narodu, co - w połączeniu z wytrwałą i konsekwentną działalnością na polu dyplomatycznym oraz jej potwierdzaniem na płaszczyźnie militarnej po stronie Ententy - doprowadziło do zjednoczenia i niepodległości Polski po 123 latach zaborów.


11 listopada 1918 r. spełnił się zasadniczy cel polskiej polityki powzięty przed rozpoczęciem I wojny światowej - Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie, Polska, stąd, tego właśnie dnia, obchodzimy Święto Niepodległości. Tamta niemiecka klęska, nasza obecność i działania po stronie zwycięskiej koalicji (Francja, Stany Zjednoczone, Anglia) w I wojnie światowej, zapewniły nam mandat do współdecydowania o losach powojennej Europy na konferencji paryskiej w czerwcu 1919 roku.
Pod Traktatem Wersalskim, przywracającym Polskę na mapę Europy, widnieją podpisy Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Bez niemieckiej klęski i bez suwerennej polityki polskiej po stronie zwycięskiej koalicji - utrzymanej zarówno przed, jak i po 11 listopada 1918 r., kiedy polityka niemiecka i jej wykonawcy próbowali pozbawić nas owoców zwycięstwa - nie byłoby autentycznie niepodległej, czyli zjednoczonej Polski.
    Z całą mocą należy podkreślić, że odbudowanie Polski w latach 1918/1919 stało się możliwe dzięki odrzuceniu ideologii powstańczej w narodzie polskim i niedopuszczeniu do, spodziewanych przez nieprzyjaciół polskiej sprawy, zrywów w latach 1904, 1905 i 1914, dzięki czemu doszło do sprzyjającej koniunktury geopolitycznej, to znaczy konfliktu między zaborcami i opowiedzenia się polskiego narodu po stronie antyniemieckiej koalicji. Polska zjednoczona i niepodległa, to owoc skutecznego i twórczego przeciwstawienia się polityce klęskowych powstań oraz geopolityce inspirowanej obcymi założeniami i celami.
Zbliża się też 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wywołanego we właściwym momencie, ze słusznym celem i zwycięskiego.

Oddajemy hołd Powstańcom Wielkopolskim!
    Wielkie dzieło Romana Dmowskiego wymaga twórczej kontynuacji w zmieniającej się rzeczywistości i nowych uwarunkowaniach, stanowiąc pewny fundament dla zjednoczenia polskich pragnień i dążeń. Jest ono własnością całego polskiego Narodu, bowiem realizowana polityka była wszechpolska, to znaczy odnosząca się do wszystkich stanów i dzielnic Polski, mająca na celu dobro wszystkich Polaków.
Apelujemy do wszystkich Rodaków, ludzi dobrej woli, organizacji i stowarzyszeń o uszanowanie powagi tego Święta i godne uczczenie polskiej niepodległości.


    Do historyków, polityków, duchowieństwa i wszystkich ludzi dobrej woli zwracamy się z apelem o głoszenie historycznej prawdy, ponieważ złudne jest budowanie przyszłości Polski na fałszywych mitach i legendach, które wcześniej, czy później i tak upadają.
Niech kalendarzowa klamra niepodległości – 11 listopada 2018 (100 rocznica odzyskania niepodległości) i 28 czerwca 2019 (100 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, czyli powrotu Polski na mapę Europy) - stanie się silną motywacją do konsekwentnego odrzucania tego wszystkiego, co Polskę niszczy, pogrąża, kieruje cywilizacyjnie na turański wschód, dzieli i kompromituje w oczach świata, oraz wybierania tego, co Polskę wzmacnia, łączy, buduje wewnątrz i pozytywnie eksponuje na zewnątrz w oparciu o zachodnie, łacińskie, wzorce cywilizacyjne.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
10 listopada 2018 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: