Piątek, 22 listopada 2019 r.

 • List do katolików świeckich

  List do katolików świeckich

   
  Prof. dr hab. Maciej Giertych
  Szanowni Państwo!
  Zbliżają się najważniejsze wybory od lat. Powodowany poczuciem obowiązku chciałbym przestrzec wszystkich moich Rodaków przed oddaniem w tych wyborach głosu na PiS ...

  11 września 2019

 • Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

  Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

            Szczególnie gorąco apelujemy do przywódców głównego ugrupowania opozycyjnego o wyciągnięcie wniosków z przegranej kampanii do Parlamentu Europejskiego, o rozsądek w medialnym doborze osób i ...

  3 lipca 2019

 • RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

  RP LPR w 100 rocznicę podpisania Traktatu Wersalskiego

   
  Rzeczą oczywistą jest, że to konferencje pokojowe ustalają powojenny porządek, w tym granice państw. Tak było w Wiedniu w 1815 r., w Poczdamie w 1945 r. i tak było w ...

  28 czerwca 2019

 • VIII Konferencja Wersalska - Referaty

  VIII Konferencja Wersalska - Referaty

   
  Referat Pana Profesora Macieja Giertycha "Sprawy niepolskie w Traktacie Wersalskim"
  https://docs.google.com/document/d/1Flh6NnzPHiXZhLbCZ_mJj1ECLNaIlWuvhH9nzOkjKkA/edit?usp=sharing
   
  Referat Pana Witolda Bałażaka "Dwa Wersale, dwie orientacje, dwa finały ...

  27 czerwca 2019

 • Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

  Zaproszenie na VIII Konferencję Wersalską do Niepokalanowa

            W tym roku spotykamy się już po raz ósmy, w ramach VIII Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, ponownie w NIEPOKALANOWIE, co ma wyjątkową wymowę w 100 rocznicę podpisania ...

  16 czerwca 2019

Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

Rada Polityczna LPR przed wyborami parlamentarnymi

Mając na uwadze zbliżające się jesienne wybory parlamentarne w Polsce, ich rangę i wagę dla przyszłości naszej Ojczyzny, zwracamy się do wszystkich Polaków dobrej woli, niezależnie od politycznych zapatrywań, światopoglądu czy pozycji społecznej, o mobilizację i aktywność w nadchodzącej kampanii wyborczej w celu odsunięcia od władzy tragicznych rządów PiS poprzez poparcie szerokiej opozycji.


          Szczególnie gorąco apelujemy do przywódców głównego ugrupowania opozycyjnego o wyciągnięcie wniosków z przegranej kampanii do Parlamentu Europejskiego, o rozsądek w medialnym doborze osób i uwagę na prowokacje środowisk wyalienowanych z polskiej rzeczywistości, ewidentnie działających na korzyść Kaczyńskiego, czy to utożsamianych, czy będących znanymi członkami opozycji.

          Celem opozycji jest zbudowanie takiej listy, bądź list, które, wobec społeczeństwa, będą rzeczywistą alternatywą dla rządzącego ugrupowania, uwzględniającą szerokie spektrum politycznych poglądów, ze szczególnym uwzględnieniem i oczywistą koniecznością oferty skierowanej do wszystkich Rodaków, którym bliskie są wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe w połączeniu z przestrzeganiem zasad Państwa prawa zapisanych w Konstytucji, równości wszystkich, a szczególnie rządzących, wobec prawa, oraz trójpodziału władzy.

          Nieustająco i mocno podkreślamy, że konieczność szerokiego zjednoczenia opozycji wobec wschodnich metod sprawowania władzy przez PiS, zmierzających do faktycznej dyktatury Kaczyńskiego, musi uwzględniać cywilizacyjny, kulturalny i religijny charakter polskiego społeczeństwa, gdyż, w przeciwnym wypadku, staje się kontr produktywna, tzn. służy wyłącznie Kaczyńskiemu i jego partii, co pokazały wybory do PE.

          Zdając sobie sprawę z możliwych trudności zbudowania jednej listy opozycji, z uwagi na zarzut braku wiarygodności i fakt programowej rozbieżności, proponujemy budowę maksymalnie dwóch list, centrolewicowej i centroprawicowej, zwracając uwagę na konieczność skierowania wiarygodnej oferty dla elektoratu prawicowego, katolickiego, zakorzenionego w polskiej tradycji i obronie świętych wartości.

          Bardzo istotna i pożądana, w powyższym kontekście, jest inicjatywa Polskiego Stronnictwa Ludowego budowy Koalicji Polskiej, jako czytelnej i przejrzystej oferty zmierzającej w dobrym kierunku, korygującej i wyciągającej wnioski z błędów popełnionych w kampanii do Parlamentu Europejskiego.
Jako Liga Polskich Rodzin w pełni się z nią utożsamiamy i popieramy, niezależnie od tego, czy okaże się ona częścią jednej, wspólnej inicjatywy, czy zaistnieje, jako osobna formuła.

          Gorąco wierzymy, że w roku 100 rocznicy powrotu Polski na mapę Europy - w wyniku podpisania Traktatu Wersalskiego - wszyscy rozsądni, roztropni i odpowiedzialni Polacy odrzucą tych, którzy szli wówczas i idą dziś, w zupełnie innym kierunku!


Rada Polityczna
 Ligi Polskich Rodzin
Niepokalanów, 22 czerwca 2019 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: