Środa, 22 sierpnia 2018 r.

90 rocznica Cudu nad Wisłą

 

Z okazji 90 rocznicy Cudu nad Wisłą, Liga Polskich Rodzin oddaje hołd bohaterom tamtego wiekopomnego wydarzenia:

  • ludowi polskiemu wszystkich stanów gorąco modlącemu się w tych dniach o zwycięstwo,
  • szarym żołnierzom, często nieletnim ochotnikom, którzy ruszyli odważnie w obronie świeżo odzyskanej niepodległości,
  • oficerom zaprawionym w bojach czasu I wojny światowej, sprawnie dowodzących w tej potrzebie,
  • głównym dowódcom liniowym, generałom: Józefowi Hallerowi, Władysławowi Sikorskiemu i Franciszkowi Latinikowi,
  • pomagającym nam doradcom francuskim (wśród nich mjr. Charles de Gaulle) z generałem Maximem Weygandem na czele,
  • dowódcy naczelnemu i autorowi planu bitwy, gen. Tadeuszowi Rozwadowskiemu, szefowi sztabu, a od chwili złożenia rezygnacji z funkcji Wodza Naczelnego (12.VIII.1920 r.) przez Józefa Piłsudskiego, faktycznemu Naczelnemu Wodzowi bezpośrednio sterującemu przebiegiem bitwy,
  • premierowi Wincentemu Witosowi, który od chwili przyjęcia od Józefa Piłsudskiego rezygnacji z funkcji Naczelnika Państwa, sam faktycznie tę funkcję pełnił i gorliwie mobilizował lud do walki,
  • historykom, którzy zgodnie z prawdą, a nie legendą, ukazują znaczenie tego zwycięstwa i jego faktycznych architektów.


Naszej Hetmance i Królowej, Najświętszej Maryi Pannie, z serca dziękujemy za wysłuchanie modłów Narodu polskiego i wstawiennictwo u Tronu Najwyższego w dniu Jej Wniebowzięcia.


Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 15 sierpnia 2010 r.

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: