Środa, 26 lipca 2017 r.

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie sporu toczonego dziś w Polsce

  Stanowisko ZG LPR w sprawie sporu toczonego dziś w Polsce

   
            Podstawowym błędem, jaki jest - naszym zdaniem - popełniany w ocenie brutalnej rzeczywistości politycznej naszej Ojczyzny, co z kolei powoduje wyciąganie błędnych wniosków oraz wybór złych metod naprawy sytuacji, jest ...

  10 lipca 2017

 • Apel do członków LPR

  Apel do członków LPR

   Bardzo proszę o zapoznanie się z propozycjami omawianymi i dyskutowanymi już na forum Zarządu Głównego i dokonanie ich analizy. Zapraszam do przemyśleń, własnych komentarzy, propozycji uzupełnień, sugestii dotyczących zmian ...

  17 maja 2017

 • „Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała…”

  „Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała…”

   
            Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Chrystusa rozjaśnia polskie sprawy, wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność, budząc nadzieję na poprawę losów naszej Ojczyzny.
   
            Niech głos ...

  15 kwietnia 2017

 • Stanowisko ZG LPR w sprawie obrony niezawisłości sądów

  Stanowisko ZG LPR w sprawie obrony niezawisłości sądów

   
            Po sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego - poprzez nie zaprzysiężenie przez Prezydenta legalnie wybranych sędziów i zaprzysiężenie niekonstytucyjnie wybranych, bezprawny wybór i powołanie przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego z użyciem niekonstytucyjnej formuły „pełniącej ...

  11 kwietnia 2017

 • Arogancja PiS

  Arogancja PiS

   
              Ubezwłasnowolnienie Trybunału Konstytucyjnego stało się faktem: mamy niejasny skład TK i nie wiadomo, czy legalną panią prezes. SN ma oceniać legalność wyboru nowej prezes TK. Prezes SN – sędzia Małgorzata Gersdorf ...

  3 kwietnia 2017

 

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, który może wystawiać własnych kandydatów w wyborach do Sejmików Wojewódzkich.

 

W związku z powyższym, informujemy że można już zbierać podpisy poparcia pod kandydaturami do Sejmików w poszczególnych okręgach wyborczych, w których zamierzamy wystawiać naszych kandydatów.

Wzory list poparcia kandydatów, zgody na kandydowanie, oświadczenia lustracyjne oraz inne wzory potrzebnych dokumentów  są do pobrania na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Przypominamy, że zgłoszenie każdej listy kandydatów do Sejmiku Województwa musi być poparte przez co najmniej 300 wyborców stale zamieszkałych w danym województwie, a ostatecznym terminem zgłoszenia list kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest dzień 7 października do godz. 24.00.

Liczba kandydatów na każdej liście do Sejmiku nie może być mniejsza niż 5 i większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

Na każdej liście kandydatów, liczba kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście, oraz liczba mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście (przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglać w górę, np. jeśli mamy 9 zgłoszonych kandydatów, wówczas 35% liczby wszystkich kandydatów wynosi 3,15, tak więc liczba kandydatów kobiet i mężczyzn na takiej liście, nie może być mniejsza niż 4).

Kandydatem na radnego może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym kandyduje, jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla gminy położonej na obszarze danego województwa.

 

Informujemy, że Pełnomocnikiem Wyborczym Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin został Kolega Grzegorz Tadeusz Dębski – tel. 501454300, mail: gtdebski@gmail.com, zaś Pełnomocnikiem Finansowym Kolega Mirosław Ciechanowski – tel. 533667686, mail: ciechan5@onet.pl

 

Prosimy o kontakt wszystkie okręgi, które zamierzają wystawić kandydatów do Sejmików Wojewódzkich w celu ich prezentacji i uzyskania pełnomocnictw do ich rejestracji, oraz ewentualnego zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają bowiem tylko te komitety wyborcze, które mają zarejestrowaną listę kandydatów, w danym okręgu wyborczym.

 

Polecamy gorąco stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl .

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: