Niedziela, 24 września 2017 r.

 • Zarząd Główny LPR w sprawie tematu reparacji

  Zarząd Główny LPR w sprawie tematu reparacji

   
  Traktat Poczdamski ustalił, że współwojujący będą ściągać reparacje ze swoich stref okupacyjnych Niemiec.
  Ze wschodniej strefy okupacyjnej Niemiec reparacje miały iść dla ZSRR, a w tym 15% dla Polski ...

  11 września 2017

 • System Wersalski - polskie dzieło i gwarancja istnienia

  System Wersalski - polskie dzieło i gwarancja istnienia

   
  Tak dla zasygnalizowania wielkiego problemu Polski i jej przyszłości proszę tylko zestawić obchody klęski powstania w Warszawie i wielkiego tryumfu Polski, jakim był Wersal i powrót Polski na mapę ...

  11 września 2017

 • Katolicyzm Dmowskiego

  Katolicyzm Dmowskiego

   
  Całe więc dorosłe życie stronił od sakramentów. Nie przestawał jednak być katolikiem i za takiego się uważał. Uczestniczył w rodzinnych uroczystościach religijnych, śpiewał kolędy itd. Najważniejsze jest to, że ...

  28 sierpnia 2017

 • Zaproszenie na VI Konferencję Wersalską do Gietrzwałdu

  Zaproszenie na VI Konferencję Wersalską do Gietrzwałdu

   
  W tym roku spotykamy się, w ramach VI Konferencji Wersalskiej oraz Pielgrzymki Ligi Polskich Rodzin, w GIETRZWAŁDZIE, co wiąże się z obchodzoną w tym roku 140 rocznicą objawień Matki Bożej ...

  14 sierpnia 2017

 • ZG LPR w sprawie bezprawnych działań PiS i sankcji UE

  ZG LPR w sprawie bezprawnych działań PiS i sankcji UE

   

  Jeżeli słyszymy dziś ze strony funkcjonariuszy oraz członków PiS głosy i opinie o „złej Unii Europejskiej”, która przeciwstawia się „dobrym rządom PiS”, poprzez ingerencję w wewnętrzne sprawy Polski ...

  14 sierpnia 2017

 

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, który może wystawiać własnych kandydatów w wyborach do Sejmików Wojewódzkich.

 

W związku z powyższym, informujemy że można już zbierać podpisy poparcia pod kandydaturami do Sejmików w poszczególnych okręgach wyborczych, w których zamierzamy wystawiać naszych kandydatów.

Wzory list poparcia kandydatów, zgody na kandydowanie, oświadczenia lustracyjne oraz inne wzory potrzebnych dokumentów  są do pobrania na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Przypominamy, że zgłoszenie każdej listy kandydatów do Sejmiku Województwa musi być poparte przez co najmniej 300 wyborców stale zamieszkałych w danym województwie, a ostatecznym terminem zgłoszenia list kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest dzień 7 października do godz. 24.00.

Liczba kandydatów na każdej liście do Sejmiku nie może być mniejsza niż 5 i większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

Na każdej liście kandydatów, liczba kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście, oraz liczba mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście (przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglać w górę, np. jeśli mamy 9 zgłoszonych kandydatów, wówczas 35% liczby wszystkich kandydatów wynosi 3,15, tak więc liczba kandydatów kobiet i mężczyzn na takiej liście, nie może być mniejsza niż 4).

Kandydatem na radnego może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym kandyduje, jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla gminy położonej na obszarze danego województwa.

 

Informujemy, że Pełnomocnikiem Wyborczym Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin został Kolega Grzegorz Tadeusz Dębski – tel. 501454300, mail: gtdebski@gmail.com, zaś Pełnomocnikiem Finansowym Kolega Mirosław Ciechanowski – tel. 533667686, mail: ciechan5@onet.pl

 

Prosimy o kontakt wszystkie okręgi, które zamierzają wystawić kandydatów do Sejmików Wojewódzkich w celu ich prezentacji i uzyskania pełnomocnictw do ich rejestracji, oraz ewentualnego zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają bowiem tylko te komitety wyborcze, które mają zarejestrowaną listę kandydatów, w danym okręgu wyborczym.

 

Polecamy gorąco stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl .

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: