Wtorek, 21 maja 2019 r.

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   

  Wyrażamy stanowcze przekonanie o konieczności uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego jak największej liczby rozsądnych i odpowiedzialnych Rodaków, stąd apelujemy o jak najszerszy i powszechny udział w jednym z ...

  13 maja 2019

 • Na nic straż, pieczęć i skała...

  Na nic straż, pieczęć i skała...

            Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność w kontekście, szczególnie ważnych, tegorocznych aktów wyborczych ...

  20 kwietnia 2019

 • Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

  Stanowisko Rady Politycznej Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

   
      Mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny - będącej od 15 lat członkiem Unii Europejskiej - w tak skomplikowanej sytuacji geopolitycznej Europy i świata, apelujemy o wybór gwarantujący bezpieczeństwo Europy i powr ...

  11 marca 2019

 • Aneks do programu LPR

  Aneks do programu LPR

       1 maja br. przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, poprzedzonego ogólnonarodowym referendum (7/8 czerwca 2003 r.), w którym Polacy dość jednoznacznie (77,45 % - za, 22 ...

  10 marca 2019

 • ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

  ZG LPR w 70 rocznicę śmierci prof. Feliksa Konecznego

       Jako wykładowca historii Polski i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Koneczny bardzo interesował się cywilizacjami świata. Po przejściu na emeryturę w roku ...

  10 lutego 2019

ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

ZG LPR w 100 rocznicę odzyskania niepodległości

W związku z przypadającą, 11 listopada br., 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, oddajemy hołd narodowym przywódcom, z Romanem Dmowskim na czele, za sformułowanie suwerennej polityki polskiej i przygotowanie do niej narodu, co - w połączeniu z wytrwałą i konsekwentną działalnością na polu dyplomatycznym oraz jej potwierdzaniem na płaszczyźnie militarnej po stronie Ententy - doprowadziło do zjednoczenia i niepodległości Polski po 123 latach zaborów.


11 listopada 1918 r. spełnił się zasadniczy cel polskiej polityki powzięty przed rozpoczęciem I wojny światowej - Niemcy kapitulowały przed państwami, wśród których była, nieistniejąca jeszcze na mapie, Polska, stąd, tego właśnie dnia, obchodzimy Święto Niepodległości. Tamta niemiecka klęska, nasza obecność i działania po stronie zwycięskiej koalicji (Francja, Stany Zjednoczone, Anglia) w I wojnie światowej, zapewniły nam mandat do współdecydowania o losach powojennej Europy na konferencji paryskiej w czerwcu 1919 roku.
Pod Traktatem Wersalskim, przywracającym Polskę na mapę Europy, widnieją podpisy Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.
Bez niemieckiej klęski i bez suwerennej polityki polskiej po stronie zwycięskiej koalicji - utrzymanej zarówno przed, jak i po 11 listopada 1918 r., kiedy polityka niemiecka i jej wykonawcy próbowali pozbawić nas owoców zwycięstwa - nie byłoby autentycznie niepodległej, czyli zjednoczonej Polski.
    Z całą mocą należy podkreślić, że odbudowanie Polski w latach 1918/1919 stało się możliwe dzięki odrzuceniu ideologii powstańczej w narodzie polskim i niedopuszczeniu do, spodziewanych przez nieprzyjaciół polskiej sprawy, zrywów w latach 1904, 1905 i 1914, dzięki czemu doszło do sprzyjającej koniunktury geopolitycznej, to znaczy konfliktu między zaborcami i opowiedzenia się polskiego narodu po stronie antyniemieckiej koalicji. Polska zjednoczona i niepodległa, to owoc skutecznego i twórczego przeciwstawienia się polityce klęskowych powstań oraz geopolityce inspirowanej obcymi założeniami i celami.
Zbliża się też 100 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, wywołanego we właściwym momencie, ze słusznym celem i zwycięskiego.

Oddajemy hołd Powstańcom Wielkopolskim!
    Wielkie dzieło Romana Dmowskiego wymaga twórczej kontynuacji w zmieniającej się rzeczywistości i nowych uwarunkowaniach, stanowiąc pewny fundament dla zjednoczenia polskich pragnień i dążeń. Jest ono własnością całego polskiego Narodu, bowiem realizowana polityka była wszechpolska, to znaczy odnosząca się do wszystkich stanów i dzielnic Polski, mająca na celu dobro wszystkich Polaków.
Apelujemy do wszystkich Rodaków, ludzi dobrej woli, organizacji i stowarzyszeń o uszanowanie powagi tego Święta i godne uczczenie polskiej niepodległości.


    Do historyków, polityków, duchowieństwa i wszystkich ludzi dobrej woli zwracamy się z apelem o głoszenie historycznej prawdy, ponieważ złudne jest budowanie przyszłości Polski na fałszywych mitach i legendach, które wcześniej, czy później i tak upadają.
Niech kalendarzowa klamra niepodległości – 11 listopada 2018 (100 rocznica odzyskania niepodległości) i 28 czerwca 2019 (100 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, czyli powrotu Polski na mapę Europy) - stanie się silną motywacją do konsekwentnego odrzucania tego wszystkiego, co Polskę niszczy, pogrąża, kieruje cywilizacyjnie na turański wschód, dzieli i kompromituje w oczach świata, oraz wybierania tego, co Polskę wzmacnia, łączy, buduje wewnątrz i pozytywnie eksponuje na zewnątrz w oparciu o zachodnie, łacińskie, wzorce cywilizacyjne.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
10 listopada 2018 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: