Niedziela, 18 kwietnia 2021 r.

 • Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

  Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem umocni wszystkich Polaków na życiowych drogach, wypełnianych powołaniach i spełnianych obowiązkach, pomimo przeżywanych doświadczeń, trudności i różnorakich wyzwań ...

  3 kwietnia 2021

 • ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

  ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

            Wagę tego dzieła oraz determinację jego twórców podkreśla fakt, że prace parlamentarne mające na celu budowę zdrowego ustroju odradzającego się do niepodległego bytu zjednoczonego Państwa trwały podczas wojny ...

  18 marca 2021

 • WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

   
  Nie tylko gorąco wierzymy, ale jesteśmy bezsprzecznie pewni, że spełnianie się i owocowanie życzeń formułowanych pod adresem Szanownego Jubilata, będzie nie tylko ogromnym dobrem w wymiarze osobistym i rodzinnym, ale ...

  27 lutego 2021

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

       Niech świadectwo anioła o Dobrej Nowinie, wypełnionej w Jezusie Chrystusie, skierowane do czuwających pasterzy, będzie, również dla nas, pokrzepieniem i umocnieniem w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym!„Nie ...

  24 grudnia 2020

 • LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

  LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

   
      Ubolewamy nad faktycznym brakiem zainteresowania rządzących rocznicą tego wielkiego polskiego tryumfu oraz godnego zorganizowania obchodów i upamiętnienia Bohaterów, na co mieli przecież 5 lat! Zamiast tego, PiS propaguje ...

  14 sierpnia 2020

LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

LPR w sprawie kandydata na Prezydenta

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwracamy uwagę na szczególną wagę oraz doniosłe znaczenie podejmowanej przez Naród decyzji politycznej w kontekście obecnej prezydentury, będącej radykalnym zaprzeczeniem rangi, powagi i wynikających z Konstytucji zobowiązań przynależnych Głowie Państwa.


     Pierwszym i podstawowym obowiązkiem patriotycznym każdego uczciwego Polaka - niezależnie od poglądów politycznych, pozycji społecznej i światopoglądu - jest, zatem odrzucenie możliwości powierzenia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na drugą kadencję, osobie łamiącej Ustawę Zasadniczą i uroczyście składaną przysięgę, będącej nie tyle Głową Państwa, co bezwolnym wykonawcą woli prezesa partii.

     Obecna sytuacja, zarówno wewnętrzna, jak geopolityczna, wymaga od odpowiedzialnych sił społeczno-politycznych oraz Rodaków w Kraju i za granicą, szczególnej mądrości i roztropności w kreowaniu kandydatów, a następnie wyborze Prezydenta kompetentnego i przygotowanego, potrafiącego się wznieść ponad polityczne podziały, zdolnego do pogodzenia Polaków i odbudowy autorytetu Polski w świecie.

     Wyrażamy zdecydowane przekonanie, że wybory prezydenckie, zwłaszcza w Polsce i szczególnie w obecnym czasie, wzywają do powagi i odpowiedzialności. Wymagają zarówno odbudowy rangi prezydentury w Polsce, jak również odzyskania wysokiej pozycji naszego Kraju w świecie. Nie mogą, zatem przybierać postaci happeningu, prezentacji celebrytów, czy socjotechnicznych eksperymentów. Tego typu działania oraz niewyciąganie wniosków z porażek wyborczych opozycji obserwujemy z dezaprobatą.
Jest, zatem oczywiste, że po tragicznej prezydenturze Dudy, w obliczu destrukcyjnych i szkodliwych rządów Kaczyńskiego, nie stać Polski na kolejny eksperyment osobowościowo-psychologiczny!                         

Czas na autentycznego Prezydenta, polityka z „krwi i kości”, sprawdzonego i z autorytetem!

     Skuteczna walka o prezydenturę musi być prowadzona w opozycji do autorytarnych, pozaprawnych i obcych cywilizacyjnie rządów PiS, ale to zbyt mało, jeśli będzie także w opozycji do tradycji, kultury i religii zdecydowanej większości Polaków. Ostatnie wybory są tego namacalnym świadectwem. Słuszny opór wobec złych rządów jest pożądany, ale sama negacja nie wystarcza. Potrzeba jeszcze pozytywnej alternatywy zakotwiczonej na własnym, a nie obcym, fundamencie aksjologicznym oraz ideowym.

     W związku z powyższym uważamy, że optymalny kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w kontekście dzisiejszej rzeczywistości oraz porażek opozycji w ostatnich kilku wyborach i braku wyciągania z nich oczywistych wniosków - powinien charakteryzować się dojrzałością i doświadczeniem w polityce połączonymi z silną osobowością, znajomością uwarunkowań wewnętrznych i zagadnień geopolityki, biegłą znajomością prawa w kontekście konieczności odbudowy praworządności, prezentować postawę koncyliacyjną w sensie nie tyle unikania sporów, co mądrego ich zapobiegania i łagodzenia. Powinien gwarantować postawę niezależną od różnych wpływów i nacisków politycznych, ponadpartyjną, z równoczesną umiejętnością organizowania jak najszerszej współpracy dla dobra ogółu i zdolnością kompromisu. Winien stać na straży Konstytucji, praworządności i trójpodziału władz, być gwarantem współpracy i porozumień ponad politycznymi i światopoglądowymi podziałami. Powinien tworzyć konserwatywną, umiarkowaną i wiarygodną alternatywę dla obecnej autorytarnej i obłudnej władzy, stojącą na fundamencie tradycyjnych wartości (poświadczoną własnym świadectwem, a nie deklaracjami) i cywilizacji zachodniej (łacińskiej), realiów teraźniejszości i wyzwań przyszłości, w oparciu o zasady demokracji, praworządności oraz uwarunkowań geopolitycznych (NATO) i wspólnotowych (UE), w jakich znajduje się Polska.

     Wyrażamy przekonanie, że tylko taki kandydat gwarantuje nie tylko zwycięstwo w wyborach prezydenckich, ale również, wspólnie z Senatem, powrót Polski na drogę praworządności, przestrzegania Konstytucji, a co za tym idzie, odzyskania, należnej Polsce, pozycji i roli w Europie i świecie.


Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 14 grudnia 2019 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: