Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r.

 • Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

  Liga Polskich Rodzin w 95 rocznicę zamachu majowego

      Bezpośrednim skutkiem zamachu była wojna domowa i obalenie legalnego, demokratycznego, dysponującego silną większością parlamentarną rządu ludowo-narodowego Wincentego Witosa.W kilkudniowych bratobójczych walkach zginęło wówczas kilkaset osób (do ...

  12 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

  Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

       Wielkie reformy w dziedzinie społecznej i politycznej, jakich dokonała Konstytucja 3 Maja, w obliczu gorzkich owoców i następstw Sejmu Czteroletniego, zdawały się być tylko demonstracją i pretekstem w celu ...

  3 maja 2021

 • Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

  Liga Polskich Rodzin w 100 rocznicę III Powstania Śląskiego

     Wybuchło ono, jako sprzeciw wobec pogwałcenia - przez przedstawicieli międzynarodowej komisji - ustalonych Traktatem Wersalskim, reguł rozstrzygnięcia odbytego plebiscytu.Ta krzywdząca dla Polski interpretacja przyznawała Niemcom cały okręg przemysłowy Górnego Śląska ...

  2 maja 2021

 • Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

  Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział

       Niech Wielkanocne zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią, piekłem i szatanem umocni wszystkich Polaków na życiowych drogach, wypełnianych powołaniach i spełnianych obowiązkach, pomimo przeżywanych doświadczeń, trudności i różnorakich wyzwań ...

  3 kwietnia 2021

 • ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

  ZG LPR w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej

            Wagę tego dzieła oraz determinację jego twórców podkreśla fakt, że prace parlamentarne mające na celu budowę zdrowego ustroju odradzającego się do niepodległego bytu zjednoczonego Państwa trwały podczas wojny ...

  18 marca 2021

Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

Liga Polskich Rodzin w 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja

W związku z 230 rocznicą uchwalenia przez Sejm Czteroletni (1788 – 1792) Konstytucji 3 Maja w 1791 r., Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin zwraca uwagę na odpowiedzialność elit politycznych - a dziś także obywateli dokonujących ich elekcji - za stanowienie i przestrzeganie prawa, zwłaszcza rangi konstytucyjnej, w kontekście wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań geopolitycznych oraz rzeczywistego i realnego, a nie wyłącznie propagandowego i deklaratywnego, dobra Ojczyzny.


     Wielkie reformy w dziedzinie społecznej i politycznej, jakich dokonała Konstytucja 3 Maja, w obliczu gorzkich owoców i następstw Sejmu Czteroletniego, zdawały się być tylko demonstracją i pretekstem w celu zdobycia licznego zastępu stronników, uwiarygodnienia się jej twórców, przy jednoczesnym przykryciu istotnych celów. Były nimi wprowadzenie i utrzymanie Polski w systemie polityki pro pruskiej i wprowadzenie monarchii dziedzicznej dla niemieckiej dynastii Wettynów, jako władców Polski. Było to niezwykle szkodliwe dla naszych interesów, a dodatkowo, czy raczej programowo, w ewidentny sposób, prowokowało Rosję. Prusom chodziło o pozyskanie Rosji do programu rozbioru Polski.

     Konstytucja 3 Maja, uchwalona w obliczu tragicznego błędu politycznego, jakim było przymierze polsko-pruskie z roku 1790, prowadziła Polskę ku oczywistej katastrofie. Antypolska polityka stronnictwa patriotycznego pokładającego nadzieję w Prusach i jednocześnie mocno prowokująca Rosję, zakończyła się zdradą Targowicy z jednej strony, oraz zdradą Prus, które wiarołomnie złamały przymierze zawarte z Polską i porozumiały się z Rosją w sprawie drugiego rozbioru Polski, który okazał się politycznym zwieńczeniem „patriotyzmu klęski”, rzeczywistym spełnieniem działań tzw. stronnictwa patriotycznego i pruskich kalkulacji.  

     Powyższa, bolesna lekcja historii, pozwala jednak wyciągnąć i sformułować pozytywne wnioski, niezbędne do prowadzenia polityki zgodnej z narodowym interesem, mocno zakorzenionej w realiach geopolitycznych, wolnej od obcych wpływów, uprawianej w gabinetach, a nie lożach. Takiej, której patriotyzm przejawia się w realnych i odpowiedzialnych działaniach na rzecz dobra Ojczyzny, a nie wyłącznie w nazewnictwie i deklaracjach. Bywają one tylko zasłoną dla rzeczywistych planów, a w istocie służą celom przeciwnym do werbalnie głoszonych haseł, wyłącznie na użytek poczciwych lecz nieświadomych odbiorców, bazujących na uczuciowych i sentymentalnych przesłankach.

     W obliczu tak ważnych - jak Konstytucja 3 Maja – aktów, koniecznie trzeba znać narodowe cele, umieć je definiować i realizować przez własne elity polityczne, nawet w najcięższych uwarunkowaniach. Zdecydowanie należy odróżniać je od pretekstów, tak, aby jak najsłuszniejsze dążenia patriotyczne nie stały się wyłącznie pretekstem dla realizacji celów obcych, opartych na działaniach i dążeniach, których efektem stał się II rozbiór Polski. Dla nas celem była Konstytucja, zaś dla wrogów był to pretekst, który wraz z umieszczeniem Polski w sojuszu z Prusami, doprowadził do celu polityki pruskiej.

    Dziś - w 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w systemie polityki pro pruskiej Sejmu Czteroletniego, a następnie wojny o nią z Rosją i, w konsekwencji, II rozbioru Polski, w minioną 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji Marcowej 1921 r., a następnie podeptania jej zamachem majowym 1926 r. i dyktatorskimi rządami sanacji, z tragicznymi konsekwencjami 1939 r. - jesteśmy w obliczu ponownego zamachu na obecną Konstytucję, planowanego przez ludzi mieniących się stronnictwem patriotycznym!

Czy tym razem, zdążymy obronić Polskę przed konsekwencjami tych działań?! Oby!


Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 3 maja 2021 r.


Biura regionalne LPR:
(ta część strony w przebudowie)

Dane:

Biuro Krajowe:
ul. Nowogrodzka 31 p. 405
00 - 511 Warszawa
35 1160 2202 0000 0002 6319 0565

Linki: