Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r.

 • Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

  Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

      Bezpośrednim skutkiem zamachu była wojna domowa i obalenie legalnego, demokratycznego, dysponującego silną większością parlamentarną rządu ludowo-narodowego Wincentego Witosa.W kilkudniowych bratobójczych walkach zginęło wówczas kilkaset osób (do ...

  12 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

  Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

       Wielkie reformy w dziedzinie społecznej i politycznej, jakich dokonała Konstytucja 3 Maja, w obliczu gorzkich owoców i następstw Sejmu Czteroletniego, zdawały się być tylko demonstracją i pretekstem w celu ...

  3 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

  Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

     Wybuchło ono, jako sprzeciw wobec pogwałcenia - przez przedstawicieli międzynarodowej komisji - ustalonych Traktatem Wersalskim, reguł rozstrzygnięcia odbytego plebiscytu.Ta krzywdząca dla Polski interpretacja przyznawała Niemcom cały okręg przemysłowy Górnego Śląska ...

  2 maja 2021

 • Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

  Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem umocni wszystkich Polaków na życiowych drogach, wypełnianych powołaniach i spełnianych obowiązkach, pomimo przeżywanych doświadczeń, trudności i różnorakich wyzwań ...

  3 kwietnia 2021

 • ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

  ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

            Wagę tego dzieła oraz determinację jego twórców podkreśla fakt, że prace parlamentarne mające na celu budowę zdrowego ustroju odradzającego się do niepodległego bytu zjednoczonego Państwa trwały podczas wojny ...

  18 marca 2021

ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

W wyjątkowej, trudnej i skomplikowanej sytuacji Polski, przychodzi nam świętować i upamiętniać 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej, oraz wyrażać wdzięczność posłom Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 17 marca 1921 r. przyjęli pierwszą Ustawę Zasadniczą, odrodzonej po 123 latach zaborów Ojczyzny.


          Wagę tego dzieła oraz determinację jego twórców podkreśla fakt, że prace parlamentarne mające na celu budowę zdrowego ustroju odradzającego się do niepodległego bytu zjednoczonego Państwa trwały podczas wojny bolszewickiej, czy w obliczu zbliżającego się plebiscytu na Górnym Śląsku.

          Warto, zatem z wdzięcznością przypomnieć posłów, którzy w pracach Komisji Konstytucyjnej, a następnie na plenum Sejmu wybijali się na czoło debaty: Edwarda Dubanowicza, Stanisława Głąbińskiego i księdza Kazimierza Lutosławskiego ze Związku Ludowo-Narodowego, Macieja Rataja z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Mieczysława Niedziałkowskiego z Polskiej Partii Socjalistycznej.

          „(…) dzieło marcowe zmierzało do rozwinięcia energii narodowej i wyzwolenia sił społecznych, do zabezpieczenia praw obywatelskich pod opieką zrównoważonych władz. Skończyła ona [Konstytucja Marcowa] z sejmowładztwem: organami władzy państwowej stawały się w dziedzinie ustawodawstwa sejm i senat, w zakresie władzy rządowo-wykonawczej – prezydent i rząd, w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe sądy (…) W ten sposób, nawiązując niekiedy do ustawy majowej (wspaniały wstęp pióra ks. Lutosławskiego), ale stosując się często do szablonu zachodnioeuropejskiego Dubanowicz i koledzy stworzyli dzieło, którego Polska wobec świata mogła się nie wstydzić (…) „ – pisał o Konstytucji Marcowej Prof. Władysław Konopczyński „Historia polityczna Polski 1914-1939” ad astra 1995, str. 83-84.

          Dziś warto podkreślić, że Konstytucja Marcowa posiada bardzo silny, przez nikogo niekwestionowany, mandat społeczny. Nie jest zapewne konstytucją idealną, zwłaszcza na obecne czasy, od samego początku spotykała się z krytyką, ale jej atutem jest fakt, że jej ważności nikt nie kwestionował.

          Wielka szkoda, że Konstytucja Marcowa - sytuująca Polskę w rodzinie nowoczesnych, postępowych krajów cywilizacji zachodniej, w systemie demokracji parlamentarnych – przetrwała tak krótko. Sanacyjny zamach majowy Piłsudskiego, prześladowania i procesy liderów opozycji, działalność „nieznanych sprawców” z politycznymi morderstwami włącznie, powodowały, że Konstytucja istniała tylko na papierze, będąc bezceremonialnie łamana przez sanacyjne władze. W maju 1926 r. „Wschód odniósł zwycięstwo nad Zachodem. Lewica zdeptała demokrację parlamentarną i brała na siebie wszelkie tego obrotu konsekwencje” – pisał dramatycznie Profesor Konopczyński (Tamże, str. 121).
Odtąd zmierzaliśmy - jako Polska, pod komendą ówczesnej „dobrej zmiany” - konsekwentnie ku katastrofie 1939 r.

          Warto też przypomnieć, że po wojnie, zanim komuniści wymyślili własną konstytucję, powrócono do Konstytucji Marcowej ignorując sanacyjne zmiany.

          Obyśmy tylko zdążyli na czas wyciągnąć owocne wnioski z historii na dzień dzisiejszy! Niech nie myli nas fakt, że ideowi następcy zamachowców na Konstytucję Marcową, a w konsekwencji na Polskę, dzisiejsi rzecznicy „dobrej zmiany” łamiący Konstytucję, nazywają się, czy raczej są nazywani, prawicą!
Dziś wszakże, to my, jako wyborcy, bierzemy odpowiedzialność za los Ojczyzny, w przeciwieństwie do tamtych zamachowców!

          Trzeba, zatem sięgać do wzorców cywilizacji łacińskiej i czerpać z nich dla dobra Polski w dzisiejszych uwarunkowaniach, mając na względzie wiekopomne dokonania Przodków, także tych konstruujących i uchwalających Konstytucję Marcową sprzed 100 lat!Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 17 marca 2021 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: