Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r.

 • Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

  Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

      Bezpośrednim skutkiem zamachu była wojna domowa i obalenie legalnego, demokratycznego, dysponującego silną większością parlamentarną rządu ludowo-narodowego Wincentego Witosa.W kilkudniowych bratobójczych walkach zginęło wówczas kilkaset osób (do ...

  12 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

  Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

       Wielkie reformy w dziedzinie społecznej i politycznej, jakich dokonała Konstytucja 3 Maja, w obliczu gorzkich owoców i następstw Sejmu Czteroletniego, zdawały się być tylko demonstracją i pretekstem w celu ...

  3 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

  Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

     Wybuchło ono, jako sprzeciw wobec pogwałcenia - przez przedstawicieli międzynarodowej komisji - ustalonych Traktatem Wersalskim, reguł rozstrzygnięcia odbytego plebiscytu.Ta krzywdząca dla Polski interpretacja przyznawała Niemcom cały okręg przemysłowy Górnego Śląska ...

  2 maja 2021

 • Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

  Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem umocni wszystkich Polaków na życiowych drogach, wypełnianych powołaniach i spełnianych obowiązkach, pomimo przeżywanych doświadczeń, trudności i różnorakich wyzwań ...

  3 kwietnia 2021

 • ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

  ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

            Wagę tego dzieła oraz determinację jego twórców podkreśla fakt, że prace parlamentarne mające na celu budowę zdrowego ustroju odradzającego się do niepodległego bytu zjednoczonego Państwa trwały podczas wojny ...

  18 marca 2021

LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

LPR w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W związku z, przypadającą 15 sierpnia br., 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 r, nazwanej - w wyniku polskiej pokory, autentycznej wiary i szczerego dziękczynienia oraz szczęśliwych, nieprzewidzianych i zbieżnych w czasie zdarzeń oraz faktów na froncie - Cudem nad Wisłą, Liga Polskich Rodzin składa należny hołd i wiekopomne dziękczynienie bohaterom Bitwy Warszawskiej - architektom i wykonawcom wielkiego polskiego zwycięstwa, które uchroniło nie tylko Polskę, ale i Europę przed bolszewizmem i wschodnią cywilizacją turańską.

 

    Ubolewamy nad faktycznym brakiem zainteresowania rządzących rocznicą tego wielkiego polskiego tryumfu oraz godnego zorganizowania obchodów i upamiętnienia Bohaterów, na co mieli przecież 5 lat! Zamiast tego, PiS propaguje kult klęsk i prowadzi do kolejnych, powielając tragiczne rządy sanacji.

    Wyrażamy, zatem najgłębszą wdzięczność wszystkim żołnierzom, często nieletnim ochotnikom, za poświęcenie i bohaterską obronę świeżo odzyskanej niepodległości, a narodowi polskiemu wszystkich stanów za gorące modlitwy w intencji Ojczyzny oraz wszelkie formy ofiarności, pomocy i zaangażowania.

    Z wdzięcznością wspominamy oficerów zaprawionych w bojach czasu I wojny światowej, którzy sprawnie dowodzili działaniami w obronie polskości i odbudowującej się państwowości.

    Chylimy czoła przed głównymi dowódcami liniowymi, generałami: Józefem Hallerem, Władysławem Sikorskim i Franciszkiem Latinikiem, którzy odegrali kluczową rolę w zwycięstwie nad bolszewikami.

    Z wdzięcznością pamiętamy o, pomagających nam, francuskich dowódcach (wśród nich był major Charles de Gaulle) z generałem Maximem Weygandem na czele, naszych przyjaciołach i sojusznikach.

    Z wielkim szacunkiem i dziękczynieniem wspominamy dowódcę naczelnego i autora planu bitwy, generała Tadeusza Rozwadowskiego, szefa sztabu, a od chwili złożenia rezygnacji z funkcji Wodza Naczelnego (12 sierpnia 1920 r.) przez Józefa Piłsudskiego, faktycznego Naczelnego Wodza, bezpośrednio kierującego przebiegiem bitwy, biorącego pełną odpowiedzialność za jej przebieg, dowodzenie i końcowe rozstrzygnięcie. Ubolewamy, że ciągle brak godnego upamiętnienia pomnikiem tak wybitnego żołnierza
Rzeczypospolitej - zwycięskiego Generała.

    Jesteśmy niezmiernie wdzięczni ówczesnemu premierowi Wincentemu Witosowi, który od chwili przyjęcia od Józefa Piłsudskiego rezygnacji z funkcji Naczelnika Państwa, sam faktycznie tę funkcję pełnił i gorliwie mobilizował lud do walki.

    Szczególne podziękowania należą się historykom, którzy zgodnie z prawdą, a nie legendą, ukazują znaczenie tego zwycięstwa i jego faktycznych autorów.

    Naszej Hetmance i Królowej, Najświętszej Maryi Pannie, z serca dziękujemy za wysłuchanie modlitw narodu polskiego i wstawiennictwo u Tronu Najwyższego, w dniu Jej Wniebowzięcia.

    Tamto wielkie polskie zwycięstwo, odniesione niespełna dwa lata po odzyskaniu niepodległości i zaledwie rok po powrocie na mapę Europy, pokazuje siłę, moc i zdolności narodu budującego na fundamencie prawdy pięknie wyrażonej formułą św. Ignacego Loyoli: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a działaj, jakby wszystko zależało od ciebie”.
Późniejsze, jakże bolesne, losy Ojczyzny (1926, 1939), ale i współczesność, dobitnie świadczą, że pycha, fikcyjność wiary oraz jej instrumentalne traktowanie i kult wodza rodem z azjatyckich stepów, źle służą Ojczyźnie. Nie można, bowiem budować Polski na fundamencie kłamstwa, w oparciu o obce wzorce cywilizacyjne, które 100 lat temu zostały przez Polaków kategorycznie odrzucone!

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 8 sierpnia 2020 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: