Środa, 27 stycznia 2021 r.

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

       Niech świadectwo anioła o Dobrej Nowinie, wypełnionej w Jezusie Chrystusie, skierowane do czuwających pasterzy, będzie, również dla nas, pokrzepieniem i umocnieniem w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym!„Nie ...

  24 grudnia 2020

 • LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

  LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

   
      Ubolewamy nad faktycznym brakiem zainteresowania rządzących rocznicą tego wielkiego polskiego tryumfu oraz godnego zorganizowania obchodów i upamiętnienia Bohaterów, na co mieli przecież 5 lat! Zamiast tego, PiS propaguje ...

  14 sierpnia 2020

 • LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  - Obecna władza jest szkodliwa. Fundamentalnym tematem sporu, toczonego w Polsce od pięciu lat, jest łamanie trójpodziału władz przez PiS, które, używając władzy ustawodawczej i wykonawczej, konsekwentnie zmierza do ...

  4 lipca 2020

 • Na kogo głosować?

  Na kogo głosować?

  Śmiem twierdzić, że dla przeważającej większości zwolenników opozycji nie jest ważne, który z tej trójki zostanie Prezydentem, ale ważne jest, aby nie był nim Andrzej Duda. I ...

  17 maja 2020

 • Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

  Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Odkupiciela człowieka nad śmiercią, piekłem i szatanem uzbroi wszystkich Polaków w pewny oręż wiary i rozumu, w moc optymizmu opartego na fundamencie Drogi, Prawdy i Życia ...

  11 kwietnia 2020

Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów w obliczu koronawirusa

Stanowisko ZG LPR w sprawie wyborów w obliczu koronawirusa

W wielkim skupieniu i ze szczerym zatroskaniem obserwujemy i doświadczamy trwającego w Polsce stanu epidemii koronawirusa oraz związanych z nim ograniczeń, obostrzeń i sytuacji charakterystycznych dla stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej, w jakim faktycznie, ale nieformalnie, żyjemy.


Jakże budujące, wspaniałe, a nawet bohaterskie są postawy i zachowania osób i służb będących na
pierwszej linii frontu walki z epidemią (szeroko pojęta służba zdrowia) oraz tych szczególnie narażonych na
działanie wirusa z racji wykonywanego zawodu (produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych, komunikacja,
służby oczyszczania itp.), zapewniających podstawowe potrzeby Polaków w tym jakże wyjątkowym, oby jak
najkrótszym, okresie. Wielkie ukłony i podziękowania należy kierować pod adresem władz samorządowych
różnych szczebli, organizacji społecznych, korporacji zawodowych, przedsiębiorców oraz obywateli
zaangażowanych w różnych akcjach wspomagających i wspierających walkę z zagrożeniem
epidemiologicznym w Polsce.
Bolesnym i symptomatycznym wyłomem w tym priorytetowym zadaniu, jest postawa i działania
Rządu oraz Prezydenta z PiS, którzy najpierw zignorowali zbliżające się zagrożenie (pomimo ostrzeżeń
Agencji Wywiadu, już w styczniu), a obecnie, w czasie wzmagania się epidemii, starają się za wszelką cenę
przeprowadzić wybory prezydenckie w celu utrzymania władzy, co definiuje, w sposób bardzo jasny i
oczywisty, priorytety partii rządzącej w Polsce od 5 lat. Trzeba zauważyć, że przy wprowadzonych
restrykcjach w poruszaniu się nie jest możliwa kampania wyborcza na równych warunkach. Wyłącznie
urzędujący Prezydent jest uprzywilejowany i zauważany, zaś pozostali są nieobecni, ponieważ zostali
wyeliminowani w ramach powziętych przez Rząd działań.
Jako stronnictwo polityczne, mające bolesne doświadczenia w ramach wspólnej koalicji rządowej oraz
na podstawie dotychczasowych ich rządów stojących ponad i poza prawem, zmierzających do faktycznej
dyktatury, wielokrotnie i konsekwentnie przestrzegaliśmy przed ponownym oddawaniem losów Polski w
ręce ludzi nieodpowiedzialnych, niewiarygodnych i niebezpiecznych z punktu widzenia interesów Państwa i
Narodu polskiego.
Dziś już wyraźnie widać, że celem nadrzędnym Kaczyńskiego i PiS jest utrzymanie władzy wszelkimi
metodami i za wszelką cenę, nawet zdrowia i życia Polaków. Te 2 mld zł przekazane ostatnio na partyjną
propagandę (TVP), zamiast na zdrowie Polaków, jest tego najlepszym dowodem. Po raz kolejny łamane jest
prawo, a nawet Konstytucja, w związku z pospiesznym forsowaniem kolejnych zmian w Kodeksie
Wyborczym, czego nie wolno robić w okresie 6 miesięcy przed wyborami, co tylko potwierdza, że byli
nieprzygotowani do epidemii, gdyż wówczas przeprowadziliby to wcześniej przez Parlament.
W sposób jaskrawy widać, że nie zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, ale polityczne, partyjne i
partykularne interesy są dla Kaczyńskiego i PiS najważniejsze. Świadczy o tym nie tylko brak wyposażenia
szpitali, lekarzy, niedobór masek, respiratorów, czy testów, co niewątpliwie zaniża faktyczną liczbę chorych
(tzw. zasada stłuczonego termometru), ale również fakt braku formalnego wprowadzenia stanu wyjątkowego
lub stanu klęski żywiołowej (pomimo bezprawnego, w tej sytuacji, stosowania ich obostrzeń), jak najbardziej
uzasadnionego, ponieważ wówczas przesunięciu uległyby wybory prezydenckie, a tego Kaczyński nie chce.
Ponadto, takie nieodpowiedzialne parcie do wyborów 10, maja może sugerować, że PiS nie wierzy w sukces
w walce z epidemią, który przecież niewątpliwie wpłynąłby na pozytywne notowania rządzących i
polepszenie pozycji ich kandydata w wyborach prezydenckich w nowym terminie.
Dla nas jest oczywiste, że wybory prezydenckie powinny być przesunięte do czasu zakończenia
epidemii i wyznaczone, zgodnie z Konstytucją, na 90 dni po zakończeniu stanu wyjątkowego lub stanu klęski
żywiołowej. Nie wolno narażać zdrowia i życia Polaków dla osiągnięcia celu politycznego, czy zaspokojenia
kompleksów i wizji jednego człowieka.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 2 kwietnia 2020 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: