Środa, 17 lipca 2019 r.

 • Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

  Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

            Szczególnie gorąco apelujemy do przywódców głównego ugrupowania opozycyjnego o wyciągnięcie wniosków z przegranej kampanii do Parlamentu Europejskiego, o rozsądek w medialnym doborze osób i ...

  3 lipca 2019

 • RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

  RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

   
  Rzeczą oczywistą jest, że to konferencje pokojowe ustalają powojenny porządek, w tym granice państw. Tak było w Wiedniu w 1815 r., w Poczdamie w 1945 r. i tak było w ...

  28 czerwca 2019

 • VIII Konferencja Wersalska - Referaty

  VIII Konferencja Wersalska - Referaty

   
  Referat Pana Profesora Macieja Giertycha "Sprawy niepolskie w Traktacie Wersalskim"
  https://docs.google.com/document/d/1Flh6NnzPHiXZhLbCZ_mJj1ECLNaIlWuvhH9nzOkjKkA/edit?usp=sharing
   
  Referat Pana Witolda Bałażaka "Dwa Wersale, dwie orientacje, dwa finały ...

  27 czerwca 2019

 • Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

  Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

            W tym roku spotykamy się już po raz ósmy, w ramach VIII Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, ponownie w NIEPOKALANOWIE, co ma wyjątkową wymowę w 100 rocznicę podpisania ...

  16 czerwca 2019

 • ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

  ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

       Koalicja Europejska nie zdała egzaminu, nie osiągnęła zwycięstwa nad wielce szkodliwym dla Polski PiS, ponieważ dała sobie narzucić, a nawet sama prowokowała i wzniecała, taki ton debaty publicznej podczas kampanii ...

  11 czerwca 2019

ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

W związku z przypadającą, 11 listopada br., 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, oddajemy hołd narodowym przywódcom, z Romanem Dmowskim na czele, za sformułowanie suwerennej polityki polskiej i przygotowanie do niej narodu, co - w połączeniu z wytrwałą i konsekwentną działalnością na polu dyplomatycznym oraz jej potwierdzaniem na płaszczyźnie militarnej po stronie Ententy - doprowadziło do zjednoczenia i niepodległości Polski po 123 latach zaborów.


11 listopada 1918 r. spełnił się zasadniczy cel polskiej polityki powzięty przed rozpoczęciem I wojny światowej - Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie, Polska, stąd, tego właśnie dnia, obchodzimy Święto Niepodległości. Tamta niemiecka klęska, nasza obecność i działania po stronie zwycięskiej koalicji (Francja, Stany Zjednoczone, Anglia) w I wojnie światowej, zapewniły nam mandat do współdecydowania o losach powojennej Europy na konferencji paryskiej w czerwcu 1919 roku.
Pod Traktatem Wersalskim, przywracającym Polskę na mapę Europy, widnieją podpisy Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Bez niemieckiej klęski i bez suwerennej polityki polskiej po stronie zwycięskiej koalicji - utrzymanej zarówno przed, jak i po 11 listopada 1918 r., kiedy polityka niemiecka i jej wykonawcy próbowali pozbawić nas owoców zwycięstwa - nie byłoby autentycznie niepodległej, czyli zjednoczonej Polski.
    Z całą mocą należy podkreślić, że odbudowanie Polski w latach 1918/1919 stało się możliwe dzięki odrzuceniu ideologii powstańczej w narodzie polskim i niedopuszczeniu do, spodziewanych przez nieprzyjaciół polskiej sprawy, zrywów w latach 1904, 1905 i 1914, dzięki czemu doszło do sprzyjającej koniunktury geopolitycznej, to znaczy konfliktu między zaborcami i opowiedzenia się polskiego narodu po stronie antyniemieckiej koalicji. Polska zjednoczona i niepodległa, to owoc skutecznego i twórczego przeciwstawienia się polityce klęskowych powstań oraz geopolityce inspirowanej obcymi założeniami i celami.
Zbliża się też 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wywołanego we właściwym momencie, ze słusznym celem i zwycięskiego.

Oddajemy hołd Powstańcom Wielkopolskim!
    Wielkie dzieło Romana Dmowskiego wymaga twórczej kontynuacji w zmieniającej się rzeczywistości i nowych uwarunkowaniach, stanowiąc pewny fundament dla zjednoczenia polskich pragnień i dążeń. Jest ono własnością całego polskiego Narodu, bowiem realizowana polityka była wszechpolska, to znaczy odnosząca się do wszystkich stanów i dzielnic Polski, mająca na celu dobro wszystkich Polaków.
Apelujemy do wszystkich Rodaków, ludzi dobrej woli, organizacji i stowarzyszeń o uszanowanie powagi tego Święta i godne uczczenie polskiej niepodległości.


    Do historyków, polityków, duchowieństwa i wszystkich ludzi dobrej woli zwracamy się z apelem o głoszenie historycznej prawdy, ponieważ złudne jest budowanie przyszłości Polski na fałszywych mitach i legendach, które wcześniej, czy później i tak upadają.
Niech kalendarzowa klamra niepodległości – 11 listopada 2018 (100 rocznica odzyskania niepodległości) i 28 czerwca 2019 (100 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, czyli powrotu Polski na mapę Europy) - stanie się silną motywacją do konsekwentnego odrzucania tego wszystkiego, co Polskę niszczy, pogrąża, kieruje cywilizacyjnie na turański wschód, dzieli i kompromituje w oczach świata, oraz wybierania tego, co Polskę wzmacnia, łączy, buduje wewnątrz i pozytywnie eksponuje na zewnątrz w oparciu o zachodnie, łacińskie, wzorce cywilizacyjne.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
10 listopada 2018 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: