Środa, 27 stycznia 2021 r.

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

       Niech świadectwo anioła o Dobrej Nowinie, wypełnionej w Jezusie Chrystusie, skierowane do czuwających pasterzy, będzie, również dla nas, pokrzepieniem i umocnieniem w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym!„Nie ...

  24 grudnia 2020

 • LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

  LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

   
      Ubolewamy nad faktycznym brakiem zainteresowania rządzących rocznicą tego wielkiego polskiego tryumfu oraz godnego zorganizowania obchodów i upamiętnienia Bohaterów, na co mieli przecież 5 lat! Zamiast tego, PiS propaguje ...

  14 sierpnia 2020

 • LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  - Obecna władza jest szkodliwa. Fundamentalnym tematem sporu, toczonego w Polsce od pięciu lat, jest łamanie trójpodziału władz przez PiS, które, używając władzy ustawodawczej i wykonawczej, konsekwentnie zmierza do ...

  4 lipca 2020

 • Na kogo głosować?

  Na kogo głosować?

  Śmiem twierdzić, że dla przeważającej większości zwolenników opozycji nie jest ważne, który z tej trójki zostanie Prezydentem, ale ważne jest, aby nie był nim Andrzej Duda. I ...

  17 maja 2020

 • Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

  Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Odkupiciela człowieka nad śmiercią, piekłem i szatanem uzbroi wszystkich Polaków w pewny oręż wiary i rozumu, w moc optymizmu opartego na fundamencie Drogi, Prawdy i Życia ...

  11 kwietnia 2020

Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

Mając na uwadze zbliżające się jesienne wybory parlamentarne w Polsce, ich rangę i wagę dla przyszłości naszej Ojczyzny, zwracamy się do wszystkich Polaków dobrej woli, niezależnie od politycznych zapatrywań, światopoglądu czy pozycji społecznej, o mobilizację i aktywność w nadchodzącej kampanii wyborczej w celu odsunięcia od władzy tragicznych rządów PiS poprzez poparcie szerokiej opozycji.


          Szczególnie gorąco apelujemy do przywódców głównego ugrupowania opozycyjnego o wyciągnięcie wniosków z przegranej kampanii do Parlamentu Europejskiego, o rozsądek w medialnym doborze osób i uwagę na prowokacje środowisk wyalienowanych z polskiej rzeczywistości, ewidentnie działających na korzyść Kaczyńskiego, czy to utożsamianych, czy będących znanymi członkami opozycji.

          Celem opozycji jest zbudowanie takiej listy, bądź list, które, wobec społeczeństwa, będą rzeczywistą alternatywą dla rządzącego ugrupowania, uwzględniającą szerokie spektrum politycznych poglądów, ze szczególnym uwzględnieniem i oczywistą koniecznością oferty skierowanej do wszystkich Rodaków, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe w połączeniu z przestrzeganiem zasad Państwa prawa zapisanych w Konstytucji, równości wszystkich, a szczególnie rządzących, wobec prawa, oraz trójpodziału władzy.

          Nieustająco i mocno podkreślamy, że konieczność szerokiego zjednoczenia opozycji wobec wschodnich metod sprawowania władzy przez PiS, zmierzających do faktycznej dyktatury Kaczyńskiego, musi uwzględniać cywilizacyjny, kulturalny i religijny charakter polskiego społeczeństwa, gdyż, w przeciwnym wypadku, staje się kontr produktywna, tzn. służy wyłącznie Kaczyńskiemu i jego partii, co pokazały wybory do PE.

          Zdając sobie sprawę z możliwych trudności zbudowania jednej listy opozycji, z uwagi na zarzut braku wiarygodności i fakt programowej rozbieżności, proponujemy budowę maksymalnie dwóch list, centrolewicowej i centroprawicowej, zwracając uwagę na konieczność skierowania wiarygodnej oferty dla elektoratu prawicowego, katolickiego, zakorzenionego w polskiej tradycji i obronie świętych wartości.

          Bardzo istotna i pożądana, w powyższym kontekście, jest inicjatywa Polskiego Stronnictwa Ludowego budowy Koalicji Polskiej, jako czytelnej i przejrzystej oferty zmierzającej w dobrym kierunku, korygującej i wyciągającej wnioski z błędów popełnionych w kampanii do Parlamentu Europejskiego.
Jako Liga Polskich Rodzin w pełni się z nią utożsamiamy i popieramy, niezależnie od tego, czy okaże się ona częścią jednej, wspólnej inicjatywy, czy zaistnieje, jako osobna formuła.

          Gorąco wierzymy, że w roku 100 rocznicy powrotu Polski na mapę Europy - w wyniku podpisania Traktatu Wersalskiego - wszyscy rozsądni, roztropni i odpowiedzialni Polacy odrzucą tych, którzy szli wówczas i idą dziś, w zupełnie innym kierunku!


Rada Polityczna
 Ligi Polskich Rodzin
Niepokalanów, 22 czerwca 2019 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: