Poniedziałek, 16 grudnia 2019 r.

 • List do katolików świeckich

  List do katolików świeckich

   
  Prof. dr hab. Maciej Giertych
  Szanowni Państwo!
  Zbliżają się najważniejsze wybory od lat. Powodowany poczuciem obowiązku chciałbym przestrzec wszystkich moich Rodaków przed oddaniem w tych wyborach głosu na PiS ...

  11 września 2019

 • Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

  Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

            Szczególnie gorąco apelujemy do przywódców głównego ugrupowania opozycyjnego o wyciągnięcie wniosków z przegranej kampanii do Parlamentu Europejskiego, o rozsądek w medialnym doborze osób i ...

  3 lipca 2019

 • RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

  RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

   
  Rzeczą oczywistą jest, że to konferencje pokojowe ustalają powojenny porządek, w tym granice państw. Tak było w Wiedniu w 1815 r., w Poczdamie w 1945 r. i tak było w ...

  28 czerwca 2019

 • VIII Konferencja Wersalska - Referaty

  VIII Konferencja Wersalska - Referaty

   
  Referat Pana Profesora Macieja Giertycha "Sprawy niepolskie w Traktacie Wersalskim"
  https://docs.google.com/document/d/1Flh6NnzPHiXZhLbCZ_mJj1ECLNaIlWuvhH9nzOkjKkA/edit?usp=sharing
   
  Referat Pana Witolda Bałażaka "Dwa Wersale, dwie orientacje, dwa finały ...

  27 czerwca 2019

 • Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

  Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

            W tym roku spotykamy się już po raz ósmy, w ramach VIII Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, ponownie w NIEPOKALANOWIE, co ma wyjątkową wymowę w 100 rocznicę podpisania ...

  16 czerwca 2019

ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

ZG LPR w sprawie budowy Koalicji Polskiej

W związku z wynikami wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyraźną porażką, popieranej przez nas, Koalicji Europejskiej, najwyższy czas na wyciągnięcie szybkich i trafnych wniosków przed najważniejszą rozgrywką wyborczą, jaką będą jesienne wybory parlamentarne w Polsce.


     Koalicja Europejska nie zdała egzaminu, nie osiągnęła zwycięstwa nad wielce szkodliwym dla Polski PiS, ponieważ dała sobie narzucić, a nawet sama prowokowała i wzniecała, taki ton debaty publicznej podczas kampanii wyborczej (ostry skręt w lewo), który w oczywisty sposób był korzystny, czy wręcz wymarzony dla ugrupowania Kaczyńskiego.
Zamiast merytorycznej dyskusji nad potrzebą wzmacniania pozycji Polski w UE, nad tak licznymi aferami z udziałem partii rządzącej, łamaniem prawa z Konstytucją na czele, niszczeniem niezależności sądownictwa, czy zawłaszczaniem Państwa przez partię, mieliśmy do czynienia z wielce szkodliwymi postawami i wystąpieniami zupełnie wyalienowanymi z polskiej rzeczywistości, a więc skazanymi na porażkę.

     Wielokrotnie podkreślaliśmy w naszych oświadczeniach i zajmowanych stanowiskach, że potrzebna i konieczna zjednoczona opozycja wobec wielce szkodliwych rządów PiS, nie może oznaczać opozycyjności wobec cywilizacji, kultury, tradycji, czy religii zdecydowanej większości Polaków, konstytuujących nasze miejsce w Europie, naszą tożsamość oraz wyznaczających optymistyczne i bezpieczne widoki na przyszłość.
Nie można, zatem wygrać wyborów w Polsce ignorując, czy atakując najważniejsze i najświętsze dla Polaków wartości!

     Dlatego z wielką radością i nadzieją odbieramy inicjatywę Polskiego Stronnictwa Ludowego o tworzeniu Koalicji Polskiej, w której, według słów Prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza: „zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, ludowe, demokratyczne i narodowe”.
W pełni utożsamiamy się z przesłaniem Prezesa PSL i deklarujemy współpracę w ramach zarysowanej inicjatywy.

     Gorąco wierzymy, że powyższa inicjatywa Koalicji Polskiej, bądź, jako część całej opozycji, bądź, jako jej oddzielny podmiot, wniesie istotny i decydujący wkład w pokonanie i odsunięcie od władzy dzisiejszych spadkobierców sanacji wraz z przystawkami, czego owocem będzie powrót do przestrzegania Konstytucji, zasad Państwa prawa, niezależności sądownictwa i podstaw cywilizacji zachodniej (łacińskiej).

     Zdając sobie w pełni sprawę z powagi sytuacji oraz wagi jesiennych wyborów parlamentarnych, zarówno dla Polski, jak dla polskich rodzin oraz każdej Polki i Polaka, zachęcamy do aktywności, włączania się do pracy w ramach Koalicji Polskiej, przekonywania Rodaków podczas spotkań i rozmów, apelujemy o rozsądek, roztropność i odpowiedzialność. Kategorycznie odrzućmy motto, które zdaje się wyznawać i ochoczo realizować obóz rządzący: „Po nas, choćby potop!”.

     Pamiętajmy, że decydujemy o przyszłości i losach naszej Ojczyzny, dlatego obowiązkiem nas wszystkich jest dbanie nie tylko o prywatny i chwilowy interes (program - mój interes +), ale przede wszystkim troska o los przyszłych pokoleń Polaków, których sytuacja (program - zadłużenie +) zależy w dużej mierze od naszej postawy w konkretnych, dzisiejszych wyborach i decyzjach. Obyśmy zasłużyli na wdzięczne wspomnienie Rodaków, którzy przyjdą po nas!


Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 8 czerwca 2019 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: