Czwartek, 30 marca 2017 r.

 • Ostatnie pożegnanie śp. Zenona Mroczkowskiego

  Ostatnie pożegnanie śp. Zenona Mroczkowskiego

   
  „Pogrążona w smutku Rodzino ś. p. Zenona, czcigodny Księże, Bliscy, Przyjaciele i wszyscy, których gromadzi dzisiejsza uroczystość pogrzebowa.
  Przypadło mi w udziale jakże smutne, ale jednocześnie zaszczytne zadanie –pożegnanie ...

  28 marca 2017

 • Żegnamy wspaniałego Kolegę, Narodowca, Polaka

  Żegnamy wspaniałego Kolegę, Narodowca, Polaka

   
  Powszechne uznanie i autorytet, jakim się cieszył w narodowym środowisku sprawiały, że konsekwentnie zostawał wybierany do władz naczelnych Ligi Polskich Rodzin – na Przewodniczącego Rady Politycznej, członka Zarządu Głównego i ...

  20 marca 2017

 • Stanowisko LPR w sprawie odnowienia mandatu Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej

  Stanowisko LPR w sprawie odnowienia mandatu Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej

   
       Serdecznie i szczerze gratulujemy Donaldowi Tuskowi przedłużenia przewodnictwa do kierowania tak ważnym europejskim gremium - w skład którego wchodzą szefowie państw lub rządów Unii Europejskiej i szef Komisji Europejskiej ...

  15 marca 2017

 • Świat łaciński

  Świat łaciński

   
              Ja jestem propagatorem myśli Feliksa Konecznego. Akceptuję jego wizję podziału świata na cywilizacje i tezę, iż nie ma syntez między cywilizacjami. Multi-kulti to ewidentnie nieudany projekt. Teza, iż różne ...

  14 lutego 2017

 • Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy

  Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy

   
     Oby blask wiary, nadziei i miłości, bijący z Chrystusowego żłóbka, pozwolił otworzyć oczy wszystkich Polaków, zwłaszcza tych wierzących, na podstępne i wyrafinowane działania współczesnych Herodów podających ...

  23 grudnia 2016

 

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, który może wystawiać własnych kandydatów w wyborach do Sejmików Wojewódzkich.

 

W związku z powyższym, informujemy że można już zbierać podpisy poparcia pod kandydaturami do Sejmików w poszczególnych okręgach wyborczych, w których zamierzamy wystawiać naszych kandydatów.

Wzory list poparcia kandydatów, zgody na kandydowanie, oświadczenia lustracyjne oraz inne wzory potrzebnych dokumentów  są do pobrania na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

 

Przypominamy, że zgłoszenie każdej listy kandydatów do Sejmiku Województwa musi być poparte przez co najmniej 300 wyborców stale zamieszkałych w danym województwie, a ostatecznym terminem zgłoszenia list kandydatów do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej jest dzień 7 października do godz. 24.00.

Liczba kandydatów na każdej liście do Sejmiku nie może być mniejsza niż 5 i większa niż dwukrotność liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.

Na każdej liście kandydatów, liczba kobiet nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście, oraz liczba mężczyzn nie może być mniejsza niż 35% liczby wszystkich kandydatów na liście (przy liczbie ułamkowej należy zaokrąglać w górę, np. jeśli mamy 9 zgłoszonych kandydatów, wówczas 35% liczby wszystkich kandydatów wynosi 3,15, tak więc liczba kandydatów kobiet i mężczyzn na takiej liście, nie może być mniejsza niż 4).

Kandydatem na radnego może być obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym kandyduje, jest wpisany do stałego rejestru wyborców właściwego dla gminy położonej na obszarze danego województwa.

 

Informujemy, że Pełnomocnikiem Wyborczym Komitetu Wyborczego Liga Polskich Rodzin został Kolega Grzegorz Tadeusz Dębski – tel. 501454300, mail: gtdebski@gmail.com, zaś Pełnomocnikiem Finansowym Kolega Mirosław Ciechanowski – tel. 533667686, mail: ciechan5@onet.pl

 

Prosimy o kontakt wszystkie okręgi, które zamierzają wystawić kandydatów do Sejmików Wojewódzkich w celu ich prezentacji i uzyskania pełnomocnictw do ich rejestracji, oraz ewentualnego zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. 

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają bowiem tylko te komitety wyborcze, które mają zarejestrowaną listę kandydatów, w danym okręgu wyborczym.

 

Polecamy gorąco stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl .

Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul Żurawia 32/34
Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: