Piątek, 22 stycznia 2021 r.

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE

       Niech świadectwo anioła o Dobrej Nowinie, wypełnionej w Jezusie Chrystusie, skierowane do czuwających pasterzy, będzie, również dla nas, pokrzepieniem i umocnieniem w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym!„Nie ...

  24 grudnia 2020

 • LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

  LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

   
      Ubolewamy nad faktycznym brakiem zainteresowania rządzących rocznicą tego wielkiego polskiego tryumfu oraz godnego zorganizowania obchodów i upamiętnienia Bohaterów, na co mieli przecież 5 lat! Zamiast tego, PiS propaguje ...

  14 sierpnia 2020

 • LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  - Obecna władza jest szkodliwa. Fundamentalnym tematem sporu, toczonego w Polsce od pięciu lat, jest łamanie trójpodziału władz przez PiS, które, używając władzy ustawodawczej i wykonawczej, konsekwentnie zmierza do ...

  4 lipca 2020

 • Na kogo głosować?

  Na kogo głosować?

  Śmiem twierdzić, że dla przeważającej większości zwolenników opozycji nie jest ważne, który z tej trójki zostanie Prezydentem, ale ważne jest, aby nie był nim Andrzej Duda. I ...

  17 maja 2020

 • Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

  Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Odkupiciela człowieka nad śmiercią, piekłem i szatanem uzbroi wszystkich Polaków w pewny oręż wiary i rozumu, w moc optymizmu opartego na fundamencie Drogi, Prawdy i Życia ...

  11 kwietnia 2020

LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W związku z, przypadającą 15 sierpnia br., 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 r, nazwanej - w wyniku polskiej pokory, autentycznej wiary i szczerego dziękczynienia oraz szczęśliwych, nieprzewidzianych i zbieżnych w czasie zdarzeń oraz faktów na froncie - Cudem nad Wisłą, Liga Polskich Rodzin składa należny hołd i wiekopomne dziękczynienie bohaterom Bitwy Warszawskiej - architektom i wykonawcom wielkiego polskiego zwycięstwa, które uchroniło nie tylko Polskę, ale i Europę przed bolszewizmem i wschodnią cywilizacją turańską.

 

    Ubolewamy nad faktycznym brakiem zainteresowania rządzących rocznicą tego wielkiego polskiego tryumfu oraz godnego zorganizowania obchodów i upamiętnienia Bohaterów, na co mieli przecież 5 lat! Zamiast tego, PiS propaguje kult klęsk i prowadzi do kolejnych, powielając tragiczne rządy sanacji.

    Wyrażamy, zatem najgłębszą wdzięczność wszystkim żołnierzom, często nieletnim ochotnikom, za poświęcenie i bohaterską obronę świeżo odzyskanej niepodległości, a narodowi polskiemu wszystkich stanów za gorące modlitwy w intencji Ojczyzny oraz wszelkie formy ofiarności, pomocy i zaangażowania.

    Z wdzięcznością wspominamy oficerów zaprawionych w bojach czasu I wojny światowej, którzy sprawnie dowodzili działaniami w obronie polskości i odbudowującej się państwowości.

    Chylimy czoła przed głównymi dowódcami liniowymi, generałami: Józefem Hallerem, Władysławem Sikorskim i Franciszkiem Latinikiem, którzy odegrali kluczową rolę w zwycięstwie nad bolszewikami.

    Z wdzięcznością pamiętamy o, pomagających nam, francuskich dowódcach (wśród nich był major Charles de Gaulle) z generałem Maximem Weygandem na czele, naszych przyjaciołach i sojusznikach.

    Z wielkim szacunkiem i dziękczynieniem wspominamy dowódcę naczelnego i autora planu bitwy, generała Tadeusza Rozwadowskiego, szefa sztabu, a od chwili złożenia rezygnacji z funkcji Wodza Naczelnego (12 sierpnia 1920 r.) przez Józefa Piłsudskiego, faktycznego Naczelnego Wodza, bezpośrednio kierującego przebiegiem bitwy, biorącego pełną odpowiedzialność za jej przebieg, dowodzenie i końcowe rozstrzygnięcie. Ubolewamy, że ciągle brak godnego upamiętnienia pomnikiem tak wybitnego żołnierza
Rzeczypospolitej - zwycięskiego Generała.

    Jesteśmy niezmiernie wdzięczni ówczesnemu premierowi Wincentemu Witosowi, który od chwili przyjęcia od Józefa Piłsudskiego rezygnacji z funkcji Naczelnika Państwa, sam faktycznie tę funkcję pełnił i gorliwie mobilizował lud do walki.

    Szczególne podziękowania należą się historykom, którzy zgodnie z prawdą, a nie legendą, ukazują znaczenie tego zwycięstwa i jego faktycznych autorów.

    Naszej Hetmance i Królowej, Najświętszej Maryi Pannie, z serca dziękujemy za wysłuchanie modlitw narodu polskiego i wstawiennictwo u Tronu Najwyższego, w dniu Jej Wniebowzięcia.

    Tamto wielkie polskie zwycięstwo, odniesione niespełna dwa lata po odzyskaniu niepodległości i zaledwie rok po powrocie na mapę Europy, pokazuje siłę, moc i zdolności narodu budującego na fundamencie prawdy pięknie wyrażonej formułą św. Ignacego Loyoli: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało od ciebie”.
Późniejsze, jakże bolesne, losy Ojczyzny (1926, 1939), ale i współczesność, dobitnie świadczą, że pycha, fikcyjność wiary oraz jej instrumentalne traktowanie i kult wodza rodem z azjatyckich stepów, źle służą Ojczyźnie. Nie można, bowiem budować Polski na fundamencie kłamstwa, w oparciu o obce wzorce cywilizacyjne, które 100 lat temu zostały przez Polaków kategorycznie odrzucone!

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 8 sierpnia 2020 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: