Piątek, 22 listopada 2019 r.

 • List do katolików świeckich

  List do katolików świeckich

   
  Prof. dr hab. Maciej Giertych
  Szanowni Państwo!
  Zbliżają się najważniejsze wybory od lat. Powodowany poczuciem obowiązku chciałbym przestrzec wszystkich moich Rodaków przed oddaniem w tych wyborach głosu na PiS ...

  11 września 2019

 • Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

  Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

            Szczególnie gorąco apelujemy do przywódców głównego ugrupowania opozycyjnego o wyciągnięcie wniosków z przegranej kampanii do Parlamentu Europejskiego, o rozsądek w medialnym doborze osób i ...

  3 lipca 2019

 • RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

  RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

   
  Rzeczą oczywistą jest, że to konferencje pokojowe ustalają powojenny porządek, w tym granice państw. Tak było w Wiedniu w 1815 r., w Poczdamie w 1945 r. i tak było w ...

  28 czerwca 2019

 • VIII Konferencja Wersalska - Referaty

  VIII Konferencja Wersalska - Referaty

   
  Referat Pana Profesora Macieja Giertycha "Sprawy niepolskie w Traktacie Wersalskim"
  https://docs.google.com/document/d/1Flh6NnzPHiXZhLbCZ_mJj1ECLNaIlWuvhH9nzOkjKkA/edit?usp=sharing
   
  Referat Pana Witolda Bałażaka "Dwa Wersale, dwie orientacje, dwa finały ...

  27 czerwca 2019

 • Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

  Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

            W tym roku spotykamy się już po raz ósmy, w ramach VIII Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, ponownie w NIEPOKALANOWIE, co ma wyjątkową wymowę w 100 rocznicę podpisania ...

  16 czerwca 2019

RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

W dniu 28 czerwca br., mija 100 lat od podpisania Traktatu Wersalskiego, na mocy, którego Polska powróciła na mapę Europy po ponad stuletnim okresie zaborów. W wyniku zakończenia I wojny światowej - niemiecką kapitulacją, 11 listopada 1918 r. - Polska, jako jedno z państw zwycięskiej koalicji, odzyskała niepodległy byt zjednoczonego, z ziem trzech zaborów, Państwa.

 

Rzeczą oczywistą jest, że to konferencje pokojowe ustalają powojenny porządek, w tym granice państw. Tak było w Wiedniu w 1815 r., w Poczdamie w 1945 r. i tak było w Paryżu w roku 1919. Tylko w Wersalu byliśmy, jako Polska, obecni, zaś realny mandat do reprezentowania polskich interesów posiadał Ignacy Jan Paderewski, a przede wszystkim Roman Dmowski, jako przywódca prokoalicyjnego obozu politycznego, dominującego wówczas w Polsce.

Ten ma wpływ na ich przebieg, na ustalenia i decyzje, kto liczy się na tych konferencjach i z kim muszą liczyć się decydenci, jako podmiotem posiadającym mandat, będącym reprezentatywnym przedstawicielem swojego narodu, stawiającym postulaty oparte na mocnych podstawach, poparte żelazną argumentacją.
Dlatego tak ważnym było dla polskich interesów uczestnictwo w konferencji wersalskiej w charakterze delegacji jednego z krajów walczących po stronie zwycięskiej, oraz świadomość, powszechnie uznawana w świecie, reprezentatywności polskiej delegacji oraz suwerenności podejmowanych przez nią decyzji, z czym wiąże się niezależność finansowa Komitetu Narodowego Polskiego zapewniana przez ordynata Maurycego Zamoyskiego.

Wersal, to jest dojrzały owoc wypracowanej polityki Narodowej Demokracji z Romanem Dmowskim na czele, polityki zrozumianej i zaakceptowanej przez zdecydowaną większość Narodu, jako koalicjanta państw Ententy (Francja, USA, Anglia). Nie byłoby polskiej obecności na konferencji i systemu wersalskiego, jako jej konsekwencji, nie byłoby Polski zjednoczonej i niepodległej, bez realizacji powyższej polityki, która okazała się zwycięska, zarówno na gruncie narodowym, jak międzynarodowym.

Na nic walka legionów po stronie niemieckiej, na nic przywiezienie przez Niemców Piłsudskiego do Warszawy i oddanie mu władzy przez mianowaną przez nich Radę Regencyjną, na nic natychmiastowe nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Niemcami.
I choć powyższe fakty były wykorzystywane przeciwko Polsce w Wersalu, zwłaszcza przez Anglię, która stała się rzeczniczką niemieckich interesów, zbyt słabe były to argumenty. Nie udało się Niemcom storpedować polskich działań po stronie antyniemieckiej koalicji oraz wyeliminować Polski z grona państw zwycięskich i dyktujących im warunki pokoju. Dmowskiemu udało się utrzymać rydwan polskiej polityki w układzie zwycięskiej koalicji, co pozwoliło zapewnić tryumf polskiej sprawy na paryskiej konferencji.

Dzisiejsze przemilczanie wielkiego polskiego zwycięstwa w Wersalu, przy jednoczesnym propagowaniu klęsk i narzucaniu Polakom bredni o Piłsudskim, jako wskrzesicielu niepodległości, w sposób ewidentny służy przeciwnikom polskiej sprawy. Buduje fałszywą legendę i skutkuje brakiem politycznego myślenia, co jest wykorzystywane do realizacji celów politycznych obcych polskim interesom.

Wielkość dzieła dokonanego w Wersalu przez Romana Dmowskiego polegała nie tylko na odbudowie niepodległej Polski, choć z naszego punktu widzenia to jest najważniejsze, ale również na propozycji i faktycznym przeforsowaniu nowego modelu budowy Europy, trwającym i aktualizującym się do dziś.
Zaproponował powołanie państw narodowych, a jego koncepcja, poparta żelazną i logiczną argumentacją, okazała się zwycięska. Powstała Europa zgodna, w głównym zarysie, z projektem Romana Dmowskiego.

Traktat Wersalski, to jedno z największych osiągnięć w polskiej historii, wspaniały owoc myśli, woli i politycznej niezależności, wynik memoriałów i spotkań dyplomatycznych. To wielki efekt wytrwałej, konsekwentnej, roztropnej i merytorycznej pracy, mało spektakularnej, ale skuteczniejszej i trwalszej niż jakikolwiek „czyn zbrojny”.
Traktat Wersalski, w imieniu Polski, podpisali: Roman Dmowski i Ignacy Jan Paderewski.

Pamiętajmy, popularyzujmy i działajmy w duchu tego wielkiego polskiego zwycięstwa!

 

Rada Polityczna Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 22 czerwca 2019 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: