Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r.

 • Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

  Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

      Bezpośrednim skutkiem zamachu była wojna domowa i obalenie legalnego, demokratycznego, dysponującego silną większością parlamentarną rządu ludowo-narodowego Wincentego Witosa.W kilkudniowych bratobójczych walkach zginęło wówczas kilkaset osób (do ...

  12 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

  Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

       Wielkie reformy w dziedzinie społecznej i politycznej, jakich dokonała Konstytucja 3 Maja, w obliczu gorzkich owoców i następstw Sejmu Czteroletniego, zdawały się być tylko demonstracją i pretekstem w celu ...

  3 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

  Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

     Wybuchło ono, jako sprzeciw wobec pogwałcenia - przez przedstawicieli międzynarodowej komisji - ustalonych Traktatem Wersalskim, reguł rozstrzygnięcia odbytego plebiscytu.Ta krzywdząca dla Polski interpretacja przyznawała Niemcom cały okręg przemysłowy Górnego Śląska ...

  2 maja 2021

 • Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

  Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem umocni wszystkich Polaków na życiowych drogach, wypełnianych powołaniach i spełnianych obowiązkach, pomimo przeżywanych doświadczeń, trudności i różnorakich wyzwań ...

  3 kwietnia 2021

 • ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

  ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

            Wagę tego dzieła oraz determinację jego twórców podkreśla fakt, że prace parlamentarne mające na celu budowę zdrowego ustroju odradzającego się do niepodległego bytu zjednoczonego Państwa trwały podczas wojny ...

  18 marca 2021

LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

LPR w sprawie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z koniecznością przeprowadzenia II tury wyborów prezydenckich, przypadającą na dzień 12 lipca br., oraz ogromną stawką dokonywanej przez Polaków elekcji oświadczamy, co następuje:


- Obecna władza jest szkodliwa. Fundamentalnym tematem sporu, toczonego w Polsce od pięciu lat, jest łamanie trójpodziału władz przez PiS, które, używając władzy ustawodawczej i wykonawczej, konsekwentnie zmierza do politycznego podporządkowania sobie władzy sądowniczej, czyli faktycznego zniszczenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co cywilizacyjnie przenosi nas na wschód, gdzie obywatel nie ma praw, tylko obowiązki w rozumieniu podległości - zawłaszczonemu przez partię i jej wodza - Państwu.

- Wielokrotne łamanie Konstytucji przez obecnego Prezydenta oraz większość sejmową PiS, każe z wielką odpowiedzialnością i autentyczną troską o Ojczyznę podejść do zbliżających się wyborów, odrzucając reelekcję niesamodzielnego, marionetkowego Dudy, aby oddalić pełzający zamach stanu Kaczyńskiego oraz bardzo prawdopodobne sankcje nałożone na Polskę za łamanie przez rządy PiS naszego prawa, do przestrzegania którego, publicznie się zobowiązywali, ślubując uroczyście przed Narodem.

- Mocno wierzymy, że zwycięstwo w wyborach prezydenckich, w połączeniu z niedawnym zwycięstwem opozycji w wyborach do Senatu, pozwoli zahamować dyktatorskie zapędy Kaczyńskiego i powrócić na drogę praworządności w Polsce, oddali realne zagrożenia związane z pozaprawnymi działaniami rządów PiS, przyczyni się do odbudowania narodowej jedności i zgody na gruncie równości aksjologicznej i prawnej wszystkich obywateli oraz ponownego wzrostu znaczenia naszego Kraju w Europie i świecie.

- Dlatego zwracamy się z gorącym apelem do członków i sympatyków Ligi Polskich Rodzin oraz pozostałych Rodaków dobrej woli, wszystkich odpowiedzialnych i zatroskanych o losy Ojczyzny, którym na sercu leży dobro, rozwój i lepsza przyszłość Polski! 12 lipca br. głosujemy solidarnie i powszechnie na Rafała Trzaskowskiego, kandydata opozycji obdarzonego największym poparciem i zaufaniem w I turze wyborów, który gwarantuje przerwanie antykonstytucyjnych rządów PiS, a faktycznie Kaczyńskiego, powrót Państwa prawa, wolności obywatelskich i poczucia wspólnoty oraz zrozumienie wielkiej roli samorządów i organizacji społecznych.

- Zdając sobie w pełni sprawę z rozbieżności ideowych, politycznych czy światopoglądowych różniących nas od popieranego Kandydata - czy też występujących wewnątrz opozycji, co jest oczywistością i normą w społeczeństwach demokratycznych - zwracamy uwagę na spoiwo wspólnych działań, którym jest zachodnia metoda ustroju życia zbiorowego (cywilizacja) oraz obrona przed wschodnią (obcą) cywilizacją promowaną i wprowadzaną od 5 lat przez PiS. Wybór jest, zatem prosty - demokracja, w której toczy się debata publiczna w parlamencie i społeczeństwie z wymianą argumentów, owocująca rozwojem Polski, czy autorytarna dyktatura, w której liczy się wyłącznie zdanie Kaczyńskiego, a traktowanie społeczeństwa symbolizuje wyłączany mikrofon w Sejmie, żenujący poziom propagandy mediów partyjno-rządowych, liczne afery PiS oraz obłudne, wyłącznie instrumentalne wykorzystywanie wartości patriotycznych, wiary i Kościoła dla celów partyjnych.

- Zachęcamy wszystkich Rodaków do postaw politycznej dojrzałości i obywatelskiej odpowiedzialności w obliczu jakże ważnego aktu - wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczyńmy wszystko, aby obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. - „Cudu nad Wisłą” - świętować już z Prezydentem Rafałem Trzaskowskim, na fundamencie Państwa prawa, przestrzegania Konstytucji, w atmosferze odbudowywania narodowej zgody oraz odzyskiwania należnego nam miejsca na arenie międzynarodowej. Bądźmy godnymi spadkobiercami Bohaterów 1920 r. oraz wiernymi wykonawcami ich testamentu w dzisiejszej rzeczywistości naszej Ojczyzny! Odrzućmy wschodnie (turańskie) metody sprawowania władzy, kiedy cała Ojczyzna ma służyć jednej, stojącej ponad prawem, partii! Powróćmy do zachodnich (łacińskich) wzorców, kiedy wszystkie stronnictwa służą Ojczyźnie, a prawo jest równe dla każdego! Taka jest istota tych wyborów, a ich ranga bardzo wysoka, dla przyszłości Polski i wolności Polaków!

- Dlatego, tych wyborów nie wolno zbojkotować, gdyż taka niedojrzała, antyobywatelska postawa, umywająca ręce w decydujących chwilach, jest w istocie wsparciem złego wyboru. Człowiek rozsądny i odpowiedzialny nie obraża się na rzeczywistość, czy porażkę własnego kandydata w I turze, ale w każdych warunkach wybiera rozwiązanie najlepsze z możliwych - roztropnie troszczy się o dobro wspólne, któremu na imię Polska.Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 4 lipca 2020 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: