Środa, 27 stycznia 2021 r.

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

       Niech świadectwo anioła o Dobrej Nowinie, wypełnionej w Jezusie Chrystusie, skierowane do czuwających pasterzy, będzie, również dla nas, pokrzepieniem i umocnieniem w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym!„Nie ...

  24 grudnia 2020

 • LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

  LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

   
      Ubolewamy nad faktycznym brakiem zainteresowania rządzących rocznicą tego wielkiego polskiego tryumfu oraz godnego zorganizowania obchodów i upamiętnienia Bohaterów, na co mieli przecież 5 lat! Zamiast tego, PiS propaguje ...

  14 sierpnia 2020

 • LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  - Obecna władza jest szkodliwa. Fundamentalnym tematem sporu, toczonego w Polsce od pięciu lat, jest łamanie trójpodziału władz przez PiS, które, używając władzy ustawodawczej i wykonawczej, konsekwentnie zmierza do ...

  4 lipca 2020

 • Na kogo głosować?

  Na kogo głosować?

  Śmiem twierdzić, że dla przeważającej większości zwolenników opozycji nie jest ważne, który z tej trójki zostanie Prezydentem, ale ważne jest, aby nie był nim Andrzej Duda. I ...

  17 maja 2020

 • Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

  Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Odkupiciela człowieka nad śmiercią, piekłem i szatanem uzbroi wszystkich Polaków w pewny oręż wiary i rozumu, w moc optymizmu opartego na fundamencie Drogi, Prawdy i Życia ...

  11 kwietnia 2020

LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy uwagę na szczególną wagę oraz doniosłe znaczenie podejmowanej przez Naród decyzji politycznej w kontekście obecnej prezydentury, będącej radykalnym zaprzeczeniem rangi, powagi i wynikających z Konstytucji zobowiązań przynależnych Głowie Państwa.


     Pierwszym i podstawowym obowiązkiem patriotycznym każdego uczciwego Polaka - niezależnie od poglądów politycznych, pozycji społecznej i światopoglądu - jest, zatem odrzucenie możliwości powierzenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na drugą kadencję, osobie łamiącej Ustawę Zasadniczą i uroczyście składaną przysięgę, będącej nie tyle Głową Państwa, co bezwolnym wykonawcą woli prezesa partii.

     Obecna sytuacja, zarówno wewnętrzna, jak geopolityczna, wymaga od odpowiedzialnych sił społeczno-politycznych oraz Rodaków w Kraju i za granicą, szczególnej mądrości i roztropności w kreowaniu kandydatów, a następnie wyborze Prezydenta kompetentnego i przygotowanego, potrafiącego się wznieść ponad polityczne podziały, zdolnego do pogodzenia Polaków i odbudowy autorytetu Polski w świecie.

     Wyrażamy zdecydowane przekonanie, że wybory prezydenckie, zwłaszcza w Polsce i szczególnie w obecnym czasie, wzywają do powagi i odpowiedzialności. Wymagają zarówno odbudowy rangi prezydentury w Polsce, jak również odzyskania wysokiej pozycji naszego Kraju w świecie. Nie mogą, zatem przybierać postaci happeningu, prezentacji celebrytów, czy socjotechnicznych eksperymentów. Tego typu działania oraz niewyciąganie wniosków z porażek wyborczych opozycji obserwujemy z dezaprobatą.
Jest, zatem oczywiste, że po tragicznej prezydenturze Dudy, w obliczu destrukcyjnych i szkodliwych rządów Kaczyńskiego, nie stać Polski na kolejny eksperyment osobowościowo-psychologiczny!                         

Czas na autentycznego Prezydenta, polityka z „krwi i kości”, sprawdzonego i z autorytetem!

     Skuteczna walka o prezydenturę musi być prowadzona w opozycji do autorytarnych, pozaprawnych i obcych cywilizacyjnie rządów PiS, ale to zbyt mało, jeśli będzie także w opozycji do tradycji, kultury i religii zdecydowanej większości Polaków. Ostatnie wybory są tego namacalnym świadectwem. Słuszny opór wobec złych rządów jest pożądany, ale sama negacja nie wystarcza. Potrzeba jeszcze pozytywnej alternatywy zakotwiczonej na własnym, a nie obcym, fundamencie aksjologicznym oraz ideowym.

     W związku z powyższym uważamy, że optymalny kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w kontekście dzisiejszej rzeczywistości oraz porażek opozycji w ostatnich kilku wyborach i braku wyciągania z nich oczywistych wniosków - powinien charakteryzować się dojrzałością i doświadczeniem w polityce połączonymi z silną osobowością, znajomością uwarunkowań wewnętrznych i zagadnień geopolityki, biegłą znajomością prawa w kontekście konieczności odbudowy praworządności, prezentować postawę koncyliacyjną w sensie nie tyle unikania sporów, co mądrego ich zapobiegania i łagodzenia. Powinien gwarantować postawę niezależną od różnych wpływów i nacisków politycznych, ponadpartyjną, z równoczesną umiejętnością organizowania jak najszerszej współpracy dla dobra ogółu i zdolnością kompromisu. Winien stać na straży Konstytucji, praworządności i trójpodziału władz, być gwarantem współpracy i porozumień ponad politycznymi i światopoglądowymi podziałami. Powinien tworzyć konserwatywną, umiarkowaną i wiarygodną alternatywę dla obecnej autorytarnej i obłudnej władzy, stojącą na fundamencie tradycyjnych wartości (poświadczoną własnym świadectwem, a nie deklaracjami) i cywilizacji zachodniej (łacińskiej), realiów teraźniejszości i wyzwań przyszłości, w oparciu o zasady demokracji, praworządności oraz uwarunkowań geopolitycznych (NATO) i wspólnotowych (UE), w jakich znajduje się Polska.

     Wyrażamy przekonanie, że tylko taki kandydat gwarantuje nie tylko zwycięstwo w wyborach prezydenckich, ale również, wspólnie z Senatem, powrót Polski na drogę praworządności, przestrzegania Konstytucji, a co za tym idzie, odzyskania, należnej Polsce, pozycji i roli w Europie i świecie.


Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 14 grudnia 2019 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: