Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r.

 • Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

  Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

      Bezpośrednim skutkiem zamachu była wojna domowa i obalenie legalnego, demokratycznego, dysponującego silną większością parlamentarną rządu ludowo-narodowego Wincentego Witosa.W kilkudniowych bratobójczych walkach zginęło wówczas kilkaset osób (do ...

  12 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

  Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

       Wielkie reformy w dziedzinie społecznej i politycznej, jakich dokonała Konstytucja 3 Maja, w obliczu gorzkich owoców i następstw Sejmu Czteroletniego, zdawały się być tylko demonstracją i pretekstem w celu ...

  3 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

  Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

     Wybuchło ono, jako sprzeciw wobec pogwałcenia - przez przedstawicieli międzynarodowej komisji - ustalonych Traktatem Wersalskim, reguł rozstrzygnięcia odbytego plebiscytu.Ta krzywdząca dla Polski interpretacja przyznawała Niemcom cały okręg przemysłowy Górnego Śląska ...

  2 maja 2021

 • Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

  Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem umocni wszystkich Polaków na życiowych drogach, wypełnianych powołaniach i spełnianych obowiązkach, pomimo przeżywanych doświadczeń, trudności i różnorakich wyzwań ...

  3 kwietnia 2021

 • ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

  ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

            Wagę tego dzieła oraz determinację jego twórców podkreśla fakt, że prace parlamentarne mające na celu budowę zdrowego ustroju odradzającego się do niepodległego bytu zjednoczonego Państwa trwały podczas wojny ...

  18 marca 2021

Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

W związku z przypadającą dziś, 95 rocznicą zamachu majowego, dokonanego 12 maja 1926 roku przez grupę zamachowców pod przywództwem Józefa Piłsudskiego, Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin oddaje hołd wszystkim ofiarom broniącym porządku konstytucyjnego i legalnych władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj dalej

Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

W związku z 230 rocznicą uchwalenia przez Sejm Czteroletni (1788 – 1792) Konstytucji 3 Maja w 1791 r., Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin zwraca uwagę na odpowiedzialność elit politycznych - a dziś także obywateli dokonujących ich elekcji - za stanowienie i przestrzeganie prawa, zwłaszcza rangi konstytucyjnej, w kontekście wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań geopolitycznych oraz rzeczywistego i realnego, a nie wyłącznie propagandowego i deklaratywnego, dobra Ojczyzny.

Czytaj dalej

Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

W związku z 100 rocznicą wybuchu III Powstania Śląskiego, przypadającą 2 maja br., Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin oddaje hołd jego przywódcom politycznym i wojskowym, z Wojciechem Korfantym na czele, oraz wszystkim uczestnikom tego zwycięskiego polskiego powstania.

Czytaj dalej

Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, składamy wszystkim Rodakom w Kraju oraz rozsianym po całym świecie, najlepsze i najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym.

Czytaj dalej

ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

W wyjątkowej, trudnej i skomplikowanej sytuacji Polski, przychodzi nam świętować i upamiętniać 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej, oraz wyrażać wdzięczność posłom Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej, którzy 17 marca 1921 r. przyjęli pierwszą Ustawę Zasadniczą, odrodzonej po 123 latach zaborów Ojczyzny.

Czytaj dalej


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: